fbpx – Selvsagt kan vi klare oss uten bemanningsbransjen Hopp til hovedinnhold

– Selvsagt kan vi klare oss uten bemanningsbransjen

Bildet viser en sykepleier i front som viser "tommel opp" mens hun smiler.
UAVHENGIGE: – Ved å styrke grunnbemanningen kan man nettopp gjøre seg mindre sårbar slik at man ikke trenger å leie inn ved første fraværsdag, skriver innleggsforfatteren. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

– Ved å bygge opp egne bemanningsenheter i kommuner og sykehus investerer vi i egen kompetanse og kapasitet i stedet for å gjøre oss avhengige av kommersielle vikarbyråer, skriver stortingsrepresentant Seher Aydar.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

I Nord-Norge står sykehusene i en alvorlig økonomisk krise. Årsaken er at enorme summer har forsvunnet ut til vikarinnleie til stadig økende priser. Samtidig hevder direktør i Randstad Care, Bente Slaatten, friskt i Sykepleien at «Vi er en del av løsningen og ikke problemet». 

De kommersielle vikarbyråene liker å få det til å høres ut som om det er umulig for landet å klare seg uten dem. Sannheten er at dette er en ganske ny bransje.

Frem til 1. juli 2000 var det ikke tillatt i Norge å drive med privat arbeidsformidling og utleie av arbeidskraft. Dette forbudet kom på plass i 1971 da det var mangel på arbeidskraft og industrien opplevde at firmaer rekrutterte deres faste ansatte, for så å leie ut folk til dem til mye høyere pris. Det var sure penger for bedriftene, og det var misnøye blant de fast ansatte som opplevde at innleide, uerfarne vikarer tjente bedre enn de gjorde.   

Høres det kjent ut? Det er nemlig det som skjer i Helse-Norge nå.

Kortsiktig og dyr løsning

Det er riktig at vi har mangel på helsepersonell i Norge. Det er riktig at mange norske kommuner sliter med å sikre bemanning nok til å kunne drifte forsvarlig tjenester hele året. Mange steder er arbeidsforholdene så tøffe at det er vanskelig å holde på folkene med den lønna det offentlige har å tilby.

Å løse problemet med å ty til kommersielle vikarbyråer er som å tisse i buksa for å holde varmen og deretter sende den til rens istedenfor å vaske den selv. Det er kortsiktig og dyrt, og det hjelper egentlig ingenting. 

Vikarbyråer løser ikke problemet med bemanningen i helsetjenesten i Norge. Slaatten trekker frem at bemanningsbransjen kun bidrar med under én prosent av arbeidskraften i det norske helsesystemet. Det høres kanskje lite ut. Men når en tenker på hvor mange mennesker som faktisk går på jobb i helsevesenet hver dag og så ser på timeprisene vikarbyråene operer med, slik Sykepleien presenterte i sommer, er det lett å forstå hvorfor vikarinnleie har sendt sykehusene rett i luksusfella.

UNN har nå sagt stopp til innleie etter å ha brukt 90 millioner på vikarer så langt i år. Av dem gikk hele 72 millioner til bemanningsbyråer.

Bygge egne bemanningsenheter

Både i sykehusene og i kommunehelsetjenestene er bemanningen nå så ribbet at forsvarligheten trues med en gang noen er fraværende. Over lang tid har målet vært å få driftsbudsjettet lavest mulig fordi vi har et system der kortsiktig innsparing er viktigere enn faglighet, arbeidsmiljø og langsiktig rekruttering.

Slatten hevder at det ikke hadde vært «formålstjenlig å ha fast ansatte med høy kompetanse gående ledig på sykehjemmet eller sykehuset til det oppstår et hull man bokstavelig talt kan putte dem i.»

Har hun tilbrakt så mye som én dag ute på gulvet i norske helsetjeneste vet hun godt at det er liten risiko for dette. Bemanningen er skåret ned til beinet, sykefraværet er høyt, møter og kurs spiser arbeidstid, og ekstraordinære hendelser oppstår daglig.

Ved å styrke grunnbemanningen kan man nettopp gjøre seg mindre sårbar slik at man ikke trenger å leie inn ved første fraværsdag. Ved å bygge opp egne bemanningsenheter i kommuner og sykehus investerer vi i egen kompetanse og kapasitet i stedet for å gjøre oss avhengige av kommersielle vikarbyråer som driver etter et mål om profitt i stedet for helsevesenets egentlige formål – å sikre nødvendig helsehjelp til oss innbyggere.

Det vil være lønnsomt på sikt for alle, bortsett fra de kommersielle bemanningsbyråene.

Les også:

Dyre kriseløsninger for å redde sommerbemanningen: Se hva bemanningsbyråene fakturerer for vikarer

FAKTURAER FOR SYKEPLEIE: Kostnadene for å leie inn hjelp fra bemanningsselskapene kan du lese mer om i saken under. Bildet viser inngangspartiet på sykehuset i Kirkenes. Foto: NTB / montasje av Sykepleien

Flere helseforetak klarer ikke å skaffe nok vikarer i sommer. Sykepleien har sett på hva det kan koste å fylle opp vakter med vikarer fra bemanningsbyråene.

Sykepleien fått et innblikk i hvor mye vikarer kan koste for sykehusene, via eksempler på fakturaer bemanningsbyråer har sendt ut etter endt oppdrag i Finnmark.

Oppdragene ble utført tidligere i år, men prisene er de samme nå i sommer, erfarer Sykepleien. Tallene er avrundet.

Her er eksemplene:

45 000 kroner for fire dager

 • Bemanningsbyrå: Dedicare
 • Hvor: Operasjonsavdelingen Kirkenes
 • Innleid: En sykepleier
 • Tidsrom: Underkant av 40 timer
 • Timepris ordinær arbeidstid: 1000 kroner
 • Passive vakter (1/3 timepris): 1100/1260 kroner
 • Timepris kvelds-, natt- og helgevakter: 1260 kroner
 • Overtid: 1570 kroner
 • Faktura: 45 000 kroner


Barnesykepleier i ti dager: 110 000

 • Bemanningsbyrå: Dedicare
 • Hvor: Hammerfest
 • Innleid: Barnesykepleier
 • Tidsrom: 84 timer
 • Timepriser: Samme som i eksemplet over
 • Faktura: 110 000 kroner

To intensivsykepleiere i fire dager: 132 000

 • Bemanningsbyrå: Power CARE
 • Hvor: Kirkenes
 • Innleid: To intensivsykepleiere
 • Tidsrom: Begge var på jobb i fire dager
 • Timepris kvelds- og nattevakter: 1440 kroner
 • Timepris aftenvakt: 1200 kroner
 • Timepris ordinær arbeidstid: 810 kroner
 • Reiseutgifter: 11 500 kroner
 • Faktura: 132 000 kroner

13 dager med vikar: 109 000

 • Bemanningsbyrå: Randstad CARE
 • Hvor: Hammerfest
 • Innleid: Intensivsykepleier
 • Tidsrom: 104 timer. Vikaren hadde fri én dag i perioden
 • Timepris ordinær arbeidstid: 640 kroner
 • Timepris for kveld, natt og helg: 940 kroner
 • Timepris overtid: 1200 kroner
 • Reiseutgifter: 6500 kroner
 • Faktura: 109 000 kroner

Tre dager kostet 24 000

 • Bemanningsbyrå: Centric bemanningsbyrå
 • Hvor: Hammerfest intensiv og dagkirurgi
 • Innleid: To sykepleiere
 • Timepris ordinær arbeidstid: 720 kroner
 • Timepris overtid: 1220 kroner
 • Kvelds-, natt- og helgetillegg: 176 kroner ekstra per time
 • Reise- og boutgifter: 2300 kroner for begge
 • Faktura: 24 000 kroner

Man må ta med i beregningen at byråene må ta betalt for sosiale avgifter, som kan utgjøre opptil 30–40 prosent av kostnadene. Det betales ikke moms på helsetjenester.

– Gjennomgående problem

– Vi klarer ikke å skaffe det vi har behov for av vikarer. Det gjelder både sykepleiere og spesialsykepleiere. Utfordringen er størst for intensivsykepleiere til intensivavdelingen ved UNN Tromsø, skriver Hilde Pettersen Kvalvik, kommunikasjonssjef ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i en e-post til Sykepleien.

Det har vært et gjennomgående problem for sommerdriften de senere år, skriver Kvalvik.

Vikarmangelen er et gjennomgående problem i hele landet, viser Sykepleiens spørrerunde.

