fbpx Koronavaksinering gir mangel på sprøyter og spisser Hopp til hovedinnhold

Koronavaksinering gir mangel på sprøyter og spisser

Bildet viser et hetteglass, og flere sprøyter og kanyler.
FOR Å SETTE VAKSINE TRENGS SPRØYTER OG KANYLER: Sju milliarder doser koronavaksine anslår farmasøytisk industri det vil bli behov for. Fordi det er flere doser i hvert hetteglass, betyr det et enda høyere antall sprøyter og kanyler. Illustrasjonsfoto: Matt Crossick/PA Photos/NTB

Enorm etterspørsel tømmer markedet for kanyler og sprøyter.

– Generelt er det samme etterspørsel etter vaksineutstyr nå, som det var etter smittevernutstyr i vår, sier Liv Heidi Brattås Remo, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Utrulling av koronavaksine har skapt enorm etterspørsel etter utstyr til å sette vaksinene.

Becton Dickinson, verdens største produsent av injeksjonsutstyr, har passert en milliard bestillinger på injeksjonsutstyr til koronavaksinasjon.

Ifølge en e-post fra BD til norske helsemyndigheter i juni 2020 anslår farmasøytisk industri at det vil være behov for minst sju milliarder doser, noe som «stiller helt nye krav til produksjon av utstyr».

BD opplyser til Sykepleien at de holder på å levere produkter som er bestilt, og at 300 millioner produkter er allerede levert. Resten skal leveres frem mot utgangen av 2021.

Selskapet begynte allerede i april å øke produksjonen.

På spørsmål om situasjonen er kritisk, slik BD ser det, svarer selskapet slik:

«Vi gjør alt vi kan for å prioritere pasientbehandling i disse vanskelige tidene, parallelt med behovet for vaksineustyr. Men vi er del av et større økosystem av leverandører som er nødvendige for å møte den forventede etterspørselen. Å levere til covid-19- vaksinasjonene vil kreve samarbeid mellom alle aktører på markedet».

Sender ut sprøyter og spisser

Helsedirektoratet har ansvar for å sende ut alt utstyr som trengs for å vaksinere i norske kommuner. Det inkluderer blant annet tupfere, plaster, sterile kompresser, kanyler og sprøyter og kjølebokser som supplement til kjøleskap for oppbevaring og intern transport i kommunen.

Vaksinen leveres flytende på hetteglass, og må trekkes opp i sprøyte og påsettes kanyle.

Liv Heidi Brattås Remo sier direktoratet fryktet mangel på grunn av økt etterspørsel, og at de derfor var tidlig ute med å bestille.

Bildet viser opptrekking av koronavaksine fra hetteglass.
TREKKES OPP: Koronavaksinen kommer på hetteglass, og må trekkes opp i sprøyte og påsettes kanyle. Illustrasjonsfoto: Tone Spieler/NTB

– Situasjonen er vanskelig

– 27. juli var vi i dialog med produsentene om å bestille utstyr til vaksinering, forteller Remo.

3. august ble bestillingen på vaksineutstyr satt i bestilling. Etter fire måneder var altså bestillingen levert.

I mellomtiden har etterspørselen, som følge av koronavaksinen, ført til en global mangel på sprøyter og spisser.

– Situasjonen er vanskelig, bekrefter Jan Knoph, administrerende direktør i Onemed, distributør av medisinsk utstyr.

– Det er nesten umulig å få tak i kanyler og sprøyter, og vi har lite eller ingen ting på lager.

Det er Onemed som har levert medisinsk utstyr til Helsedirektoratet. Det innbefatter blant annet 16 millioner kanyler og sprøyter i ulik størrelse.

– Vi har levert det Helsedirektoratet har bestilt, sier Knoph.

– Men dersom de ønsker å etterbestille, kan det være leveransetid på deler av leveransene.

Hvor lang, tør han ikke spå.

Les også: Mangel på sprøyter og spisser: Får ikke tak i utstyr som skal redusere stikkskader

Har utstyr til å vaksinere 76 prosent

Liv Heidi Brattås Remo i Helsedirektoratet sier mangelen gir liten grunn til bekymring for koronavaksineringen i Norge, som i dag har utstyr på lager til å vaksinere 76 prosent av befolkningen to ganger.

76 prosent er basert på beregninger på blant annet hvor mange som antas å ville takke ja til vaksine.

– Men vi vil etterbestille utstyr, for å sikre backup dersom enda flere vil ønske vaksinen, sier hun.

–Det er to typer kanyler det er mest aktuelt å bruke, de blå eller de grønne. De blå kan leveres relativt kjapt, og vi venter på avklaring om når. De grønne er per nå ikke å oppdrive.

Blå og grønne kanyler har ulik lengde. Lengde på kanyle velges ut fra størrelse på pasient.

– Bekymrer det deg?

– Som sagt er jeg ikke bekymret for Norge, siden vi har fått levert så mye utstyr. Men i et globalt perspektiv, er jeg bekymret. Derfor har Norge gjort avtale om at et eventuelt overskudd av sprøyter og kanyler skal gis til utviklingsland, sier Liv Heidi Brattås Remo.

Bildet viser ferdig opptrukne koronavaksiner som ligger i et pussbekken.
FERDIG OPPTRUKNE SPRØYTER: Her er koronavaksine klar til å settes. Illustrasjonsfoto: Claus Fisker/AP/NTB

Noen sykehus har meldt om utfordringer

– Kan mangelen påvirke leveransene av sprøyter og kanyler til resten av helsetjenesten i Norge? 

