fbpx Gravid ba om jod som kosttilskudd, fikk jod til atomulykker Hopp til hovedinnhold

Gravid ba om jod som kosttilskudd, fikk jod til atomulykker

Bildet viser Lena Kristiansen.

– Det føltes ubehagelig, sier gravide Lena Kristiansen. 

Hun kan av medisinske grunner ikke ta multipreparater med vitaminer og mineraler og må ta enkeltdoser av vitaminer og mineraler. Hun ba om jod som kosttilskudd.

– Da fikk jeg Jodix, som er ment som beredskap i tilfelle atomulykker, sier Lena Kristiansen.

Hun er sykepleier og vant til å håndtere medisiner. Hun så straks at det ikke var jod i denne doseringen hun skulle ha.

Anbefalt dose jod til gravide er 150 mikrogram. Jodix inneholder 130 milligram, eller 130 000 mikrogram.

Så at det var feil

– Jeg sa jeg ikke skulle ha Jodix, men jod som kosttilskudd, men ble motsagt av den apotekansatte. Først etter at den apotekansatte konfererte med en kollega, fikk jeg medhold i at jeg hadde rett, sier Kristiansen.

Ifølge Relis, produsentuavhengig legemiddelinformasjon for helsepersonell, har det vært flere tilfeller der jod til atomberedskap og jod som kosttilskudd er forvekslet. Relis har oppfordret apotekene til å sette inn tiltak som forebygger slike feil.

Les også: Gravide fikk jod mot atomulykker i stedet for jod som kosttilskudd

Relis vet ikke hvordan feilen har skjedd og vil ikke spekulere på det, men mistenker at det kan være flere tilfeller enn det som er meldt til dem.

Bildet viser to pakninger med Jodix.

– Beklager på det sterkeste

Vitusapotek, kjeden apoteket Lena Kristiansen opplyser at hun oppsøkte, har allerede satt i verk tiltak for å unngå at jod-produkter skal forveksles.

– I forbindelse med kampanje knyttet til jod, har vi informert bredt til våre apotekansatte – både skriftlig, og på en rekke møter og samlinger, sier fag- og kvalitetsdirektør Hege Willoch.

– Myndighetene har dessuten utarbeidet en brosjyre for jodix rettet mot publikum som vi bruker i kundemøtet.

Hun sier Vitusapotek er opptatt av å være en faghandel som publikum kan stole på.

– Det er derfor høyst beklagelig når en kunde får råd som i verste fall kan få konsekvenser for kundens helse, sier hun.

– Vi beklager derfor på det sterkeste at Lena har fått råd om feil produkt. Vi tar saken til etterretning og gjør en intern vurdering av hvordan vi kan styrke kunnskapen på dette området ytterligere hos våre ansatte.

Finnes ingen test

Voksne har naturlige mekanismer som beskytter mot høyt jodinntak, og det er ikke forventet forgiftningssymptomer hos gravide som har tatt jod i for høy dose. Fostre kan være mer følsomme for eksponering av jod, men trolig medfører ikke de høye dosene noen risiko, selv om individuelle forskjeller ikke kan utelukkes. Det finnes ingen enkel test som kan påvise om fosteret er påvirket eller ikke. Og det er uansett en forveksling som kan skape frykt.

I de tilfellene Relis kjenner til, tok de gravide jod-tabletter i for stor dose i fem til ti dager før feilen ble oppdaget.

Ved mistanke om at gravide har fått for mye jod, anbefaler Relis å kontakte dem eller Giftinformasjonen for en individuell vurdering.

– Må vite hva de anbefaler

Lena Kristiansen tok aldri jod i for stor dose, men hun synes det er ekkelt at hun ble tilbudt feil type. Hun håper andre gravide slipper å oppleve det samme.

– Det er viktig at de som selger medisiner, vet hva de anbefaler, spesielt til gravide, sier hun.

[Kilden Sykepleien snakket med, sa først at det var Apotek1 hun hadde handlet hos. Dette er feil. Sykepleien beklager og har i stedet fått kommentar fra apotekkjeden vår kilde hadde vært hos.Vi beholder likevel noen av opplysningene vi fikk fra Apotek1, siden dette er nyttig informasjon om hvordan en apotekkjede jobber for å unngå slike feil: 

Toloo Saki, fagrådgiver hos Apotek1, opplyser at kjeden ikke kjenner til tilfeller der jod som kosttilskudd og Jodix er forvekslet, og at hvis så hadde skjedd, ser de på det som et alvorlig avvik. 

Saki sier også at Apotek1 har løftet frem dette temaet på sitt intranett med en tydelig påminnelse om forskjellen på produktene og hvor viktig det er å kartlegge kundens behov.

Hun forteller at Apotek1 også har oppdatert informasjonsbrosjyren om kosttilskudd til gravide, hvor det tydelig kommer frem hvilken styrke de skal ha.

– I tillegg har vi installert et automatisk varsel på vårt kassesystem, som gjør oppmerksom på denne problemstillingen dersom Jodix blir slått inn på kassen.

Hun sier det åpenbart fortsatt er behov for å være oppmerksom på dette.

 – Og det kommer vi til å være, blant annet i form av et opplæringsprogram for apotekmedarbeidere, sier Toloo Saki.]

0 Kommentarer