Tema: Yrke: Sykepleier

Yrke: Sykepleier i akuttsituasjoner

Nyheter 0 kommentarer

Den som jobber med akutt syke, vet aldri hva dagen bringer, bare at det gjelder å handle raskt.

På akuttavdelinger jobber det både sykepleiere med grunnutdanning og med spesialutdanning i akutt-, anestesi-, operasjon- og intensivsykepleie. Man kan også jobbe med akutt syke på legevakt, AMK-sentral og på ambulanse, i redningstjeneste eller i organisasjoner om sender sykepleiere ut i verden.

Les om sykepleierne som jobber med akutt syke:


Andrè Thoresen:
En redningsmann er en altmuligmann 


Helga Sogn Plassen:
Min rolle er å ta imot pasienten som skal opereres 


Per Arne Bakkan:
Jeg er leder for seks transplantasjonskoordinatorer på Rikshospitalet


 


Intensivsykepleier Willy Hestholm:
Jeg må være på tå hev hele tiden.

 


Hanne Modahl Bjertnes:
Å kunne faget og ha omtanke for pasienten

 


Tone Hagestrand Brattekleiv:
Mange tror at operasjonssykepleieren bare er en håndlanger


 


Akuttsykepleier Karina Henriette Rønsen:
På legevakten lærer jeg noe nytt hver dag. 


Stein Johansen:
Når jeg tar min intensivpasient i hånden er det ikke bare et håndtrykk.


 


Magnus Berge:
Grovsorteringen» er det området folk først møter når de kommer inn på legevakten.


 


Mildrid Ringset:
Å være sykepleier på Jan Mayen er hovedsakelig en beredskapsfunksjon


 


Erik Berg Raaen:
Sykepleie i slalombakken

 


 


Knut Magne Kolstadbråten:
Ullevål er gode på traumer

 

 


Trond Solholm:
Det eneste de har til felles, er at de alle trenger øyeblikkelig hjelp

 


Erlend Borgen Aarsæther:
Å ha folk med fagkompetanse med i teamet som er vant til å snakke med syke, er en stor ressurs

 

 


Her finner du flere artikler om sykepleierutdanningen