Bot på 300 000 til Lovisenberg etter at 26-åring døde på sykehuset

Sykehusfasade, grå
BRØT LOVEN: Lovisenberg brøt loven da mannen døde under det politiet beskriver som utilstrekkelig overvåkning. De kritiserer også sykehusets rutiner. 

Lovisenberg Diakonale Sykehus er ilagt et forelegg på 300 000 kroner etter at en 26 år gammel mann døde mens han var innlagt til tvungen observasjon.

Oslo politidistrikt skriver onsdag i en pressemelding at sykehuset brøt helsepersonelloven.

– På bakgrunn av hans opplysninger om rusmiddelinntak og symptomer på abstinens, ble han behandlet med flere medisiner i store doser som alene og i kombinasjon har respirasjonshemmende effekt, skriver politiet.

Overvåkningen pasienten deretter ble undergitt, var utilstrekkelig, heter det i meldingen.

Mannen døde i januar 2018.

Politiet kritiserer dessuten de skriftlige rutinene til sykehusets psykiatriske akuttmottak, i tillegg til ordninger rundt observasjon av pasienter som har fått store doser legemidler.

– Det forelå også manglende eller mangelfulle rutiner og tiltak for å sikre at pasienter som er ruspåvirket ved innkomst, får adekvat utredning/diagnostikk, skriver politiet.

Les også:

Intuberte feil, pasienten ble skadet: – Jeg var heldig som fikk hjelp og støtte

Marta Skauge og Bjørn Hval, anestesisykepleiere
ANESTESISYKEPLEIERE: Marta Skauge og Bjørn Hval var begge med på den dramatiske hasteoperasjonen i 1984. Begge ble i yrket.

Intuberingen gikk galt under hastekeisersnittet. Mor ble varig skadet. Etterpå sa Marta Skauge til kollegene: «Skal jeg klare dette, trenger jeg hjelp fra dere.»

Det skjedde i 1984. Det hastet å få forløst barnet. Marta Skauge hadde vært anestesisykepleier i ti år og var trygg og dyktig i jobben. Likevel gikk det galt med intuberingen.

Dramatiske minutter fulgte. Avdelingsoverlegen ble straks tilkalt.

De var to sykepleiere og to leger involvert i operasjonen på St. Olavs hospital, som den gangen het Regionsykehuset i Trondheim.

Barnet ble reddet. Moren fikk ikke nok luft. Hun ble livsvarig hjerneskadet og pleiepasient.

Ble i yrket til hun ble pensjonist

Skauge fortalte historien sin til Sykepleien i 1993. Da sa hun:

– Du hadde ikke fått dette intervjuet for ni år siden. Du hadde ikke fått noe intervju i det hele tatt.

Det hadde kostet mange krefter å komme så langt at hun kunne fortelle om det som skjedde uten å knekke sammen.

Nå er Skauge 71 år og pensjonist, men hun jobber fortsatt litt. Den dramatiske opplevelsen til tross, hun ble i yrket i over 30 år etter den ulykksalige operasjonen.

Sykepleier ble hun i 1969. Hun har trivdes.

– Jeg kunne vært historien foruten, men jeg var heldig som fikk støtte og hjelp, sier hun nå.

Forsto alvoret, men følte seg