fbpx KS: For en stilling med krav om mastergrad er garantilønn fra 514 600 til 623 300 Hopp til hovedinnhold

KS: For en stilling med krav om mastergrad er garantilønn fra 514 600 til 623 300

LØNNSTILSKUDD: KS viser til at kommuner kan søke Helsedirektoratet om lønnstilskudd for sykepleiere som tar masterutdanning i avansert klinisk sykepleie. Illustrasjonsbilde: Gorm Kallestad/ScanpixNTB

Sykepleiere som har en stilling som krever master, skal være trygge på å få betalt for det. Det svarer KS.

(Artikkelen ble endret 25. oktober, med oppdaterte tall for garantilønn.)

Kun fem prosent av kommunene sier at de ikke finner det utfordrende å rekruttere sykepleiere.

Det opplyser KS i et høringssvar om spesialistgodkjenning for en ny masterutdanning i avansert klinisk sykepleie (AKS). KS er kommunenes arbeidsgiverorganisasjon.

(Se hele høringssvaret fra KS her.)

Høringsfristen om spesialistgodkjenningen var 1. oktober. Høringsfristen om selve masterutdanningen var 1. juli.

I høringsnotatet (med høringsfrist 1. oktober) blir det understreket at formålet med den nye masterutdanningen i avansert allmennsykepleie er å styrke kompetansen i kommunehelsetjenesten.

Bidrar til å beholde og rekruttere

KS mener at en spesialistgodkjenning vil bidra til at det er lettere å beholde og rekruttere sykepleiere:

«En offentlig spesialistgodkjenning vil gi en klinisk karrierevei i kommunehelsetjenesten som vil være attraktiv både med tanke på å beholde dyktige sykepleiere og for å rekruttere nye medarbeidere. Bredden i spesialiseringsløpet vil kunne gi et særdeles viktig kompetanseløft inn i de kommunale tjenestene», skriver KS i sitt svar.

– Viktig å tilrettelegge for desentralisert utdanning

KS trekker også frem de små kommunenes behov:

«For at også mindre kommuner skal kunne prioritere utdanningen, og dermed skaffe seg denne viktige kompetansen, er det viktig å tilrettelegge for desentraliserte utdanningsløp.»

Det må følges opp med økonomiske virkemidler, mener KS:

«Dette vil ikke bare dreie seg om lønnstilskudd, men også støtte til å gjennomføre veiledet praksis.»

Garantilønn i kommunene

Sykepleien lurer på hva sykepleierne med master og spesialistgodkjenning kan forvente av KS når det gjelder lønn.

– Vil KS eventuelt legge føringer for kommunene for å sikre at sykepleiespesialistene vil få en lønn som monner?

 – Lønnssystemet i kommunal sektor er basert på garantilønn for stillinger i ulike kategorier. Det vil si at lønna ikke skal være under dette nivået, men det er ikke fastsatt noen øvre grense. For en stilling med krav om mastergrad, er garantilønn fra 514 600 til 623 300 kroner – avhengig av ansiennitet, skriver seniorrådgiver Liv Overaae i avdeling for helse og velferd i en e-post.

– Kommuner kan søke Helsedirektoratet om lønnstilskudd

Seniorrådgiveren i KS skriver videre:

– Per i dag kan kommuner søke Helsedirektoratet om lønnstilskudd for sykepleiere som tar denne utdanningen. Det er i budsjettforslaget for 2020 foreslått videreføring av lønnstilskuddet. Det forutsettes at det er kommunenes behov for kompetanse som ligger til grunn for at medarbeiderne tilbys denne utdanningen, med andre ord at det er i henhold til kommunens kompetanseplan.

Hun viser til hovedtariffavtalens punkt 3.2 om lokal lønnspolitikk, der det står:

«Det gjennomføres årlige drøftinger om rekrutteringssituasjonen og om framtidig kompetansebehov/kompetanseutviklingsbehov for ulike stillingsgrupper i kommunene/fylkeskommunene/bedriften.»

Les også:  Mastertillegg: Noen får i Vestre Viken, andre får kanskje

Trygg med en stilling som krever master

– Kan sykepleiere som tar en slik utdanning, være trygge på at de får betalt for det?

– Ja, dersom de har en stilling hvor det kreves master, skriver Overaae.

 – Og hvem skal gi økonomisk støtte til veilederne i distriktene?

 – KS ønsker at mer av praksis, både grunn- og videreutdanning innen de helse- og sosialfaglige utdanningene, skal tas i kommunal sektor og at det kommer en finansieringsordning med friske midler på plass, skriver Liv Overaae i KS til Sykepleien.

