fbpx Jeg vil slutte som sykepleier hvis jeg ikke blir mer verdsatt Hopp til hovedinnhold

Jeg vil slutte som sykepleier hvis jeg ikke blir mer verdsatt

Umotivert og lei sykepleier holder hendene foran ansiktet.
UMOTIVERT: Jeg er ikke motivert for å jobbe kvelder, netter, helger og helligdager hvis jeg ikke får høyere lønn, skriver innleggsforfatteren. (Illustrasjonsfoto: Mostphotos)

Turnusplanen kan gå ut over tid med familie og venner. Hvis ikke sykepleiere får bedre lønn og blir mer verdsatt for innsatsen vi gjør, kommer jeg til å slutte i jobben om noen år, skriver Malin Jensen.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

Etter bare fire måneder som sykepleier er jeg lei – ikke av pleie og pasienter, men av turnus, helligdager og dårlig lønn. Jeg er lei av å måtte jobbe kvelder, netter, helger og helligdager når andre koser seg med familie og venner.

Jeg har visst at jeg skulle bli sykepleier siden jeg gikk i åttende klasse på ungdomsskolen. Jeg ville bli det fordi jeg visste at det ville være rett for meg. Likevel har jeg fått andre tanker.

Fikk drømmejobben

Jeg har jobbet på sykehjem og i hjemmesykepleien siden jeg var 17 år. Nå er jeg 22. Min mor jobber som hjelpepleier, så jeg har alltid visst at det å være sykepleier innebærer å jobbe slike dager. Jeg har vært forberedt.

Jeg har flyttet langt hjemmefra for å jobbe på et av de største sykehusene i Norge. Jeg gledet meg veldig til å starte i jobben på avdelingen, og jeg trives godt både med arbeidsoppgavene og med mine kollegaer og pasientene.

Jeg skulle sitte alene i leiligheten min på julaften etter jobb.

Noe skjedde da jeg fikk se turnusplanen. Jeg skulle jobbe julaften og første juledag. Jeg skulle sitte alene i leiligheten min på julaften etter jobb. Det var først da jeg fikk se det svart på hvitt, at jeg virkelig forsto det. Da satt jeg i sengen og gråt. Jeg fikk byttet julen med nyttår, men jeg har allerede fått beskjed om at jeg må jobbe i julen neste år.

For stort ansvar og for lite lønn

Jeg skjønner veldig godt at pasientene trenger pleie og medisiner om kvelden, om natten og på helligdager. Det jeg ikke skjønner, er at de som bestemmer hvor mye lønn sykepleiere skal få, ikke får øynene opp for den enorme sykepleiermangelen, som kommer til å bli enda større i årene som kommer.

Ifølge SSB vil vi mangle 28 000 sykepleiere i 2035. Det er varslet en krise.  Én av fem sykepleiere slutter i yrket i løpet av sine første ti år i jobb. Det er altfor mange hvis vi skal klare å håndtere eldrebølgen.

Mange slutter i yrket fordi presset og ansvaret blir for stort.

Alt går i en ond sirkel. Sykepleiere blir slitne og utbrente fordi det er for lite kompetanse på jobb. Dermed blir de sykemeldt, og mange slutter i yrket fordi presset og ansvaret blir for stort.

Jeg mener at det må en betydelig lønnsøkning til for at Helse-Norge skal kunne klare å yte gode helsetjenester til befolkningen. Det er nødvendig med flere fulle stillinger, og det må være flere sykepleiere på jobb. 

Alternative jobber

Jeg, som aldri har villet bli noe annet enn sykepleier, har allerede etter fire måneder begynt å vurdere alternative jobber. Det vil nok ta noen år før jeg forlater yrket, men turnusen gjør at det kan bli vanskelig å fortsette som sykepleier resten av min yrkeskarriere dersom det ikke skjer noen endringer.

Det er så mye annet jeg kan gjøre.

Jeg kan studere pedagogikk eller bli lærer på helse- og oppvekstfag på videregående skole, og jeg kan jobbe i en hudpleieklinikk eller starte min egen. Det er så mye annet jeg kan gjøre.

Jeg har til og med sjekket om det finnes en ny bachelorgrad som er interessant for meg. Da kan jeg få vanlig arbeidstid på dagtid og ha fri alle helligdager og helger. Jeg vil faktisk også få bedre betalt. Hvorfor gjør jeg ikke det?

Brenner for pasientene

Mest av alt vil jeg være sykepleier som jobber med pasienter. Jeg brenner virkelig for pasientene mine, og det beste jeg vet er å yte omsorg til mennesker i ulike sårbare situasjoner.

Jeg vil kjenne at jeg kan gjøre en forskjell, men jeg vet ikke om jeg orker det. Politikerne må etter min mening få opp øynene og gi sykepleierne en betydelig lønnsøkning, slik at vi føler at jobben vi gjør, blir verdsatt.

Jeg skal klare å jobbe helligdager, helger og kvelder fordi det kreves hvis jeg vil jobbe med det jeg liker aller best, men jeg må føle at det er verdt å gå glipp av tid med familie og venner. Det føler jeg ikke at det er med ansvaret og lønnen jeg har i dag.