– Vi er kjent med at det er en utfordrende situasjon i verdensmarkedet for sprøyter og kanyler.

Det opplyser Harald Johnsen, direktør i divisjon for nasjonale tjenester i Sykehusinnkjøp på e-post.

Sykehusinnkjøp står for innkjøp av medisinsk utstyr til spesialisthelsetjenesten.

«Enkelte helseforetak har også meldt fra til oss om utfordringer med å skaffe enkelte størrelser», skriver han.

– Dette har så langt vært løst ved at sykehusene og leverandøren gjennom dialog har funnet alternativer.

Ifølge Johnsen har leveringsutfordringene foreløpig ikke vært av en slik art at Sykehusinnkjøp er bedt om å finne alternative leverandører.

«Vi følger med på situasjonen i markedet, og forholder oss til de behovene som helseforetakene melder inn til oss», skriver han.

«Men som allerede påpekt, har ikke leveringsutfordringene så langt vært av en slik art at de har bedt Sykehusinnkjøp finne alternative leverandører.»

Bildet viser Harald Johnsen.
KJENT MED SITUASJONEN: Harald Johnsen i Sykehusinnkjøp sier de følger med. Sykehusinnkjøp skaffer medisinsk utstyr til landets sykehus. Foto: Sykehusinnkjøp

Begrenset tilgjengelighet

Jan Knoph i Onemed leverer sprøyter og kanyler til flere kommuner.

– Fører den globale mangelen på sprøyter og kanyler til problemer for leveransene til normal bruk av sprøyter og kanyler ute i disse kommunene?

– Vi leverer veldig lite sprøyter og kanyler til kommunene, sier han.

– De relativt små volumene som etterspørres av kommunene, klarer vi i stor grad å levere, dog med noe leveringstid.

– Er du bekymret for leveransene av sprøyter og kanyler fremover?

– Ja, ved at det er begrenset tilgjengelighet og lange leveringstider så skaper jo dette en vanskelig situasjon for alle parter, sier Jan Knoph.

Koronavaksine i Norge
 • Det er to typer koronavaksine som er godkjent i Norge: Comirnaty fra Biontech/Pfizer og Covid-19 vaccine fra Moderna
 • Begge leveres i hetteglass, og må trekkes opp i sprøyte som påføres kanyle før de settes
 • Vaksinen er gratis i Norge
 • Helsedirektoratet har ansvar å skaffe vaksineutstyr (som sprøyter og spisser) til norske kommuner. Dette følger av nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlig smittsomme sykdommer
Les også:

Sjekk din kom­mu­ne i Sy­ke­plei­ens vak­si­ne­kart

Oslo kommune starter opp med drop-in-vaksine for 16- og 17-åringer. Tilbudet starter opp mandag på vaksinesentre med ledig kapasitet.

Leder for vaksineprogrammet i Oslo, Miert Skjoldborg Lindboe, sier til Avisa Oslo at alle vaksinesentrene fra mandag vil åpne for drop-in-vaksinering av innbyggere født i 2004 og 2005.

– Ved drop-in kan man få hjelp til å sette opp vaksinetime, eller få vaksine på stedet hvis bydelen har ledige timer, sier Lindboe.

Flere i denne aldersgruppen har allerede fått tilbud om vaksine, og det er åpent for at de kan registrere at de vil ha vaksinen.

4022 personer har de siste til ukene blitt registrert smittet i Oslo. Klart flest smittede de siste 14 dagene er det i aldersgruppa 10 til 19 år, der det er registrert 1780 smittede.

Onsdag er totalt 6 953 006 utførte koronavaksinasjoner registrert i Norge.

Av dem er 3 865 265 første dose (71,7 prosent av befolkningen), og 3 087 741 er andre dose (57,3 prosent av befolkningen).

For personer over 18 er prosentene henholdsvis 89,1 og 71,9.

Den før­s­te ko­ro­na­vak­si­nen i Norge ble satt den 27. de­sem­ber og var pro­du­sert av Pfizer og Biontech. 15. ja­nu­ar ble før­s­te dose av Moderna-vak­si­nen satt, og 7. feb­ruar ble Astrazeneca-vak­si­nen tatt i bruk for hel­se­per­so­nell.

Det kan være for­sin­kel­ser i re­gist­re­ring av vak­si­na­sjon som fø­rer til at tal­le­ne end­rer seg over tid.

Prioriteringsrekkefølgen

Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur. Følg med på din kommunes nettside for detaljer. 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75–84 år 

4. Alder 65–74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55–64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/ eller høyere)
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45–54 år med de samme sykdommer/tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18–44 år med de samme sykdommer/tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55–64 år 

9. Alder 45–54 år 

*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til, regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.

Vaksinen er gratis, og det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere. 

Helsepersonell som selv har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, følger prioriteringsrekkefølgen for tilhørende risikogrupper.

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge og tilhører disse gruppene, omfattes av vaksinetilbudet. 

Europol har gått ut med varsel om faren for at falske vaksiner vil øke i tiden fremover, derfor minner vi om at all bruk av godkjent koronavaksine i Norge skjer via kommuner og helseforetak.

Kilde: Folkehelseinstituttet

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.