Les også:

Mastertillegg: Noen får i Vestre Viken, andre får kanskje

Bildet viser Cathrine Tolpinrud.
FÅR TILLEGGET: Etter halvannet år får Cathrine Tolpinrud mastertillegg. – Lovlig sent, mener hun. Foto: Privat

De som er ferdig med master og er lovet mastertillegg, får det. Men det er ikke sikkert de som er i gang med master eller skal begynne, får.

Anestesisykepleier Cathrine Tolpinrud var forespeilet mastertillegg etter at hun hadde gjort ferdig sin master i anestesisykepleie. Men hun har ikke sett noe til pengene. Dette er halvannet år siden.

NSF og arbeidsgiver uenige

Det er Drammens Tidende [krever innlogging] som fortalte om Tolpinrud, som jobber på Bærum sykehus i Vestre Viken. Grunnen til at hun ikke fikk mastertillegget på 20 000 kroner i året, er at arbeidsgiver og Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Vestre Viken er uenige om hvordan tariffavtalen skal tolkes.

NSF fremmet krav på vegne av Tolpinrud og åtte andre i samme situasjon.

Nå er kravet for Tolpinrud og de åtte andre innvilget, og de får tillegget. Men historien er ikke over med det.

Det er fremdeles uklart om de som gjør ferdig mastergraden nå til sommeren, får tillegget. Det er også uklart om de som begynner på master til høsten, vil få det.

– Glede med bismak

Cathrine Tolpinrud sier til Sykepleien hun er glad for å få mastertillegget.

– Men gleden har en bismak når jeg måtte gå til mediene før det ordnet seg.

Hun forteller at hun har hatt støtte av lederen sin hele veien.

– Hva tenker du om at det ikke er sikkert at de som kommer etter deg, får tillegget?

– Det synes jeg er dårlig. Jeg håper NSF får avtalen på plass, slik at de som tar master, får mastertillegg.

Overrasket

Tom Frost, som er foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Vestre Viken, sier dette handler om hvordan den lokale tariffavtalen skal tolkes.

– Vi mener den er klar. Har sykepleiere avtalt med arbeidsgiver å ta en masterutdanning, og dette er del av en individuell plan, så skal de ha tillegget.

Han sier dette har vært praksis i flere år, og han er overrasket over at arbeidsgiver plutselig har skiftet syn.

Bildet viser Tom Frost.
MENER MASTER SKAL GI MASTERTILLEGG: Tom Frost er foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund. Foto: Privat

Får lønn som spesialsykepleier

Sine Kari Braanaas, konstituert avdelingssjef, HR og lederstøtte i Vestre Viken, sier de i 2018 undersøkte intern praksis for bruk av mastertillegg. Det gjorde de fordi NSF sentralt og Spekter hadde besluttet å vurdere ulike forhold knyttet til å implementere et slikt tillegg for sykepleiere. 

– Ut fra disse funnene, som viste bruk av mastertillegg også der hvor tillegget ikke bare knyttet seg til «120 ferske studiepoeng», foretok arbeidsgiver en nærmere presisering ut fra intensjon og formål med tillegget da bestemmelsen ble inntatt i 2013, sier hun.

Braanaas peker på at utdanningssystemet nå endrer seg, slik at masterutdanning blir «hovedregel» for å bli spesialsykepleier.

Hun sier Vestre Viken i flere år har hatt praksis for å gi sykepleiere med sykepleiefaglig utdanning på mer enn 60 studiepoeng tittel og lønn som spesialsykepleier.

– Det har ikke vært praksis at ekstra studiepoeng ut over disse 60 automatisk gir ekstra lønn, sier hun.

– Vi anser at oppnådd mastergrad allerede er tatt høyde for som del av årslønnen som spesialsykepleier.

– De har mer kompetanse

– Vi er rett og slett uenig, konstaterer foretakstillitsvalgt Tom Frost.

Han fastholder at det har vært vanlig praksis å gi spesialsykepleiere med master mastertillegg. Altså stikk motsatt av det Sine Kari Braanaas sier.

Frost påpeker at det er 30 studiepoeng som skiller en anestesisykepleier med og uten master.

– De med master har mer kompetanse enn de med videreutdanning, og derfor skal de ha mastertillegg, mener han.

– Slik burde praksis være for alle spesialiteter med master, når Vestre Viken har en uttalt strategi om å skape et attraktivt arbeidsmiljø med høy kompetanse for å bedre kvaliteten og pasientsikkerheten.

Hvordan den lokale avtalen skal forstås, skal avgjøres i forhandlinger mellom NSF og Spekter. De er i dialog, men ifølge Spekter er saken ikke ferdig behandlet.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.