– Oppsiktsvekkende

Norsk Sykepleierforbunds nestleder Silje Naustvik synes det er oppsiktsvekkende høye timepriser Sykepleien viser frem.

– Vi vet at pasientsikkerheten er best ivaretatt med flere faste ansatte, sier hun. 

Penger er åpenbart ikke et problem for sykehusene når de kan betale slike summer for vikarer. De bør i stedet brukes på faste ansatte, slik at de slipper å bruke store penger på innleie, presiserer Naustvik.

Nestlederen er bekymret for en utvikling der det ser ut som flere sykepleiere slutter i faste stillinger og går til privateide bemanningsbyråer.

– Helsevesenet er blitt avhengig av vikarene, mener Naustvik.

Gir 1000 kroner ekstra per dag

Også Finnmarkssykehuset merker at vikarbyråene sliter med å levere.

– Spesielt innenfor spesialitetene intensiv, operasjon, barn og jordmødre, skriver Kenneth Grav, HR-sjef på Finnmarkssykehuset, i en e-post.

– Ansatte som blir tilbakekalt fra ferie, får en godtgjøring på 1000 kroner per dag de jobber i sin opprinnelige ferie. De får selvsagt ferien tilbake og dekket eventuelle kostnader de måtte ha i forbindelse med å avlyse ferien, skriver Grav.

Foreløpig har ikke sykehuset brukt denne ordningen i stor grad. De har hatt enkelte tilfeller der ansatte frivillig har avbrutt ferien noen dager tidligere enn planlagt. 

Helse Vest sliter med jordmødre

Direktør for medarbeidere, organisasjon og teknologi i Helse Vest, Hilde Brit Christiansen, skriver i en e-post til Sykepleien at fra 2018 og ut 2021 ble 0,2 prosent av timene sykepleiere arbeidet, utført av innleid helsepersonell.

– I perioden 2019 til og med 2022 har dette variert måned for måned mellom 0,1 og 0,4 prosent, skriver Christiansen.

– Klarer vikarbyråene å levere det dere trenger?

– For noen foretak har det blitt særlig krevende for jordmorbemanningen. Mange kommuner har ansatt jordmødre i deltidsstillinger, som igjen har ført til deltidsstillinger i helseforetakene, skriver hun.

– For noen grupper spesialsykepleiere har det også vært vanskelig å dekke akutte behov ved fravær blant egne medarbeidere, skriver Christiansen.

– Men vikarbyråene har gjort en svært god innsats gjennom pandemien for å bidra med å supplere viktig faglig kompetanse i perioder. De har også under streiken i SAS gjort det de kan for å få frem vikarene i tråd med de oppdragene de har påtatt seg, skriver direktøren.

Behovet større enn det vikarbyråene leverer

På Ahus (Akershus universitetssykehus) har de ansatt flere sommervikarer og benytter sykepleiere fra bemanningspoolen, samt tilkallingshjelp, for å dekke behovet i sommer.

– Vi opplever at behovet for vikarer er større enn det vikarbyråene leverer, skriver fungerende HR-direktør Anne Gry Kolstad i en e-post.

Kristiansund økte beredskapen

Kristiansund sykehus hevet beredskapen fredag 15. juli, og kommunen mangler tilstrekkelig med helsepersonell for å få unna de utskrivningsklare pasientene, skriver Tidens Krav [bak betalingsmur].

– Man har plass klar, som duger til å øke kapasiteten. Ting er i orden, men vi mangler folk. Og man kan ikke ta inn folk uten å ha noen som kan pleie dem, sier Arne Grødahl til avisen. Han er leder i hovedutvalget for helse, sosial og omsorg i Kristiansund kommune.

Bemanningsbyrå er kriseløsning

For Åndalsnes kommune var bemanningsbyrå eneste løsningen på å dekke sommerens sykepleierbehov, skriver Åndalsnes avis.

Mary Aasen, avdelingsleder på helsehuset i Åndalsnes, sier til avisen at de bruker sykepleierstudenter, men siden de er uten autorisasjon, vil de ikke kunne gjøre jobber det er behov for.

Kommunen reddet sommeren med åtte danske sykepleiere fra et bemanningsbyrå. De er innlosjert i en sommerstengt avdeling på helsehuset.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.