Kommunene sliter stadig mer med å rekruttere sykepleiere

Sykepleier tar pulsen på en pasient
TRE AV FIRE: Ifølge arbeidsgivermonitoren fra KS sliter tre av fire kommuner med å rekruttere sykepleiere.

Tre av fire norske kommuner varsler om at det er ganske eller meget utfordrende å få rekruttert sykepleiere – og problemet øker.

I Kommunesektorens arbeidsgivermonitor for 2019, som beskriver utvikling og tilstand i kommunene, rapporteres det om en økning på 21 prosentpoeng siden 2017 av kommuner som sliter med å få tak i nok sykepleiere.

KS står for undersøkelsen, som gjennomføres hvert annet år.

Les også: Nesten 1 av 5 vakter bemannet av andre enn sykepleiere – eller ikke i det hele tatt

Flere eldre

Samtidig med at tre av fire kommuner varsler om rekrutteringsproblemer for sykepleiere, oppgir seks av ti at det er utfordrende å rekruttere leger.

Dette er situasjonen til tross for at den største veksten av ansettelser de siste årene er skjedd nettopp i helse- og omsorgstjenesten. I dag er det over 207 000 som jobber med helse i kommunene.

– Forklaringen på at det mangler folk innen helse, er at vi blir stadig flere eldre, og eldre folk trenger også flere helsetjenester. Vi ansetter flere, men likevel ikke nok, sier avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS, Anne-Cathrine Hjertaas.

Det er flere årsaker til at det mangler folk. Når det gjelder sykepleiere, opplever mange kommuner som har et sykehus i nærheten, at de konkurrerer om arbeidskraften.

– En annen viktig forklaring er at mange som jobber innen helse- og velferdsområdet, jobber deltid. Her har vi et stort og ubrukt arbeidskraftpotensial. Økte stillingsstørrelser er et viktig svar på utfordringene med å få løst disse oppgavene, sier KS-direktøren.

Siden 2013

Allerede i 2013 satte man fingeren på problemet med den store andelen deltid i helse- og omsorgsyrker. Både arbeidsgiversiden og arbeidstakerorganisasjonene har jobbet for å forsøke å snu denne trenden.

En rekke prosjekter er i gang, blant annet en mentorløsning der man tar bedre vare på sykepleiere som er i praksisstillinger, for å få dem til å bli i kommunene.

I arbeidsgivermonitoren for 2019 rapporterer kommunene at nettopp mye deltid er den tredje største arbeidsgiverutfordringen.

– Det går veldig sakte framover. Vi må endre kulturen på arbeidsplassene for å få til dette, sier Hjertaas.

Hun mener det er gjort veldig mye på et nasjonal nivå, men at det til sjuende og sist er opp til hver enkelt arbeidsplass å lage turnuser og organisere arbeidet, så folk kan kombinere heltidsstillinger med et hverdagsliv.

78 prosent kvinner

Et av målene med Arbeidsgivermonitoren fra KS er å gi et bilde på utfordringene og mulighetene kommunene har som arbeidsgivere. Undersøkelsen er gjennomført blant rådmenn og fylkesrådmenn i hele landet.

Blant de største utfordringen kommunene melder tilbake, er å få ut gevinst av digitalisering, sykefravær, en høy andel deltidsansatte og å rekruttere fagpersonell.

– Kommunen er ofte den største arbeidsgiveren, også i små kommuner, sier Hjertaas.

Totalt var det ansatt over 476 000 personer i norske kommuner ved inngangen til 2019. Av disse er 78 prosent kvinner.

Les også:

Å si at det mangler folk i eldreomsorgen, er en sannhet med modifikasjoner

Bildet viser helsepersonell som triller eldre.
FELTARBEID I OMSORGSTJENESTEN: Hvordan kan det ha seg at det norske deltidssystemet er så fastlåst? Og hvorfor så mange små deltidsstillinger? spør forskerne.

I forbindelse med kommunevalget har politiske partier vært på banen med sine løfter om en trygg og verdig eldreomsorg. For å innfri slike løfter, er man avhengig av helsepersonell som er stabile og årvåkne, skriver forskerne.

Eldre blir lovet høyt kvalifisert helsepersonell og en mer fargerik hverdag – lekker mat, sosiale aktiviteter, trening og pub. Gjennom vår forskning – fra eldreomsorgen – vet vi at det å innfri slike løfter i stor grad beror på at det finnes stabile og årvåkne ansatte som kjenner menneskene de hjelper og som ser hva den enkelte ønsker og trenger.

Dessverre er stabilitet og nærvær en stor utfordring på mange arbeidsplasser – ikke bare på grunn av sykefravær, tidlig pensjonering og høy vikarbruk. Men også fordi man har gjort seg avhengig av mange små deltidsstillinger.

Jakten på ekstravakter

Gjennom feltarbeider i omsorgstjenesten blir vi ofte overrasket over en konstant utskifting av personale. Det er stadig nye ansikter å se.

Paradokset oppi det hele er at flere av dem som kommer og går er utdannet helsefagarbeidere. De trives i yrket og ønsker å ha det som et fulltids levebrød. Likevel avspises de med en liten deltidsstilling. Lærlinger og nyutdannede helsefagarbeidere føler seg lurt ut i en usikker tilværelse der de må «jakte på ekstravakter» – og hele tiden være nær telefonen, tilgjengelig og parat til å steppe inn når det trengs....

Les også: