fbpx Snart valg på leder for de faglig engasjerte Hopp til hovedinnhold

Snart valg på leder for de faglig engasjerte

DET SOM VIRKER: For Edel Bruun Bastøe har det vært viktig å formidle fagkunnskap om tiltak som fungerer godt. Nå takker hun for seg som leder i Sentralt fagforum.  Foto: Kristin Henriksen, NSF

Hva er det som faktisk foregår der ute? Lederen for Sykepleierforbundets Sentralt fagforum sørger for at det blir fortalt. Snart er det valg på ny leder.

Rundt to uker før valget av ny leder i Norsk Sykepleierforbund, foregår det ikke fullt så mye omtalte valget av ny leder for Sentralt fagforum.

Sentralt fagforum skal sørge for samarbeid mellom alle de 35 faggruppene i NSF og for god kontakt begge veier med forbundsledelsen og organisasjonen for øvrig. 

– Hvis politisk ledelse trenger helt konkrete eksempler og innspill fra faggruppene om ting som foregår der ute, kan vi bidra, sier dagens leder Edel Bruun Bastøe.

Et av flere eksempler kommer fra en periode med mye elendighetsbeskrivelser fra eldreomsorgen.

– Da sørget vi for å fortelle om tilbud som fungerer bra, og som det kan være lurt å utvide. For eksempel trening på sykehjemmene.

I dag har Sentralt fagforum en katalog av eksempler som kan brukes når behovet måtte melde seg.

Faglig samarbeid

Samarbeidet mellom faggruppene er også en vesentlig del av jobben til Sentralt fagforum.

Den største faggruppen er det helsesykepleierne som har, med 3995 medlemmer. I den andre enden av skalaen ligger blant annet faggruppene for sykepleiere som jobber med smittevern, med astma og allergi eller med migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie.

–  Er det stor konkurranse om oppmerksomheten?

– Det kan det jo være, men faggruppene må uansett forholde seg til det NSF velger som satsingsområder, forteller Edel Bruun Bastøe.

– Men vi prøver like mye å legge til rette for samarbeid på tvers av faggruppene for saker som angår alle, for eksempel utdanning, sier Ine Myren Nesbø, en av to koordinatorer i Sentralt fagforum.

Det er lederne for alle de 35 faggruppene som skal avgjøre hvem som overtar vervet etter Edel Bruun Bastøe. Den som stemmes frem som ny leder i Sentralt fagforum, får vervet i fire år og er i likhet med sine to koordinatorer 100 prosent fristilt. 

Informasjonsflyt

Faggruppene er ment å være møteplasser der folk kan utveksle kunnskap og styrke sin faglige identitet. Bidragene til Sykepleierforbundets arbeid utad er svært viktige. Faggruppene har en selvstendig rolle overfor NSF og alt arbeid som foregår der er frivillig.

Tilrettelegging av møteplasser og god informasjonsflyt begge veier er avgjørende del av jobben til den som leder Sentralt fagforum. Koordinator Ine Myren Nesbø mener lederen har en «uhyre viktig jobb» som bindeledd mellom faggruppene, forbundsstyret og fag- og helsepolitisk avdeling.

– Vår jobb er å bidra til bevare engasjementet og aktiviteten i faggruppene og å støtte og inspirere folk til å fortsette, sier hun.

– Hvis man klarer å spille frem og tilbake og holde kommunikasjonen åpen og varm, styrker vi det fagpolitiske beinet vi står på.

Les også:

«I trygge hender» er blitt verdenskjent

bildet viser Elin Lunde Pettersen
ÅRETS HELSESYKEPLEIER: Helsesykepleier i Levanger, Elin Lunde Pettersen, ledet arbeidet med å lage verktøyet «I trygge hender». For det ble hun nylig hedret som årets helsesykepleier. Foto: Privat

NSFs Landsgruppe av helsesykepleiere laget en infopakke som helsesykepleiere kan bruke når de skal snakke med foreldre om vold mot de minste barna. Nå er filmen oversatt til tre språk og verktøyet er blitt verdenskjent.

Leder av Norsk Sykepleierforbunds (NSF) landsgruppe for helsesykepleiere (LAH), Kristin Waldum-Grevbo, mener helsesykepleiere kan gjøre mer for å forebygge og avverge vold mot barn enn det som blir gjort i dag.

– Derfor håper jeg at vårt opplegg «I trygge hender» bidrar til å bevisstgjøre både foreldre og helsesykepleiere, sier hun.

Animasjonsfilm og veiledningshefte

Da LAH fikk 1 million kroner i gave fra Frimurerlosjen i 2016, utlyste de prosjektet i 2017. Det endte med at en arbeidsgruppe med tre helsesykepleiere og en psykologspesialist gjorde jobben på et år. Verktøyet ble lansert i september 2018.

Det består av en animasjonsfilm og veiledningshefte som helsesykepleier på helsestasjonen skal bruke i dialog med foreldrene under konsultasjonen på helsestasjonen. Målet er å forebygge, avdekke og avverge vold mot barn under ett år.

