fbpx – Takk for at du valgte å bli sykepleier Hopp til hovedinnhold

– Takk for at du valgte å bli sykepleier

BLI SYKEPLEIER: – Det er etter min mening mange gode grunner til å bli og å fortsette å være sykepleier/spesialsykepleier. Det er ingen tvil om at det er behov for oss, både i klinikk og innen forskning/undervisning, skriver Ann-Chatrin L. Leonardsen (avbildet). Foto: Privat

Til alle sykepleiere: Gratulerer med den internasjonale sykepleierdagen. Takk for at du valgte å bli sykepleier, og takk for at du blir værende, skriver innleggsforfatteren.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

12. mai hvert år feires den internasjonale sykepleierdagen. Dette er datoen Florence Nightingale ble født. «The lady with the lamp» var en av de første som ga sykepleien et ansikt utad.

Nightingale var, ifølge sykepleiehistoriker Jorunn Mathisen, den første sykepleieren som bygget påstandene sine på forskning. På denne dagen synes jeg det er på sin plass å fremheve sykepleieryrket.

Masse positivt

Jeg gikk gjennom alle nyhetene på Sykepleien.no i perioden 1. april til 21. april 2022. Jeg konsentrerte meg om innlegg som fremhever yrket vårt positivt. Det var mange! Ett av innleggene viser at sykepleiernes årvåkenhet rundt en smittesituasjon førte til at et smitteutbrudd ble oppdaget og at ytterligere smitte ble forhindret.

Et annet innlegg presenterer anestesilege Andreas E. Hansen, paramedisiner Andreas Gustavsen og anestesisykepleier Hege Anita Aastrøm som er beredt til å hente ut kritisk skadde ukrainere med ambulansefly.

Vi kan også lese om sykepleier Elisabeth som bruker sine egne, tøffe erfaringer fra oppveksten til å hjelpe barn til personer med ruslidelser. Alle er gode eksempler på at sykepleiere er tydelige, modige og stolte.

I Nightingales ånd

I tillegg presenterer Sykepleien også, blant annet, resultater fra både doktorgradsstudier og andre forsknings- og kvalitetsforbedringsprosjekter gjennomført og formidlet av sykepleiere. Dette er resultater som kan bidra til, for eksempel, bedre sykepleierutdanning, bedre sykepleiepraksis, eller til bedre samarbeid

I tillegg synliggjøres den stadige utviklingen innen sykepleietjenestene. Dette er en videreføring av Nightingales tilnærming: å bygge klinisk praksis på forskningsfunn i tillegg til erfaring og brukerkunnskap: kunnskapsbasert sykepleiepraksis!

Hva er sykepleie for deg?

For å få innspill fra andre sykepleiere sendte jeg ut en åpen, anonym spørreundersøkelse til sykepleiere på Facebook. Spørsmålene tok for seg, blant annet, hvorvidt de har vært glad for yrkesvalget sitt, om de har anbefalt andre å søke sykepleierutdanning, begrunnelser for valg av utdanning og begrunnelser for at de fortsetter å jobbe som sykepleier. Totalt svarte 121 sykepleiere på undersøkelsen.

Over halvparten av dem som svarte, hadde jobbet som sykepleier i over 20 år. En liten andel (1,7 prosent) hadde jobbet under ett år. 5,1 prosent hadde jobbet mellom ett og fem år, og 40,7 prosent hadde jobbet fra seks til 20 år som sykepleier.

Hele 88,1 prosent oppga at de hadde en videre- eller masterutdanning. Dette var innen akuttsykepleie, anestesisykepleie, avansert klinisk allmennsykepleie, geriatri/demens, helsesykepleie, intensivsykepleie, jordmor, kreftsykepleie, ledelse, utdanning/fagutvikling/forskning og veiledning.

De var glade for valget

Svarene viser at flesteparten av sykepleierne var glade for det valget/de valgene de hadde tatt med hensyn til utdanning.

Bildet viser en tabell

Svaralternativene var aldri (1), svært sjelden (2), sjelden (3), verken/eller (4), ofte (5), svært ofte (6), hele tiden (7). I tabellen er verdiene 1–3 slått sammen til «sjelden», og verdiene 5–7 slått sammen til «ofte». Svar er oppgitt i prosent.

Mange gode grunner

Sykepleierne som deltok i undersøkelsen, ble bedt om å oppgi tre stikkord for hvorfor de valgte å bli sykepleier. «Spennende» var det ordet som ble brukt hyppigst. Sammenfattet handlet dette også om: et ønske om å jobbe med mennesker, trygg jobb/jobbmuligheter, nytteverdi, at det er meningsfullt, fleksibilitet, variasjon, mange muligheter, ansvar og at det er sosialt. En av sykepleierne skrev: «Et privilegium å få ha en sånn utdanning».

Den hyppigste årsaken som ble oppgitt til valg av videre/masterutdanning, var kompetanseheving/økt kunnskap. Andre årsaker var blant annet nye utfordringer, spisskompetanse, mer selvstendig funksjon, lønn, nye jobbmuligheter og interesse.

Vil fortsette som sykepleier

Alle som svarte på undersøkelsen, unntatt én, hadde tatt et bevisst valg om å fortsette som sykepleier. Dette ble forklart med stikkord som spennende, stolt, læringsrikt, trivsel, sikker jobb, meningsfylt, utfordrende og variert. Som årsaker for hvorfor de velger å anbefale andre å ta sykepleierutdanning var «spennende» det orden som gikk igjen.

Videre oppga de blant annet trygg arbeidsplass, trygg lønn, muligheter, variasjon og nytteverdi. Dette samsvarte i stor grad med anbefalingene for å ta videre-/masterutdanning.

I et innlegg i Sykepleien i april fortalte jeg om mannen min som er anestesisykepleier og om den veien han har hatt frem dit han er i dag. Det er etter min mening mange gode grunner til å bli og å fortsette å være sykepleier/spesialsykepleier. Det er ingen tvil om at det er behov for oss, både i klinikk og innen forskning/undervisning.

Så til alle sykepleiere: Gratulerer med den internasjonale sykepleierdagen. Takk for at du valgte å bli sykepleier, og takk for at du blir værende!

Les også:

– Mann kan, og bør, bli sykepleier

BLI SYKEPLEIER: – Til dere som leser dette, uavhengig av kjønn: Søk sykepleierutdanningen! Du vil ikke angre, skriver Ann-Chatrin Leonardsen. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

– Mannen min er den tøffeste jeg vet om. Han var soldat i Bosnia, har hoppet i fallskjerm, drevet med dykking, og han er sykepleier, skriver innleggsforfatteren.

Min mann er anestesisykepleier, for å være helt presis. En sinnssykt god en også. I 2016 skrev jeg om ham i et innlegg i Aftenposten: «Mannen min er sykepleier. Gjør yrkesvalget ham til «en unormal mann, feminin, jentete»? Innlegget ble også publisert i andre medier.

Nylig republiserte jeg saken som en kommentar til et innlegg i Sykepleien 12.04.22 fra Tor Engvik.

Ett av svarene på dette var (fritt oversatt til bokmål): «Da jeg studerte hadde jeg et par praksisveiledere som var ganske tydelig på at menn ikke hadde noe å gjøre i sykepleieryrket. De lærerne hadde også ganske høy strykprosent på de mannlige studentene».

Dette er skremmende lesning! Og kommentarfeltet byr på både positiv og negativ lesning …

Det er mange oppfatninger

Én skriver: «Er dette menn som jobber innen sykepleien, eller en barsk, mannlig kvinne?» En annen henger seg på med kommentaren: «Fint med flere gutter, men bare lurer (smilefjes-emoji) jobber de pasientrelatert, eller er de ledere?»

Og ikke minst svinger det av denne kommentaren: «Jeg tror ikke det er realistisk å gjøre sykepleier like vanlig for menn som snekker og rørlegger. Og noen må være snekker også, så hvorfor stresse med å få folk til å bli noe annet enn det de ønsker?»

En mannlig sykepleierstudent skriver blant annet: «Subjektivt opplever jeg at mange menn innen helse ønsker action og kompliserte/omfattende arbeidsoppgaver. Når man ser på hvordan fokuset for markedsføring av sykepleieryrket så har det vært med hovedtyngde på kommunal helsetjeneste, eldreomsorg og langtids pleieinstitusjoner […].»

Den mannlige sykepleierstudenten skriver videre: «Men når man kommer på innsiden av yrket, så ser man flere muligheter som kan være fristende. Selv jobber jeg som vikar i ambulanse […]. Her opplever jeg at sykepleiere stiller meget faglig sterkt, og andre faggrupper ønsker flere sykepleiere innen akuttmedisinen også. Så jeg tror markedsføring av yrket på fagområder som appellerer til menn i en større grad er en av veiene å gå».

