fbpx Håper på ro i Molde og Kristiansund Hopp til hovedinnhold

Håper på ro i Molde og Kristiansund

– UTFORDRENDE: Fylkesleder Gunhild Rolandsen må ivareta sykepleiere i begge leire i sykehusstriden mellom Krisitansund og Molde. – Det har vært ufordrende, sier hun. Foto: Kristin Henriksen, NSF

Fredag skal helseministeren grilles om hva som skjedde før Molde fikk sykehuset. Fylkesleder i Møre og Romsdal, Gunhild Rolandsen, håper det kan skape ro i landets heteste sykehusstrid.

Kristiansund og Molde, som begge har sykehus i dag, har i årevis knivet om hvor det nye sykehuset skal ligge. Spørsmålet har skapt sterke følelser, hatefulle ytringer og saftige meninger, også blant sykepleierne. Uenighetene har handlet om fagmiljøer, arbeidsplasser og kjøreavstander. Partene har vært uforsonlige.

I desember ble beslutningen tatt: Molde får sykehuset. Det skapte ingen ro. Kristiansunderne påpekte uredelige prosesser forut for vedtaket.

Må ivareta begge leire

I morgen, 13. februar, skal helseminister Bent Høie svare for seg i Stortingets kontroll– og konstitusjonskomite : Påvirket han prosessen i rom han ikke burde? Har han brutt forvaltningsloven?

Gunhild Rolandsen, som selv er fra Søre Sunnmøre, men bosatt i Molde, skal som fylkesleder ivareta alle sykepleierne, uansett hvilken leir de tilhører i sykehusstriden.

Det har ikke vært bare lett. Hun håper høringen av Høie vil skape ro.

Utfordrende

– Du representerer sykepleiere på begge sider. Hvordan har det vært?

– Utfordrende, sier fylkesleder Gunhild Rolandsen.

– Hvordan da?

– Virkelighetsoppfatningen om hva som har skjedd er veldig forskjellig.

Ville ha bynært sykehus

– Har dere behandlet sykehusvalget i fylkesstyret?

– Vi har levert høringssvar to ganger, senest i oktober. Der la vi ikke vekt på tomteplassering, men at vi ville ha et bynært sykehus og spesialisthelsetjeneste i den byen som ikke ble valgt som lokaliseringssted. Vi la også vekt på likestilling, helse, velferd og faglig forsvarlighet.

– Hva vil det si konkret?

– For eksempel at alle skal tilbys 100-prosentstillinger, og deltid skal være frivillig og hjemles i lov. Man skal kunne jobbe full tid alle faser i livet.

Forskjellig folkelynne

– Hvorfor har striden om sykehusvalg vært spesielt heftig i ditt fylke?

– Det er vanskelig å forstå. Men fogderigrensene er godt innarbeidet, og det er forskjellig folkelynne i fogderiene. Det er dessuten framsatt påstander om uredelige prosesser.

– Hva er fogderier?

– En inndeling i distrikt. I vårt fylke er det tre: Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre. I gamle dager var hvert fogderi underlagt en fogd eller fut. 

– Hva synes du om at Molde ble valgt?

– Jeg forholder meg til det som ble valgt. På bakgrunn av påstandene om uredelige prosesser skal saken opp i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Skrev innlegg om språkbruk

– Skjønner du at noen reagerer?

– Jeg registrerer at det er en sterk reaksjon i deler av fylket. Derfor er det bra at eventuelle ureglementære tilstander kommer på bordet.

Rolandsen skrev et innlegg om språkbruk og nettmobbing på sykepleien.no og i andre medier. Vær så snill å kutte ut ord som krig, sa hun blant annet.

– Hvordan gikk det?

– Ikke så bra. Jeg har aldri fått så mange positive tilbakemeldinger noen gang. Men jeg har aldri fått så mange negative heller. Det var ikke meningen å støte noen, men av noen ble innlegget tatt til inntekt for at jeg støttet uredelige prosesser.

 Debattglade sykepleiere

– Ble du overrasket over reaksjonene?

– Ja, på en måte. Det er ikke så vanlig at så mange sykepleiere hiver seg rundt og tar kontakt angående et avisinnlegg.

– Var det sykepleiere eller andre som ytret seg?

– Begge deler. Mest sykepleiere.

– Hvordan er det å treffe medlemmer nå?

– Jeg var nylig på medlemsmøte i Kristiansund. Det er greit at de kommer med tilbakemeldinger. De tas på alvor.

– Men rolige var de ikke?

– Ingen var ufine, møtet var helt greit.

Vil se alle

– Hva har vært vanskeligst?

– Å få alle til å føle seg sett og hørt. Det er også mange i Molde som er frustrerte etter behandlingen i foretaksstyrene. Tre av fire representanter for Sykepleierforbundet stemte mot flertallet.

– Hva skjer nå?

– Nå må alle jobbe for at tjenestene­ på begge sykehusene fortsatt skal ha god kvalitet fram til det nye står ferdig.

– Når vil roen senke seg i fylket?

– Jeg håper det vil roe seg etter behandlingen i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Høringen starter fredag 13. februar klokken ni, og sendes direkte på Stortingets  nett-TV.

Det var ikke meningen å støte noen.

Fylkesleder Gunhild Rolandsen
Les også: