Voksne kvinner dropper sjekk for livmorhalskreft

Bildet viser en gynekologstol.
FÅR PÅMINNER: Kvinner i alderen 25 til 69 år får med jevne mellomrom brev fra Kreftregisteret med oppfordring om å gå til legen for få sjekket seg mot livmorhalskreft.

En av tre kvinner over 55 år går ikke til legen for å sjekke seg for livmorhalskreft. Kreftregisteret er bekymret.

En av tre kvinner over 55 år går ikke til legen for å sjekke seg for livmorhalskreft. Kreftregisteret er bekymret.

Viktig også for de i langvarige forhold

Mange godt voksne kvinner har kanskje hatt samme partner i en årrekke og tenker at undersøkelsen ikke lenger er nødvendig. Men det er den, understreker Ameli Tropé, leder av Livmorhalsprogrammet i Kreftregisteret.

Denne type kreft bruker lang tid på å utvikle seg. Celleforandringen kan i noen tilfeller komme flere tiår etter den opprinnelige smitten. Mer enn en tredel av krefttilfellene blir påvist hos kvinner som er over 50 år.

Bytter fra celleprøve til hpv-test for alle over 34

Risikoen reduseres med 80 prosent

– At utviklingen går langsomt er egentlig bra, for da har vi gode muligheter for å oppdage forstadier og forebygge kreft. Samtidig er det viktig å ta prøver så lenge påminnelsene fra Livmorhalsprogrammet kommer, også for dem som har hatt et stabilt samliv over flere tiår, sier Tropé.

Livmorhalskreft forårsakes av smitte fra viruset HPV, som i hovedsak overføres ved seksuell kontakt. Går man til jevnlig kontroll, reduseres risikoen for at viruset skal utvikles til kreft med opptil 80 prosent.

Les også: Kreften som kan forhindres

Kurven flater ut

Mange som får kreftdiagnosen, har ikke fulgt oppfordringen om å gå til legen for en underlivsprøve, og dette bekymrer ekspertene.

Utviklingen viser en økning i oppmøte blant kvinner under 40 år, mens for kvinner over 55 har kurven flatet ut og er kanskje i ferd med å gå nedover. Andelen ligger nå på 67 prosent – det betyr at 138.000 kvinner i denne aldersgruppen ikke går til kontroll slik de oppfordres til.

Over 300 kvinner får livmorhalskreft årlig, og mellom 70 og 90 dør av sykdommen hvert år.

HPV-vaksinerte har lavere risiko for forstadier til livmorhalskreft

Illustrasjonen viser en mann som kikker ut av vinduet på et nyforelsket par, mens kona sitter i en stol og strikker
IMMUNFORSVARETS HUKOMMELSE: Vaksiner er noe av det mest effektive vi har for å forebygge sykdommer.

Det viser en Cochrane-oversikt.

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles tilgjengelig forskning om en gitt problemstilling. I denne systematiske oversikten har forfatterne samlet forskning om og vurdert den forebyggende effekten av å ta vaksine mot humant papillomavirus (HPV) sammenliknet med ingen HPV-vaksine (placebo eller annen aktiv vaksine, som mot hepatitt).

Her har vi omtalt: 1) resultater for unge kvinner som var negative for høyrisiko-HPV-typer før vaksinasjonen startet, og 2) resultater for unge kvinner uavhengig av om de var positive eller negative for HPV-viruset før vaksinasjonen startet.

De som deltok i HPV-vaksinegruppen, fikk minst én dose. For å få full beskyttelse mot HPV-relatert sykdom kreves to eller tre doser avhengig av alderen til den vaksinerte.

Unge kvinner som var negative for høyrisiko-HPV-typer før vaksinasjonen startet

Resultatene viser at HPV-vaksine til jenter og unge kvinner

  • fører til at færre mellom 15 og 26 år får forstadier til livmorhalskreft som skyldes forandringer i plateepitelceller (stor tillit til resultatet)
  • trolig fører til at færre mellom