En annen (mann) skriver: «Det viser seg at arbeidsmiljøet blir bedre når man får en jevnere kjønnsfordeling i sykepleieryrket. Det er også mange tunge tak som går lettere når det er menn på jobb».

Man blir aldri arbeidsledig

Mannen min prøvde ut flere ting før han landet på sitt endelige yrkesvalg – som han ifølge ham selv aldri har angret på. Han tok den gamle linja på videregående «maskin og mek.». Han var lærling innen bygg og anlegg, men mistet lærlingplassen på grunn av nedskjæringer.

Så fulgte perioder med arbeidsledighet og noen år som sykkelreparatør for en sportsforretning. En tidligere erfaring med 15 måneder i sjøforsvaret i forbindelse med avtjening av militærtjenesten, førte til at han søkte til utenlandstjeneste i Bosnia.

En runde på privatskole med forbedring av karakterer måtte til for å nå målet om opptak til sykepleierstudier. Han sier selv: «Å være arbeidsledig er ikke noe for meg. Og sykepleiere blir aldri arbeidsledig.»

Under hele studietiden hadde han ekstrajobb på sykehuset. Det ble noen år ved gastrokirurgisk avdeling, i akuttmottak og ved akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (der man kommer når man ringer 113).

Etter seks år som sykepleier kom han inn på sitt ønske: videreutdanning i anestesisykepleie. Og der har han vært siden. Og her kommer han til å bli til han går av med pensjon, sier han selv.

Yrket som anestesisykepleier er spennende, utfordrende, selvstendig, variert og gir rom for livslang læring. Jeg glemmer ikke da han for noen år tilbake begynte å lære seg å bruke ultralyd for å legge inn katetre for langtidsbehandling, som blant annet medfører at pasienter kan få behandling hjemme fremfor å være på sykehus. Utallige timer ble tilbrakt på YouTube for å lære teknikken. Og nå er han (i all beskjedenhet, som hans kone) en av de beste på sykehuset på – blant annet – dette.

Vekk fra kvinneyrkestempelet

Mannen min er dyktig, uten å kreve oppmerksomhet for det. Han beholder roen når andre lar seg stresse. Han tar plass når han må, men kun dersom det ellers vil gå ut over pasientene. Samtidig fortsetter han å diskutere motorsykkelmodeller og ulikt verktøy med kollegene.

Jeg er overbevist om at arbeidsmiljøet blir bedre på grunn av ham og andre flotte mannlige kolleger. Vår nest eldste sønn (min biologiske, hans i hjertet) har sågar valgt å følge i «våre fotspor». Han studerer nå sykepleie på første året. Like mann og opptatt av fotball, festing og «gutta». Han elsket utfordringene i militæret  spesielt skytinga …

I desember 2021 skrev Sykepleien at stadig flere menn vil bli sykepleiere. Det er gledelig, men etter min mening burde det ikke vært en sak. Sykepleie burde fjernes fra sitt «kvinneyrkestempel».

I mars 2018 skrev jeg et innlegg i Sykepleien hvor jeg trakk frem flere årsaker til å bli sykepleier. Her skrev jeg blant annet: «Sykepleieryrket krever kunnskap innen områder som anatomi, fysiologi, farmakologi, psykologi, organisering og ledelse, for å nevne noe. Det krever praktiske ferdigheter som å sette sprøyter, legge inn venekanyler, legge kateter, sonde, sårstell. Det krever teknologisk innsikt, idet store deler av en sykepleiers hverdag i kliniske avdelinger, både på sykehus og i kommunehelsetjenesten, består i å kunne ta i bruk en stadig økende mengde medisinsk-teknisk utstyr.» 

Jeg skrev også følgende: «Yrket gir mulighet for å jobbe som sykepleier på mange arenaer, både de rent helsefaglige, men sykepleiere er også ettertraktet som for eksempel konsulenter og rådgivere. Det er gode, og mangfoldige videreutdanningsmuligheter, man kan bygge på med en master, for deretter å videreføre forskerutdanning i en doktorgradsstudie.»

Søk sykepleierutdanningen

I Italia er 25 prosent av alle sykepleiere menn, skrev Forskning.no i 2010. Filosof og seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet Helge Svare har skrevet boken Menn i pleie og omsorg – brødre i hvitt hvor han hevder at kjønnsbalanse innen helse gir bedre omsorg, og ikke minst bedre jobbtrivsel.

Til dere som leser dette, uavhengig av kjønn: Søk sykepleierutdanning! Du vil ikke angre.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.