fbpx – Også du kan bli rammet av kommunal fattigdom og underbemanning Hopp til hovedinnhold

– Også du kan bli rammet av kommunal fattig­dom og under­bemanning

Fra hjemmesykepleien åpen omsorg i Onsøy kommune. Sykepleier Grethe Henriksen og en pasient

– Hvis målet er å nå politikere og engasjere folk flest, trengs det mer opplysningsarbeid. Det gjelder din og min helse, skriver Evelyn Malin Schumacher.

Rett før koronakrisen slo til for fullt i 2020, var forbundsledelsen i NSF på et medlemsmøte med sykepleiere fra både kommune, sykehus og akademia. Silje Naustvik, nestleder i NSF, beskrev stemningen i møtet i et innlegg på Sykepleien:

«Fortvilelsen blant sykepleierne over det de omtalte som ‘kommunal fattigdom’, var massiv. De beskrev en helse- og omsorgstjeneste så skåret ned til beinet at det truet kvaliteten på tjenesten, etikken og sykepleiefaget. Over det ganske land forteller sykepleiere om kommunale helse- og omsorgstjenester som får flere og flere oppgaver, men uten at det følger med ressurser.»

Behandler deg og meg

Kommunehelsetjenesten har ansvaret for svært alvorlig syke pasienter med komplekse lidelser. Det merkes av helsepersonellet som jobber tett på pasientene, for kravene til kompetanse har økt i takt med dette.

Pasientgruppen i kommunehelsetjenesten strekker seg fra nyfødte til de aller eldste. Og hjemmesykepleien behandler deg og meg, når vi blir syke og har behov for helsehjelp.

Du blir raskt skrevet ut fra sykehuset.

Likevel er mitt inntrykk at Ola og Kari Nordmann ikke har fått det helt med seg. Derfor trengs det mer opplysningsarbeid, hvis målet er å nå politikere og engasjere folk flest. For det gjelder din og min helse.

«Du liker å jobbe med gamle», sier folk til meg når jeg forteller at jeg jobber i hjemmesykepleien. Ja, men faktum er at også du og jeg får vedtak om hjemmesykepleie dersom vi for eksempel blir alvorlig kreftsyke og har behov for helsehjelp. Eller hvis du «bare» får en infeksjon i morgen, og trenger antibiotika intravenøst.

Da kommer sykepleieren hjem til deg – for du blir raskt skrevet ut fra sykehuset.

Underbemanning er selvforsterkende

I det siste har det – enda en gang – blitt satt fokus på vikarbruken i helsetjenesten. Det er svimlende tall vi betaler for vikarer, i stedet for å investere i å ansette sykepleiere fast!

Samtidig bruker kommunene ufaglærte, såkalte assistenter, spesielt om sommeren, for å dekke opp ferie. Kommunene trosser forskningen, som viser at sykepleiefaglig kompetanse er avgjørende for pasientsikkerhet.

I shippingbransjen stilles det krav til bemanning. Slike krav finnes ikke i helsetjenesten, til tross for at helsepersonell jobber i skjæringspunktet mellom liv og død. Livet ditt kan faktisk gå tapt på grunn av mangel på kompetanse eller i verste fall underbemanning.

«Underbemanning er selvforsterkende», fastslår en NOVA-rapport fra 2016. Et helsevesen med god nok bemanning, det vil si riktig kompetansesammensetning og antall personer på jobb, vil skape et tryggere og kvalitativt bedre helsevesen. Dette er en forutsetning for at kommunene kan levere gode helsetjenester til Norges befolkning.

Hvor tungt er for tungt?

Lav kompetanse og få ansatte på jobb skaper utrygghet. Vi sykepleiere kan kjenne på alvoret når pasientsikkerheten står på spill, gang på gang – ikke minst fordi vi ser pasienten i hvitøyet. Vi kjenner daglig på ansvaret som ligger tungt på våre skuldre.

Ikke alle klarer å bære så tungt, når det ikke er håp om en bedre fremtid – bedre arbeidsforhold og ‑betingelser – og mange slutter derfor i yrket.

Neste gang kan det gjelde din nabo, ditt barn eller din far!

Hvor tungt er for tungt? Utfordringen er at man som sykepleier, spesielt under slike forhold, må prioritere knallhardt – og kanskje se at et liv som kunne reddes, svinner bort. Noen ganger må vi sykepleiere oppleve at en pasient får skader for livet, på grunn av slike arbeidsforhold. Neste gang kan det gjelde din nabo, ditt barn eller din far!

Så innmari alvorlig er det. Det bør være nok til at du engasjerer deg i denne debatten. Debatten om sykepleiermangelen, bemanningskrisen og samtidig svindyr vikarbruk. Vi trenger sårt investering i sykepleierkompetansen – i verdens beste helsevesen.

For noen uker siden snakket en pårørende med meg om tilgang på sykepleierkompetanse og bemanning i kommunen. Hen avsluttet samtalen med å si: «At kommunen tør?!»

0 Kommentarer

Annonse
Annonse