Les også:

1 av 5 sykepleiere forsvinner fra helsevesenet

Eli Gunhild By, NSF-leder
BELASTENDE: – De som utdanner seg til sykepleiere er klar over at de skal jobbe turnus, men det er viktig at det er turnuser som ikke sliter dem ut, sier Eli Gunhild By. Foto: Marit Fonn

Ti år etter fullført utdanning har 1 av 5 sykepleiere forlatt jobben i helsevesenet.

– Ikke bra, sier NSFs forbundsleder Eli Gunhild by.

At Norge trenger flere sykepleiere i årene som kommer er godt dokumentert, og skyldes i hovedsak flere eldre og høyere levealder.

– Da er det viktig at utdannete sykepleiere ønsker å forbli i yrket gjennom et langt arbeidsliv. Hvis ikke flere fortsetter i yrket, vil underskuddet av sykepleiere i fremtiden kunne bli enda større, NSFs forbundsleder, Eli Gunhild By.

Forskere i Statistisk sentralbyrå har fulgt sykepleiernes bevegelser i arbeidslivet gjennom en tiårsperiode for å se hvor mange som forlater yrket, 

-Ikke bra

Forskere fant at rundt hver femte sykepleier ikke jobber i helsevesenet ti år etter fullført utdanning. (se tabell under)

– Bekymrer det?

– Ja, og jeg håper virkelig at dette bekymrer politikere og arbeidsgivere også. Dette er alvorlig for pasientsikkerheten. Det er ikke bra, sier Eli Gunhild By.

Alt tyder på at mangelen på sykepleiere vil fortsette å øke i framtida.

– En helt fersk forskningsrapport viser at dette har store konsekvenser for pasientene. Få sykepleiere på jobb øker risikoen for blant annet infeksjoner og sår. De får også for lite hjelp til psykiske problemer, sier By.

To grupper

Sykepleierne som ikke jobber i helsetjenesten, kan ifølge SSB-forskerne deles inn i to grupper.

– Den ene gruppa består av personer som av ulike årsaker ikke er i jobb. Den andre gruppa består av personer som slutter i helsetjenesten for å begynne i andre næringer. Disse jobber hovedsakelig innen offentlig administrasjon, sosialtjenester, undervisning, butikk og vikarbyråer, skriver forskerne.

Fødsel, reise og utdanning

Gruppa som av ulike årsaker ikke er i jobb, varierer i sammensetning gjennom perioden. De første årene etter avsluttet studieløp består denne gruppa i hovedsak av utvandrete personer, personer som er i fødselspermisjon uten å være tilknyttet et arbeidsforhold, personer som mottar kontantstøtte og av arbeidsledige. I 2008–2011 er utdanning den viktigste årsaken til ikke å jobbe. (se tabell under)

Mot slutten av perioden er mottak av attføring-, rehabilitering- og arbeidsavklaringspenger den viktigste årsaken til ikke å være i jobb.

– I alle årene er det også en del personer som ikke er i jobb av ukjente årsaker. Dette kan være personer som har utvandrete uten å melde fra, lever av kapitalinntekt, er hjemmeværende eller som mottar sosialstøtte eller kontantstøtte via partner, ifølge forskerne.

Få bort deltid og opp med lønna

– Hva kan gjøres?

– Sykepleierne må få lønns- og arbeidsvilkår som gjør det attraktivt å jobbe i helsetjenesten. Vi må få flere heltidsstillinger. Halvparten av stillinger som lyses ut er deltidsstillinger. Det er belastende vaktordninger. Det er store sjanser for at de får bedre lønn andre steder. De som utdanner seg til sykepleiere er klar over at de skal jobbe turnus, men det er viktig at det er turnuser som ikke sliter dem ut, sier Eli Gunhild By.

Inn og ut

SSBs studie viser at mange av dem som står utenfor helsetjenesten i en periode, kommer tilbake igjen.

– Det er ikke slik at man forblir ute selv om man i en periode ikke jobber. For eksempel vil mange som er under utdanning eller i fødselspermisjon uten å være tilknyttet et arbeidsforhold, komme tilbake i jobb i helsetjenesten, skriver forskerne.

Andre undersøkelser

Annen forskning viser at årsakene til at sykepleiere velger å slutte er sammensatte, men at mange ønsker å slutte på grunn av misnøye og mistrivsel på jobben.

I en undersøkelse  Kunnskapssenteret har gjort blant sykepleiere på norske sykehus sier en fjerdedel at de kunne tenke seg å slutte i jobben på grunn av misnøye. En tredjedel av disse igjen, vil slutte helt å jobbe som sykepleier.

NOVA-undersøkelse n blant sykepleiere som jobber i helse- og omsorgstjenesten, viser at halvparten av sykepleierne ønsket å slutte i jobben eller var usikre på om de ville slutte. Ifølge denne rapporten var årsakene stor arbeidsbelastning, stort tidspress, for få sykepleiere på jobb, ubekvem arbeidstid, for lav lønn og at de ikke hadde fått en heltidsstilling. Ønsket om å slutte var størst blant unge og blant dem som hadde jobbet færrest år.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.