Bildet viser tegning av baby
HEFTE: Veiledningsheftet er ment til bruk for helsesykepleierne når de skal ha dialog med de nybakte foreldrene. Foto: LAH

Årets helsesykepleier

Elin Lunde Pettersen, helsesykepleier fra Levanger, ledet arbeidsgruppen. Hun ble hedret for innsatsen med å bli kåret til årets helsesykepleier på helsesykepleierkongressen i Bodø som var i september.

– Arbeidsgruppen hadde en tett dialog med lokalgruppene og styret til LAH og samarbeidet med andre faggrupper som jordmor, barnevern og politi. Det ble studiebesøk, mange møter og mye jobb, også på kveldene og fritiden, til tross for at jeg ble frikjøpt 20 prosent for å jobbe med dette. Men det har vært et spennende arbeid, sier Elin Lunde Pettersen.

De satt bort det tekniske arbeidet med å lage animasjonsfilmen til et firma i Oslo.

– Vi skjønte fort at vi ikke bare måtte ha en finger med der, men hele hånda. Manuskriptet til filmen var først til en 43 minutter lang film. Men vi klarte faktisk å korte det ned til sju minutter, sier Pettersen.

– Hva var det viktigste for dere å få med av informasjon?

– Vi ville ha god info om hjernens utvikling. Og så vet vi at det kan være forebyggende å snakke om vold og hvilke konsekvenser det kan ha for barnet. Underveis skjønte vi at også dette med sinne og vanskelige følelser måtte med.

Anbefalt av Helsedirektoratet

Verktøyet er nå i bruk i flere kommuner og ligger som en anbefaling på Helsedirektoratets retningslinje for helsestasjon 0-5 år.

– Hvorfor har dere ikke brukt gaven fra Frimurerlosjen på dere selv som faggruppe, istedenfor å lage opplysningsmateriell som burde komme fra det offentlige?

– Jeg mener det å utvikle et godt, faglig produkt til bruk for helsesykepleiere var den beste måten å utnytte disse pengene på, sier LAH-leder Kristin Waldum-Grevbo og utdyper:

– Det kommer våre medlemmer til gode, og det viktigste er at forhåpentligvis vil det bidra til at vi i større grad forebygger og avverger vold mot barn. Dette har vært et satsningsområde for styret vårt i alle årene jeg har vært leder.

God evaluering

I juni i år ble opplegget evaluert gjennom en questback-undersøkelse. 693 av de cirka 1780 som jobber på helsestasjon 0-5 år har svart, altså en svarprosent på nesten 40.

Der kom følgende fram:

  • Nesten alle (94 prosent) av de som svarte kjenner til opplegget.
  • 67 prosent av dem igjen har tatt det i bruk.
  • De fleste bruker det på 4 ukers gruppe og en del på hjemmebesøk, noe som er bra siden vold mot barn er mest vanlig den første tiden.
  • Nesten alle synes filmen er god eller meget god.
  • Målet med å lage opplegget var at det skulle bli lettere å ta opp tema. Det synes de fleste at dette materiellet bidrar til.
illustrasjonen viser trist mor og far
TREKKER FØLELSENE FRAM: Informasjonen handler om hjernens utvikling, men også om sinne og de vanskelige følelsene som foreldre til en liten baby kan ha. Foto: Illustrasjon fra informasjonsheftet

Oversatt til engelsk, somali og arabisk

Nå er filmen oversatt til engelsk, somali og arabisk. I trygge hender har også spredt seg utenfor landets grenser.

– Vi har deltatt på litt ulike kongresser rundt omkring og presentert opplegget. Foreløpig har vi vært i Athen, Nairobi i Kenya og i Singapore. Vi ble også invitert til Irland, men fikk ikke dradd dit, sier Pettersen.

– Vi har også lagt frem opplegget på flere møter med nordiske samarbeidsorganisasjoner, supplerer Kristin Walldum-Grevbo.

– Helsesykepleiere i våre naboland ønsker å ta opplegget i bruk. Vi jobber nå med å få på plass avtaler slik at de kan kjøpe konseptet slik at både film og veiledningsheftet til helsesykepleierne blir oversatt til alle nordiske språk.

Ny pakke på gang for skolehelsetjenesten

Nylig ble det bestemt at LAH får fagutviklingsmidler fra NSF for å opprette et nytt prosjekt.

– Vi ønsker å nå ut til alle landets skolehelsetjenester med materiell til bruk i samtalen med barn og foreldre i ved skolestartundersøkelsen og i andre sammenhenger i barneskolen, sier Walldum-Grevbo.

Men det er ikke sikkert at dette vil handle om å forebygge og avdekke vold mot barn.

– Vi har ikke lagt føringer for hvilken type materiell som skal utvikles, men er opptatt av at det skal være tilpasset den jobben helsesykepleierne skal gjøre i barneskolen ifølge våre retningslinjer, sier den avtroppende helsesykepleierlederen.

En arbeidsgruppe vil bli satt ned og en del av jobben vil bestå av å kartlegge hva som finnes og hva som kan være et nyttig supplement i arbeidet som gjøres av helsesykepleiere i barneskolene.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.