fbpx Skal sykepleiere koke kaffe? Hopp til hovedinnhold

Skal sykepleiere koke kaffe?

Kaffekopp
KAFFE PÅ SYKEHJEM: Kaffekoking og smøring av brødskiver må til på et sykehjem. Men er det en oppgave for sykepleiere? Svaret avhenger av hvem du spør. Foto: Colourbox
Fagforbundet og Sykepleierforbundet er uenige om sykepleierens rolle på sykehjem. – Å koke kaffe er ikke sykepleierens primæroppgave, sier NSF-leder Eli Gunhild By.   

Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund (NSF) er uenige om arbeidsfordelingen på sykehjem, skriver Aftenposten i dag.

Fagforbundet organiserer helsefagarbeidere, men også sykepleiere.

Fagforbundet mener at sykepleiere også må smøre brødskiver, skriver avisen, mens Sykepleierforbundet mener at dette er sløsing med kompetanse.

Kompetansehull i eldreomsorgen

Dette er en oppfølger av saken både Aftenposten og Sykepleien skrev om i går. Den handler om en ny undersøkelse som avdekker store kompetansehull i eldreomsorgen.

Ansatte i eldreomsorgen gjenkjenner ikke sykdomsforverring og setter ikke i gang riktig tiltak til rett tid, ifølge undersøkelsen. En av årsakene er at «alle skal gjøre alt».

De ansatte setter ikke i gang riktige tiltak til rett tid, dokumenterer ikke tilstrekkelig og har liten trening i å utflre visse prosedyrer.

Sier nei til kaffekoking

– Sykepleierne skal kunne bidra med oppgaver som å smøre brødskiver, sier Iren Luther i dagens Aftenposten.

Luther er sykepleier og nestleder i seksjon helse og sosial i Fagforbundet.

NSF-leder Eli Gunhild By sier til samme avis at sykepleiere ikke skal koke kaffe.

Til Sykepleien sier By at det gjelder å sørge for at kompetansen ute på sykehjemmene blir brukt riktig:

– Når sykepleierne er på jobb, skal de gjøre sykepleieoppgaver.

– De skal altså ikke koke kaffe?

– Nei, det er ikke primæroppgaven. Beboerne skal selvfølgelig få kaffe, men det er viktig at oppgavene fordeles slik at de får den pleien de har behov for.

Ønsker ikke profesjonsskamp

Luther i Fagforbundet sier til Aftenposten «får vi veldig tydelige skiller mellom yrkesgruppene, vil det bare føre til tett skott mellom de ansatte».

– Hun sier også at de ikke ønsker en profesjonskamp på arbeidsplassen. Ønsker NSF det?

– Selvfølgelig ikke, sier NSF-leder Eli Gunhild By.

– Dette handler om fordeling av ressurser. Kommunene etterspør kompetanse for at pasientene skal få best behandling. Pasientene er også blitt sykere. Da må de ansette flere sykepleiere med spesialutdanning. For å få det til, må arbeidsgiverne gi lønns- og abeidsvilkår slik at de kan rekruttere og beholde personalet de sier de har bruk for, sier By.

– Flere må ta mastergrad

Lisbeth Normann er statssekretær i Helsedepartementet og var Bys forgjenger som leder av Sykepleierforbundet.

Ifølge Aftenposten mener Normann at «sektoren svekkes av for få sykepleiere med mastergrad».

Luther i Fagforbundet viser på sin side til at man med mastergrad som oftest utdanner seg bort fra pasienten.

Til Sykepleien sier By seg enig med Normann:

– Ja, det er helt riktig at det er for få sykepleiere som tar mastergrad – eller øker kompetansen ellers. Det er stor mangel på spesialsykepleiere både på sykehusene og i kommunene. Men selvfølgelig trengs det kompetanseheving generelt. Det trengs også flere helsefagarbeidere. Dette henger jo sammen, sier NSF-lederen.

Selvfølgelig ønsker vi ikke profesjonskamp.

Eli Gunhild By, NSF-leder
Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.