fbpx Fylkesmannen åpner tilsynssak etter varsel fra sykepleiere ved Drammen sykehus Hopp til hovedinnhold

Fylkesmannen åpner tilsynssak etter varsel fra sykepleiere ved Drammen sykehus

 Sykehus med hvite biler utenfor. Høy hvit bygning, flere sidebygninger.
KRITIKK: Ansatte ved en av avdelingene på Drammen sykehus har varslet fylkesmannen om forhold de ikke mener er faglig forsvarlige.  Foto: NTB Scanpix

En gruppe ansatte ved Kirurgisk avdeling 1 på Drammen sykehus har varslet om flere kritikkverdige forhold.

Sykepleierne har gått sammen om brevet til fylkesmannen der de uttrykker bekymring for driften ved avdelingen. Det er først og fremst bemanningen de mener ikke er faglig forsvarlig.

Saken ble først omtalt i Drammens Tidende (krever abonnement). 

Ifølge avisen skriver sykepleierne om nyansatte som må lære opp andre nyansatte mens de selv er under opplæring, om sykepleiervakter som erstattes av ufaglærte, om vakter som ikke blir fylt og om pasienter som ikke alltid får det tilsynet de skal ha.

Varslerne retter også kritikk mot ledelsen i avdelingen.

Opplevde å få kjeft 

Hverken ledelsen eller de tillitsvalgte visste noe om varselet på forhånd.

Tillitsvalgt for Sykepleierforbundet ved Drammen Sykehus Cecilie Føreland, forklarer nå at sykepleierne bak brevet valgte å si fra på denne måten for å unngå konfrontasjoner med ledelsen. De forteller at når de har tatt opp noe tidligere, har de opplevd å få kjeft fra avdelingsykepleieren.

– Noen har også sendt e-post om kritikkverdige forhold til avdelingssjefen uten at dette har blitt besvart. Nå i ettertid har han forklart at dette var en e-post han ikke tenkte det var nødvendig å besvare, forteller Føreland til Sykepleien.  

Da det ble kjent at Drammens Tidene jobbet med saken, innkalte avdelingen til et personalmøte.

– Nå er det usikkert hva som skjer videre, forteller Føreland. 

Da innholdet i varslingsbrevet ble kjent, sendte andre blant de ansatte et nytt brev der de forsvarer og roser ledelsen ved avdelingen.  

Hovedtillitsvalgt Cecilie Føreland mener nå man bør kartlegge forholdene ved avdelingen bedre og samtidig også spørre de ansatte nærmere om hva de er misfornøyde med. 

- Jeg opplever stor uro, og personalgruppen er usikre på hverandre, sier Føreland. 

St. Olavs dobler andelen helsefagarbeidere – skal overta oppgaver sykepleiere gjør nå

Eksteriørbilde fra St. Olavs hospital i Trondheim
OPPGAVEFORDELING: Helsefagarbeidere skal overta oppgaver som sykepleiere i dag utfører ved St. Olavs hospital. Hvilke oppgaver det vil dreie seg om, skal nå kartlegges. Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix

Det loves at ingen sykepleiere skal miste jobben når andelen helsefagarbeidere i pleietjenesten ved St. Olavs hospital i Trondheim skal mer enn dobles de neste tre årene.

Sykehuset St. Olavs hospital har nå satt seg som mål at andelen helsefagarbeidere i pleietjenesten ved sykehuset skal mer enn dobles i løpet av de neste tre årene.

Innen 2022 skal andelen opp fra 6,9 til 15 prosent, ifølge Fagbladet, som først skrev om saken.

St. Olavs burde ha kartlagt hvilken kompetanse som trengs hvor før de setter opp et slikt tall.

Gro Lillebø, hovedtillitsvalgt

Tanken er at helsefagarbeidere skal kunne overta oppgaver som i dag utføres av sykepleiere.

Ikke dramatisk

– St. Olavs burde ha kartlagt hvilken kompetanse som trengs hvor før de setter opp et slikt tall, sier hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved St. Olavs hospital, Gro Lillebø.

– Vi er i utgangspunktet ikke negative til at det blir flere helsefagarbeidere på sykehuset, men det må viktigste må alltid være riktig kompetanse på riktig sted.

– Dette er ikke noe som skal skje over natten, sier organisasjonsdirektør ved St. Olavs, Heidi Magnussen.

– Vi valgte å starte med et mål, men vi gjør ingen omfordeling av oppgaver uten å se på kompetansebehovet. Vi skal nå gjennomføre en kartlegging, som mange avdelinger er i gang med allerede.

Hun mener ambisjonene om 15 prosent helsefagarbeidere i pleietjenesten ikke er veldig dramatisk.

– Så kort tilbake som i 2012 var andelen hjelpepleiere, som det den gang het, på 13 prosent.

Ifølge tall fra St. Olavs hospitals Utviklingsplan 2019–2035, har antallet årsverk utført av helsefagarbeidere/hjelpepleiere blitt redusert med 30 prosent de siste sju årene, fra 325 i 2011 til 227 i 2018.

Ikke bare sykepleiefaglige oppgaver

– Vi gjorde en kartlegging for et par år sjelden og så at sykepleiere utførte mange oppgaver utover de rent sykepleiefaglige, forteller Magnussen.

– Vi tenker derfor det er bra for tjenesten, og for sykepleiere, at vi får inn flere helsefagarbeidere.

Vi har det litt i ryggmargen å alltid se på hva som kan redusere kostnadene.

Heidi Magnussen, organisasjonsdirektør St. Olavs

– Helsefagarbeidere er billigere arbeidskraft enn sykepleiere. Er denne omstillingen økonomisk motivert?

– Dette handler ikke om økonomi, men at det blir altfor få sykepleiere i forhold til behovet i årene som kommer. Sykepleierne gjør en viktig jobb, og vi må sikre at vi bruker deres kompetanse godt i fremtiden. Helsefagarbeiderne kan avlaste på områder hvor man ikke trenger sykepleiefaglig kompetanse.

Praksis er flaskehals

Hovedtillitsvalgt Gro Lillebø er blant annet bekymret for at omleggingen kan gå ut over kapasiteten til å veilede sykepleierstudenter.

– Praksis er allerede flaskehalsen i utdanningen, og om man reduserer antall sykepleiere så mye som her beskrevet, vil vår kapasitet til å utdanne sykepleiere reduseres drastisk, mener Lillebø.

Lover ingen oppsigelser

Magnussen forsikrer at ingen sykepleiere vil miste jobben som følge av planene.

– De siste årene har naturlig avgang blant helsefagarbeidere gjerne blitt kompensert med ansettelse av sykepleiere. Nå har vi muligheten til å snu denne trenden, sier hun.

– Vi ser også at sykepleiere jobber mye mertid og overtid i dag, så her er det en del å gå på.