Vi støtter Høies forslag om master i allmennsykepleie i sykehusene

AVSLÅR IKKE: Påtroppende NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen (til venstre) og avtroppende leder Eli Gunhild By vil ikke avslå et forslag til utredning av den nye utdanningen som er varslet i Nasjonal helse- og sykehusplan.

Vi kan ikke se at en master i allmennsykepleie i sykehus vil komme i konflikt med de andre spesialutdanningene, skriver Lill Sverresdatter Larsen og Eli Gunhild By.

I en artikkel på sykepleien.no reagerer Ann-Chatrin Leonardsen på utspillet helseminister Bent Høie kom med 4. november, om tvilling-master på sykehus. Høie sa da at han vil utrede behovet for en tvilling i sykehusene til masteren i avansert allmennsykepleie, som han vil ha i kommunene.

Ønsker en slik utdanning velkommen

Vi vil på ingen måte avslå et forslag til utredning av den nye utdanningen som er varslet i Nasjonal helse- og sykehusplan. NSF har i flere innspill, også til kommende helse- og sykehusplan, fremmet behov for en slik utdanning – særlig knyttet til sengeposter og aktuelle poliklinikker.

Trenger høyere kompetanse

Pasientene som er i sengepost i dag, har også behov for sykepleiere med høyere kompetanse. Kort liggetid og komplekse situasjoner krever dette. Vi kan ikke se at en slik utdanning vil komme i konflikt med andre spesialutdanninger, men avgrensninger til de allerede etablerte utdanningene vil selvsagt bli et viktig tema i utredningen.

Andre må også få master

Vi krever også at de andre spesialsykepleiergruppene skal ha masterutdanning og en spesialistgodkjenning. Det er vi helt tydelige på. I tillegg gleder vi oss over at helseministeren vil arbeide for en egen masterutdanning for sykepleiere innen psykisk helse og rus.

Fordi pasientene trenger det.

Les også:

– Jeg kjenner ærefrykt, sier NSFs nye leder Lill Sverresdatter Larsen

ROLIG, MEN GLAD: Pulsen var lav da hun ventet på valgresultatet, forteller Lill Sverresdatter Larsen. Hun er glad, men mener at både hun selv og NSF hadde levd godt uansett utfall.

Lill Sverresdatter Larsen kjente behov for endring i NSF. – Jeg fant ut at for å få det til, måtte jeg selv stille opp, sier den ferske lederen.

– Jeg kjenner ærefrykt. Det blir en stor og krevende jobb, sier Lill Sverresdatter Larsen, nyvalgt leder av Norsk Sykepleierforbund.

– Jeg er klar.

– Hvordan var pulsen i de to valgomgangene?

– Ganske rolig. Jeg vet det ville gått bra uansett. Og jeg er jo veldig glad i universitetet, der jeg jobber. Både jeg og NSF hadde levd svært godt med hvilket som helst resultat. Jeg har visst at jeg har hatt mange med meg i ønsket om en retningsendring.

– Som betyr?

– Fag i front.

Vil ha taktskifte når NSF er i mediene

– Mer konkret?

– Et taktskifte i måten vi presenterer oss på. Både i mediene som samfunnsaktør, og i andre debatter der det trengs et sykepleiefaglig perspektiv.

– Og hva med lønn, blir det mer av den?

– Som jeg sa til landsmøtet: Jeg er utålmodig. Det å kreve anstendig lønn og fornuftige arbeidsvilkår er et minimum.

– Noe spesielt du vil trekke frem?

– Det handler om å leve av, men vel så mye handler det om å leve med. Det handler blant annet

Les også: