fbpx Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen Hopp til hovedinnhold

Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen

Anestesisykepleier, forsker og førsteamanuensis Sykehuset Østfold og Høgskolen i Østfold Send e-post

Ph.d.

Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen

Innlegg av Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen som leder for Anestesisykepleierne Norsk Sykepleierforbund Østfold:

Innlegg av Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen som sykepleier:

Innlegg av Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen som fembarnsmor og sykepleier:

Innlegg av Ann-Chatrin Leonardsen som forsker:

Innlegg av Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen som anestesisykepleier og forsker:

Innlegg av Ann-Chatrin Leonardsen som spesialsykepleier med master og PhD: