fbpx - Uverdig avslutning Hopp til hovedinnhold

Sykehusdebatt Nordmøre og Romsdal - Uverdig avslutning

- Jeg vil henstille alle aktører om å se på hva oppdraget var, nemlig å lage et best mulig felles akuttsykehus til innbyggerne våre, sier Aarø. Foto: Skjermdump fra Google maps

- Sykehusdebatten har sporet av. Det er blitt en debatt om spill, påstander om skjulte agendaer og lokalisering av sykehuset, sier NSF HTV ved sykehuset i Molde, Tor- Rune Aarø.

Skal det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal ligge i Molde eller Kristiansund? Det er tusen- kronerspørsmålet. Debatten har ifølge NSFs hovedtillitsvalgt ved sykehuset i Molde, Tor- Rune Aarø, sporet av.

- Debatten handler ikke om tilgjengelighet, ikke om pasientene, ikke om spesialisthelsetjenesten, ikke om kompetanse og ikke om kvalitet. Det er blitt en debatt om spill, påstander om skjulte agendaer og lokalisering av sykehuset, sier Tor- Rune Aarø.


Uverdig

Han mener siste ukes medieoppstyr har gitt sykehusdebatten en uverdig avslutning.

- Oppdraget styrene gav oss, var å komme frem til en løsning som ville gi et best mulig helsetilbud innen spesialisthelsetjenesten til de 118 000 innbyggerne vi har i Nordmøre og Romsdal, og i et fremtid perspektiv i 135 000 i denne regionen i forhold til befolkningsveksten. Det var det som var mandatet, og det er det vi må være tro mot, sier Aarø.

Han sier videre at rapportene peker på styrker ved de forskjellige tomtealternativene, og summen av dette har nå administrasjonen i Helse Midt-Norge gjort en konklusjon på.

- Tror du sykehuset blir bygd i Molde?

- Det er ikke det som er fokus. Det er å få en best mulig spesialisthelsetjeneste for innbyggerne våre, understreker han.


Faglig grunnlag

Aarø mener styret må ta beslutning om tomtevalg ut fra faglige kriterier og de grunnlagsdokumenter som hører til saken.

- For de som krever prosessen utsatt, så må jeg minne om at det ikke er direktøren som tar en beslutning, men at det er styret som skal gjøre en godt gjennomtenkt beslutning til de beste for pasientene og befolkningen, sier han.

Aarø sier til Sykepleien at dersom man tar utgangspunkt i det demografiske midtpunktet, vil flest mulig av regionens innbyggere nå Hjelset på kortest mulig tid. Han sier også at det nye sykehuset vil få størst pasientgrunnlag ved denne lokaliseringen.

- At en nå i innspurten ser at en forsøker å vekke gammel fogderikamp er upassende, og det er trist å se at fag, kvalitet, pasienter og befolkning er ord som er glemt i den sammenhengen, sier han.


Slitsomme år

Aarø innrømmer at de 10 årene med sykehusdebatt har vært slitsomme.

- Saken har medført oppgitthet, uro, sinne, og frustrasjon. Vi har debattert i 10 år. Det har slitt på både sykepleierne og innbyggerne. Saken må få en avslutning slik at vi får ro til å jobbe, sier han.

Helse Midt- Norge anbefalte at det nye sykehuset bygges i Molde. Det gjorde de før saken var styrebehandlet lokalt.

- Frykter du at en sykehusavgjørelse ikke vil få den legitimiteten som trengs, og at det kan bli omkamp?

- Nei, om beslutningen er tungt faglig vurdert så vil en slik avgjørelse stå seg, sier han.


Vær tro mot oppdraget

- Alle har et ansvar for å være lojale mot vedtaket som styret gjør. Jeg vil henstille alle aktører om å se på hva oppdraget var, nemlig å lage et felles akuttsykehus til innbyggerne i Nordmøre og Romsdal, sier Aarø.

- Om en leser avgått direktørs pressemelding så var det innbakt et ønske om at saken skulle gå sin gang, og at den ikke minst fortjente en avslutning. Det er det verdt å merke seg også for de som krever at saken utsettes, mener Aarø.


Felles respekt

Han er enig med sin kolega, NSFs hovedtillitsvalgt, Trine Sevaldsen ved sykehuset i Kristiansund, om at samarbeidsklimaet i fylket til tross for uenigheten har vært god.

- Vi har for lengst konstatert at vi er enige om å være uenige. Dette har vi hatt en felles respekt for. Så vil det alltid være slik at debattens karakter gjør at det til tider kan bli varmt, sier han og minner om at det viktigste i denne debatten som tillitsvalgte, å ivareta medlemmene, og ikke minst at vi skal få være med å skape fremtidens helsetjenestetilbud i Nordmøre og Romsdal gjennom et nytt sykehus.

- Så har vi også et stort ansvar for å ivareta befolkningen sine behov for spesialisthelsetjenester i perioden frem til et nytt sykehus står ferdig, og etter at det nye er på plass, sier han.

Les også: