fbpx Rettighetstildeling innen psykisk helse gir økte sosiale forskjeller Hopp til hovedinnhold

Rettighetstildeling innen psykisk helse gir økte sosiale forskjeller

Bildet viser en psykiater som snakker med en pasient

Rettighetsvurderinger skjuler helsekøene og gir tilsynelatende færre i helsekø. Vi frykter forsinket utredning av psykisk sykdom og økte offentlige utgifter.

Fra og med september 2022 må alle henvisninger til psykolog og psykiater i Norge rettighetsvurderes av et såkalt felles henvisningsmottak ved distriktspsykiatriske sentre (DPS).

Hvis ikke inntakskontoret ved DPS-ene mener du er syk nok, avvises henvisningen, og du anbefales oppfølging i kommunen via psykiatriske sykepleiere. Basert på prioriteringsveilederen for psykisk helse får pasienter vurdert om de er syke nok til å få hjelp av offentlig psykolog eller ikke.

Lengre sykmeldinger og økte kostnader

Prioriteringsveilederen har tidligere omtalt BEON-prinsippet. Det vil si at tjenestene skal tildeles og ytes på «beste effektive omsorgsnivå». For å gjøre det mer politisk korrekt og få søkelyset bort fra at dette gjøres av økonomiske årsaker, har prinsippet blitt endret til LEON, som står for «laveste effektive omsorgsnivå».

Slike rettighetsvurderinger er en fin måte for norske politikere å begrense de offentlige helsekøene. Tiltaket vil føre til at mange psykisk syke i Norge går lengre før de blir tilstrekkelig utredet og får korrekt behandling for psykiatriske diagnoser som posttraumatisk stresslidelse og personlighetsforstyrrelse.

Flere av disse pasientene blir sannsynligvis sykmeldt lenger og går over på arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Slik sett vil tiltaket sannsynligvis gi økte offentlige kostnader i stedet for reduserte kostnader.

Helsekøene skjules

Innføringen av felles henvisningsmottak vil også gi større forskjell på helsehjelpen nordmenn får. De som har nok penger, kan kjøpe seg privat hjelp. De med lavere inntekt får så stor andel av sin økonomi konfiskert i skatter og avgifter at de ikke har råd til å betale seg ut av helsekøen.

For norske politikere er det fint med slike henvisningsmottak som gir rettighetstildeling. Det skjuler helsekøene og gir tilsynelatende færre i helsekø. Grunnen er at rettighetsvurderingene fjerner pasienter fra offentlig helsekø, siden helsebyråkratene har besluttet at de ikke har rett til helsehjelp.

Det blir sannsynligvis innført flere rettighetsvurderinger i det offentlige helsevesenet. I sin årlige sykehustale sa helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) at sykehusene må prioritere strengere og «se på hva de kan gjøre mindre av».

Ikke noe bedre under Solberg

Tror du at situasjonen hadde vært bedre med en borgerlig regjering, må du huske at Høyre og borgerlige partier styrte fra 2013 til 2021 og i stor grad er skyld i dagens problemer. Det norske statsbudsjettet økte med 10 prosent fra 2022 til 2023 og har økt kraftig fra år til år, også under Høyres og Erna Solbergs borgerlige regjeringer.

For høyt forbruk av de offentlige helsetjenestene kan være en konsekvens av lave egenandeler, eventuelt ingen egenandeler hvis man har fått frikort. Forsøket på å redusere overforbruket av helsetjenester skaper imidlertid flere problemer og gir større sosiale forskjeller.

Se til Sveits og Nederland

I Sveits og Nederland har man lovpålagt privat helseforsikring for alle innbyggere. Er inntekten under et visst beløp, dekkes helseforsikringen av staten. Civita omtalte det nederlandske helsevesenet i 2013.

Nederland hadde da 20 prosent lavere helseutgifter per innbygger enn Norge. Landet hadde også mye kortere ventetid – typisk to uker for å få en bildeundersøkelse eller vurdering hos spesialist. Betaling for sykehjem følger brukeren, slik at eldre selv kan velge mellom offentlige og private sykehjem.

I et tilnærmet offentlig helsemonopol, som vi har i Norge, blir det derimot lang ventetid og varierende kvalitet. Liberalistene vil endre det norske helsevesenet, slik at det ligner mer på helsevesenet i Nederland og Sveits.

2 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Tove Alexandra Revheim Putin

Næringsmiddel fag
1 year siden

Helse køer blir det når legen bruker tid på p innlegge pasienter som ikke er farlig for andre eller seg selv De er ikke registrert hos myndighetene som fare for andre og seg selv§ 3-3 blir brukt hyppig for p tvangs innlegget pasienter som ikke er i slik adferd.De skulle ha benyttet seg av dag tilbudet.Tatt blod prøver ,der.Slik at døgn institusjon ble brukt til mer trengende pasienter

Tove Alexandra Revheim Putin

Næringsmiddel kontrollør
10 months 2 weeks siden

Tvangs innlagte vil alltid tape saken sin i kontrol kommisjonens oppfatning av hvordan man har det.
Det er en krenkelse ,når pasienten aldri har vært til fare for andre eller seg selv.
Utbedringen tar tid. Behandlingen inne på institusjoner blir lange dager i måneden og opp til ett år.
Det vil si at kontrollen på pasienten, hva pasienten gjør på sine permisjoner blir skjerpet ved kontroll av behandler. Det er lagt vekt på totalt av holde- Ett glass vin på din permisjonen vil bli bemerket og friheten strammes inn. Dermed blir oppholdet lengre enn nødvendig.
Kontrol kommisjonen er aldri enig med pasienten eller pasientens advokat.
Man er full stendig lagt under strenge regelverk ,og blir behandlet som straff fanger,enda vandelss attesten etr ren på alle punkter. xDe legger ned kjære forbud for bil i sek.s måneder ,etter at du har vært i behandling i seks måneder inne på en instuttisjon. Da skal du være frisk ,og gått med på regelverket om oppfølging av hjemme Psykriatrien , Medesinen som gis i depot, trenger oppfølging en gang i måneden. Det pasienten trenger hjelp med .,er handling ,grunnet kjære forbudet som blir med lagt etter ett psykose anfall. Du er beregnet frisk når du er utskrevet

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse