Seksuell trakassering Mannlige sykepleiere mer utsatt for trakassering

Mann i solnedgang, fotografert bakfra.
TRAKASSERES AV KVINNER: Blant menn som oppgir å ha vært utsatt for trakassering/overgrep fra andre ansatte, svarer i 77,2 prosent at det var en kvinne som sto bak. (Illustrasjonsfoto.)

Mannlige sykepleiere oppgir dobbelt så ofte som kvinnelige at de utsettes for seksuell trakassering fra andre ansatte på arbeidsplassen.

Sykepleien har gjennomført en spørreundersøkelse om seksuell trakassering og overgrep blant medlemmer av Norsk Sykepleierforbund. Over 20 000 har svart.

Menn som har besvart undersøkelsen, oppgir rundt dobbelt så ofte som kvinner at de har blitt utsatt for seksuell trakassering eller overgrep fra kolleger, ledere eller andre ansatte de siste 12 månedene.

Mens 2,8 prosent av kvinnene svarer bekreftende på dette spørsmålet, er det tilsvarende tallet for menn 5,5 prosent.



Blant menn under 30 år, er det 9,1 prosent som oppgir at de har blitt seksuelt trakassert eller opplevd overgrep fra andre ansatte.

Varsler sjeldnere

På spørsmålet «Hvilket kjønn hadde personen(e) som stod bak trakasseringen/overgrepet, svarer 88,7 prosent av kvinnene og 22,8 prosent av mennene, at det var en mann.

Blant menn som oppgir å ha vært utsatt for trakassering/overgrep fra andre ansatte, svarer i 77,2 prosent at det var en kvinne som sto bak.



På spørsmålet «Ble noen varslet om hendelsen?» svarer 22,1 prosent av kvinnene og 12,6 av mennene «Ja».

Menn oppgir også å være mindre fornøyde med arbeidsplassens håndtering av saken.

Mindre konsekvenser

På spørsmålet «Hva har trakasseringen/overgrepet medført for deg personlig?» svarer 32,8 prosent av mennene og 25,6 prosent av kvinnene «ikke noe spesielt».

Det er derimot relativt sett flere menn (7,8 prosent mot 4,5 prosent av kvinnene) som oppgir å ha fått symptomer på depresjon som følge av trakassering eller overgrep fra andre ansatte.

Menn oppgir noe sjeldnere enn kvinner at de er utsatt for seksuell trakassering eller overgrep fra pasienter/brukere. 

11,6 prosent av mennene i undersøkelsen sier de har opplevd dette de siste 12 månedene, mens det tilsvarende tallet for kvinner er 14,4 prosent.