Regjeringen etablerer eldreombud med kontor i Ålesund

Bildet viser Sylvi Listhaug.
VIL HA ELDREOMBUD: Sylvi Listhaug kom med nyheten om et eldreombud fredag.

Regjeringen oppretter et eget ombud som skal bidra til å fremme eldres interesser, rettigheter og behov. Eldreombudet blir lokalisert i Ålesund.

Ifølge Sunnmørsposten kom eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) med nyheten under et besøk i Ålesund, Sula, Giske og Haram fredag.

– Dette vil bli Norges første nasjonale ombud som vil ha oppmerksomhet om eldres behov og som vil gi eldre en tydelig stemme som kan tale deres sak, sier Listhaug.

Enighet i regjeringsplattformen

Høyre, Frp og Venstre ville opprinnelig ha eldreombudet som en del av et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud, noe som ble nedfelt i regjeringsplattformen fra Jeløya i januar 2018.

I budsjettforliket for 2019 fikk imidlertid KrF gjennomslag for opprettelsen av et uavhengig eldreombud. I Granavolden-plattformen i 2019 ble det dermed bestemt at et slikt ombud skulle etableres etter modell av Barneombudet.

Under høringen ønsket Møre og Romsdal fylkeskommune at ombudets kontor skulle legges til Kristiansund.

På plass i 2020

Ombudet skal være på plass i 2020, skriver Sunnmørsposten. Ifølge NRK blir det først avklart i statsbudsjettet hvor mange ansatte ombudet får.

Sammen med eldreombudet vil regjeringen lokalisere Senter for et aldersvennlig Norge, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet får ansvar for senteret.

– I Ålesund er det tilgang på kompetanse og erfaring fra kommunal og statlig forvaltning og tjenester, fra næringsliv og utdanningssektoren. Det er et godt innovasjonsmiljø innen forskning og næringsliv, og de satser blant annet på å utvikle og ta i bruk velferdsteknologi, sier statsråd Listhaug.

Les også:

Aktive eldre lever lenger

Slik kan eldre få god trening på sykehjem

Lege Gunhild Nyborg disputerte: – Eldre utsatt for risikabel legemiddelbruk

UTSATT GRUPPE: En tredel av hjemmeboende eldre ble utsatt for risikabel medikamentbruk, ifølge lege Gunhild Nyborgs studie.

Lege Gunhild Nyborg har avdekket et stort omfang av potensielt uheldig legemiddelbruk hos eldre i Norge, både blant dem som bor hjemme og i sykehjem.

I sitt doktorgradsarbeid har Gunhild Nyborg gjort en landsomfattende undersøkelse av reseptutskrivingen til hjemmeboende eldre. Hun har også undersøkt omfanget av potensielt uheldig legemiddelbruk hos sykehjemsbeboere i Vestfold fylke.

Nyborg disputerte 19. januar ved Institutt for helse og samfunn ved Det medisinske fakultetet i Oslo.

– Eldre kvinner spesielt utsatt

Hun har utarbeidet en liste over kriterier for potensielt uhensiktsmessig legemiddelbruk i sykehjem: NORGEP-NH-kriteriene.

En tredel av hjemmeboende eldre ble utsatt for risikabel medikamentbruk. For beboere i sykehjem var tallet 43 prosent. 

Tallene fra hjemmeboende eldre er fra 2008, og tallene fra sykehjem er fra 2012. Studien sier altså ikke hva som er dagens situasjon.

– En av tre eldre som bodde hjemme var utsatt for potensielt uheldig legemiddelbruk, og eldre kvinner var spesielt utsatt, sier hun.

– Bruken av psykotrope medisiner, det vil si legemidler som påvirker hjernens funksjon, var omfattende. I sykehjemsstudien fant vi at cirka 15 prosent av sykehjemsbeboerne brukte tre eller flere ulike psykotrope legemidler samtidig, og denne