fbpx Hva skjer i Vestre Viken? Hopp til hovedinnhold

Hva skjer i Vestre Viken?

Skal jeg føde igjen, velger jeg hjemmefødsel!

Innimellom, når jeg er hjemme i Numedal, leser jeg lokalavisa Laagendalsposten . Over lengre tid har jeg kunnet følge en alvorlig sak fra fødeavdelingen på Kongsberg. Fødeavdelingen ble stengt momentant. En svært tydelig reaksjon fra helsemyndighetene.

Det siste Vestre Viken HF melder er at Fødeavdelingen ved Kongsberg åpner igjen 15. april med klare begrensninger i ansvarsområdet.

En vinternatt i desember ble jeg selv født på Kongsberg sykehus. I de 32 årene siden dengang har de jeg kjenner hjemmefra fortsatt å føde sine barn ved lokalsykehuset. Etter et par timer i ambulanse rekker den fødende vanligvis fram til Kongsberg i tide. Om litt ligger babyen trygt i mammas eller pappas favn. De siste månedene har derimot de som sokner til Kongsberg måttet dra til Drammen for å føde.

Lokalsykehuset klarer ikke lenger jobben på en forsvarlig måte. Hva skjer?

En annen minst like alvorlig sak, blir nå gransket, også i Vestre Viken HF: Ventelistepraksisen ved Sykehuset Asker og Bærum. Saken er politianmeldt. Og i min vilje til å internett-orientere meg om saken, blir jeg klar over hvor delikat den egentlig er.

Jeg vil allikevel våge meg til å trekke fram noen poenger fra revisjonsrapporten :

For eksempel har Sykehuset Asker og Bærum et inntakskontor med todelt ledelse, en personal- og en fagledelse. Grensesnittet mellom kontor og fag beskrives ulikt hos de ulike lederne. Her må man holde tunga rett i munnen. Er det spor av effektivisering vi blir vitne til? Lukter det profejonsnøytral ledelse?

Eksempel fra revisjonen på effektiviseringen ved sykehuset, og talegjenkjenning:

“Talegjenkjenning ble innført samtidig med nedbemanning av helsesekretærer. Revisjonsteamet informeres i intervjuene om at det ikke er tatt hensyn til at alle oppgaver tidligere utført av sekretærer ble ivaretatt av system for talegjenkjenning og nye arbeidsmåter for leger. Det er ingen kontroll som sikrer at legenes tekster og beskjeder blir korrekte.”

Kan ledere (eller hvem har egentlig ansvaret?) som går gode for slike og lignende tiltak nå ansees som en direkte sikkerhetsrisiko for pasientene?

Selvfølgelig bør jeg ikke her være altfor kjepphøy i mine vurderinger av rapporten fra Vestre Viken/Sykehuset Asker og Bærum. Allikevel, er dette så eksepsjonelt?

Laagendalsposten melder igjen om overflyttingen av fødende fra Kongsberg sykehus til Sykehuset Buskerud: Det er bekymringer fordi tre barn nå døde på Sykehuset Buskerud, mens føden på Kongsberg var stengt. Kanskje blir det åpnet tilsynssak.

Skal jeg føde igjen, velger jeg hjemmefødsel!