fbpx Sykepleierdagen 2022: – Sykepleierne – dine venner for livet! Hopp til hovedinnhold

– Sykepleierne – dine venner for livet!

Sykepleiernes trommekorps spiller

Sykepleiere er der når vi blir født, tar imot oss når vi er små og møter Helse-Norge for første gang, og tar vare på oss når vi blir gamle og har behov for hjelp. Dere bidrar til å redde liv, men dere bidrar også til å sette pasienter i stand til å fortsette å leve livet.

I dag er det sykepleiernes dag. Sykepleierne spiller en helt avgjørende rolle i pasientenes helsetjeneste!

De er den faggruppen som har det største, løpende ansvaret for at det er høy kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. De ivaretar kontinuiteten i avdelingene, har et stort faglig ansvar og tar viktige avgjørelser og prioriteringer på vegne av pasienter og deres helse hver eneste dag.

Gjennom mange år i regjering har vi i Høyre vist at vi satser på sykepleierne.

  • Vi har styrket kompetansen gjennom nye masterutdanninger, fordi vi vet at kvalitet i tjenesten handler om kunnskapsrike fagfolk.
  • Vi har opprettet egen lederutdanning, fordi vi vet at en faglig sterk tjeneste også fordrer sterk lederkompetanse blant sykepleierne.
  • Vi har innført spesialistgodkjenning av sykepleiere med master i avansert klinisk allmennsykepleie.
  • Vi har bedt Helsedirektoratet utrede spesialistgodkjenning også for jordmødre, helsesykepleiere og sykepleiere i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid. I Høyre mener vi at det er åpenbart at vi skal anerkjenne sykepleierens kompetanse ved å sikre disse spesialistgodkjenningene.

I frontlinjen i krisen

Koronapandemien har vist oss sårbarheter vi har som samfunn, og hvor avgjørende viktig helsetjenesten er for å sikre nødvendig helsehjelp og for å holde samfunnet i gang. Sykepleierne har stått i frontlinjen i denne krisen.

Pandemien har synliggjort behovet for flere intensivsykepleiere i Norge. Å utdanne flere er et arbeid vår regjering startet opp og som den nye regjeringen viderefører. Det er bra!

LES OGSÅ: – Det nytter ikke med nok utstyr om man ikke har nok intensivsykepleiere

I fremtiden vil pasienter ha stadig større forventninger til helsetjenesten. Det vil gjelde både i sykehusene og i kommunehelsetjenesten. Vi er helt avhengige av at disse tjenestene samhandler godt. Her spiller sykepleierne en viktig rolle, som den yrkesgruppen som binder det hele sammen. Som skaper kontinuitet for pasient og pårørende.

Verdifulle samarbeidsformer

For Høyre er sykepleierne en viktig del av pasientbehandlingen i kommunene, og opprettelsen av primærhelseteam i noen pilotkommuner har gitt sykepleierne viktige nye oppgaver, særlig rettet mot de mest sårbare pasientene. Løsningen fremover må bli å finne gode modeller for å fortsette å jobbe i gode fagteam, og utvide dette til stadig flere kommuner.

For pasientene har det stor verdi at lege, sykepleier og helsesekretær samarbeider i team. Noen steder utvides teamene med andre faggrupper også, slik som ernæringsfysiologer.

Fra fagfolkene hører jeg at det oppleves givende å jobbe helhetlig sammen og at det gjør hjelpen til de som trenger det aller mest, bedre.

Trenger mer enn ord

Det er lett å spre om seg med superlativer og godord på dager som denne. Men norske sykepleiere trenger mer enn det.

Da tidsskriftet Sykepleien i fjor spurte sykepleierne om hvilke grunner de har for å vurdere å slutte, var lønnsnivået definitivt en årsak. Men ikke den eneste. 7 av 10 oppga at de mente bemanningen ikke samsvarte med behovet der de jobber. Over halvparten mente det var for lite rom til faglige diskusjoner.

Hele 3 av 10 var direkte misfornøyd med ledelsen.

Sikre rekrutteringen

Med andre ord må vi gjøre mer for å sikre at vi fortsetter å rekruttere og beholde sykepleiere i årene fremover. Helst skulle vi vel ønske at flere sykepleiere også kommer tilbake igjen i yrket.

Arbeidet med å sikre en bærekraftig helsetjeneste, hvor arbeidsbelastningen er til å leve med, hvor karriereveiene er mange og hvor det bør være fullt mulig å stå i full jobb hviler på mange, men først og frem på oss som er politikere.

Samtidig som jeg sier gratulerer med dagen på den internasjonale sykepleierdagen, gir jeg også et løfte om at vi i Høyre skal fortsette å jobbe for sykepleierne som yrkesgruppe. Vår jobb er å gjøre alt vi kan for at dere skal fortsette å være stolte av jobben dere gjør.

Pasientens helsetjeneste trenger dere!

0 Kommentarer

Annonse
Annonse