fbpx Syfilis vinner terreng Hopp til hovedinnhold

Syfilis vinner terreng

ENESTE SOM HJELPER: Kondomer må brukes dersom syfilis og gonoré skal bekjempes. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Syfilis har nærmest vært utryddet, men er nå på full fart tilbake.

En fersk undersøkelse gjengitt i Ugeskrift for Læger viser at det i 2011 ble registrert 480 tilfeller av syfilis. Det er en stigning på 2000 prosent siden 1994. Da var sykdommen nærmest utryddet.

Norske tall viser samme trend. Antallet registrerte syfilis-tilfeller har steget fra 24 i 2005 til 130 i 2011, viser statistikk fra Folkehelseinstituttet (FHI). Det ble kun registrert 2 tilfeller av syfilis i 1992.


Nesten bare menn

Den ferske danske undersøkelsen viser at omkring 80 prosent av de smittede danskene er homoseksuelle menn – ofte fra København – som har sex uten kondom. En tredel av de syfilissmittede er hiv-positive. Det er spesielt uheldig, ettersom det er lettere å pådra seg syfilis når man er hiv-positiv – og vice versa.

De norske tallene viser at over 100 av de 130 som ble smittet i 2011, ble det gjennom homoseksuell omgang. De fleste smittede er fra Oslo, men også Trondheim, Bergen og andre storbyer dukker opp i statistikken.

Også kvinner får syfilis. For gravide innebærer syfilis-smitte fare for fosteret, og i verste fall abortering. 123 av de smittede nordmennene i fjor er menn, 7 er kvinner.


– Bør undersøkes jevnlig

Også i Tyskland og Sverige er antallet syfilistilfeller fordoblet de siste 10 år. – Seksuelt aktive menn som har sex med menn bør jevnlig tilbys undersøkelse og eventuelt behandling for seksuelt overførbare infeksjoner, skriver Folkehelseinstituttet på sine hjemmesider.

Også gonoré, som nærmest var utryddet på 70- og 80-tallet, har blomstret opp igjen. I 2011 ble det diagnostisert 368 gonorétilfeller i Norge. Dette er en liten nedgang mot året før. Fram til 2010 har det imidlertid vært en kraftig økning av meldte gonorétilfeller blant menn som har sex med menn.

– Det er viktig at personer som diagnostiseres med gonoré eller syfilis får en tilfredsstillende smittevernrådgivning. Dette er spesielt viktig for hiv-positive. Som alltid skal det utføres smitteoppsporing rundt hvert tilfelle av gonoré og syfilis. Dette er like viktig både for homo- og heteroseksuelle, oppfordrer FHI.


Screening-hjelp i Danmark

Konstituert overlege Tine Vestergaard ved Odense Universitetssykehus sier til det danske legetidsskriftet at tilbudet om screening som ble innført i Danmark i 2010, har betydd at flere kvinner enn ellers får hjelp til at behandle sykdommen.

– Litt overraskende er det påvist syfilis hos flere gravide uten kjent risikoatferd. Det understreker viktigheten av den generelle screeningen, sier hun.

 

– Må beskytte seg

Resistente bakterier og enkelte miljøer som ikke er flinke nok til å beskytte seg er årsaken til at både syfilis og gonoré kommer tilbake.

– Vi ser at tallene på syfilis og gonoré stiger. Dette gjelder spesielt i miljøer hvor menn har sex med menn. I tillegg blir noen smittet i Thailand og andre land med høy forekomst av sykdommen, sier Siv Gamnes, sykepleier og daglig leder i Sex og samfunn.

– Hvorfor er det så vanskelig å få bukt med syfilis og gonoré?

– En årsak er at disse bakteriene kan endre egenskaper og bli resistente mot antibiotikabehandling. Vi ser at færre og færre legemidler virker. En annen årsak er at man i risikomiljøene ikke er flinke nok til å beskytte seg.

– Det eneste som kan stoppe smitten av disse sykdommene, er at folk beskytter seg. Som helsepersonell kan vi ikke gjøre så mye mer enn å oppfordre folk til dette.

Hun sier at det er god tilgjengelighet på kondomer der smitten oftest skjer:

– På homsebarer og i saunamiljøene er det plassert ut lett tilgjengelige og gratis kondomer. I tillegg er det laget «fuglekasser» med kondomer ute i naturen, på steder man vet at det er seksuell aktivitet.

– Noen velger likevel ikke å beskytte seg. Jeg har ikke noe fasitsvar på hvordan vi kan endre det. Vi ser samme trend hos ungdom: Klamydia-tallene er stabilt høye. Opplysningskampanjer ser ikke ut til å føre frem i nevneverdig grad, sier hun.

Foto Siv Gamnes: Kenneth Sortland Myklebust/Kolonihaven

På homsebarer og i saunamiljøene er det plassert ut lett tilgjengelige og gratis kondomer.