fbpx Koronafraværet: – Ekstra godtgjøring hjelper betydelig Hopp til hovedinnhold

Koronafraværet: – Ekstra godtgjøring hjelper betydelig

De nasjonale tallene for koronarelatert sykefravær i helse- og omsorgssektoren øker. – Ordning med ekstra godtgjøring hjelper betydelig, skriver helsedirektøren i Kristiansand kommune.

Forrige uke ble det registrert 9313 sykemeldte med covid-19 i Helse- og sosialtjenester, skriver Nav. I uke 7 ble det registrert 7532 sykemeldte med covid-19.

Det er en økning på 24 prosent.

Les mer om sykefraværstallene lenger ned i saken.

Koronaavtalen fungerer

– Vi bruker tilgjengelige vikarer,og ansatte stiller opp og jobber ekstra. Ordning med ekstra godtgjøring hjelper betydelig, skriver helse- og mestringsdirektør Brede Skaalerud i Kristiansand kommune, i en e-post til Sykepleien.

– Det oppleves at fraværet er høyt, men vi har ikke sikre tall. Det varierer også mellom enhetene på de ulike dager. Men fraværet er høyt! Skriver Skaalerud.

Avtalen med arbeidsgiversiden i kommunene, KS, innebar blant annet 200 prosent overtidsbetaling, og 300 prosent overtid i høytidene ved ekstraarbeid. Avtalen gjelder ut april 2022.

Også i Bergen opplever de det samme.

Har ansatt ufaglærte til hotelloppgaver på sykehjemmene

– Avtalen som er inngått med KS om kompensasjon bidrar positivt, og flere enn normalt ønsker å jobbe ekstra, skriver Anita Wøbbekind Johansen, etatsdirektør for sykehjem i Bergen kommune.

– Vi har i tillegg ansatt ufaglærte til hotelloppgaver på samtlige kommunale sykehjem, noe som gjør at faglærte får litt bedre tid til å jobbe med arbeidsoppgaver kun de kan ivareta, skriver Johansen.

– Byrådsavdelingen har også lyst ut faste 100 prosent stillinger i kommunen, både for sykepleiere og helsefagarbeidere – og har åpnet opp for andre yrkesgrupper, skriver Johansen.

Nyansatte i Trondheim

Helse- og omsorgstjenestene i Trondheim kommune har fått rekruttert inn 125 nye ansatte. De fleste av stillingene er som helsefagarbeidere. Utlysningen startet i november.

St. Olavs hospital i Trondheim registrerte et sykefravær på 16 prosent mandag 28. februar. Tallet inkluderer alt koronarelatert fravær og ordinært sykefravær.

Tromsø har vært oppe i 20 prosent

I Tromsø kommune har sykefraværet variert fra 10 til 15 prosent dag for dag, men har også vært nærmere 20 prosent i forbindelse med smitteutbrudd på enkelte av sykehjemmene.

– Personalmangelen løses med innleie av vikarer, ansatte som jobber overtid, forskyvning av vakter, samt flytting av avspasering og ferie, skriver Margrethe Kristiansen, seksjonsleder for sykehjem i Tromsø kommune.

Noen færre syke i Oslos sykehjemsetat

I sykehjemsetaten i Oslo var det 223 ansatte med covid-19 fravær 28. februar, uken før var det 271 ansatte i covid-19-fravær. Oslos sykehjemsetat har ca. 2000 dagsverk fordelt på 19 sykehjem og fire helsehus.

Nav-tallene øker

Foreløpige tall fra Nav viser at 58 200 nye personer hadde legemeldt sykefravær i uke 8. 58 prosent hadde koronarelaterte diagnoser.

Antall personer som forrige uke hadde legemeldt sykefravær, var 2500 flere enn i uke 7, opplyser Nav.

17 prosents økning i koronasyke

I uke 8 ble 33 900 personer sykmeldt med koronarelaterte diagnoser, en økning på 4900 fra uken før, det er 17 prosent flere enn i uke 7.

– Nesten seks av ti nye sykmeldte hadde koronarelaterte diagnoser. Dette er høye tall, særlig ettersom store deler av landet hadde vinterferie sist uke, sier statistikksjef Ulf Andersen i Nav.

Tallene (totalt sykefravær/koronasykefravær) viser også at det var flere nye tilfeller av alle sykmeldinger blant kvinner (33 400/21 900) enn menn (24 900/16 200). 

Innen varehandel (8400/5350), bygg og anlegg (4800/2800) og industri (4400/2600) var det mange nye sykmeldte.

Det er etterregistreringer i Navs tall. De publiserer tall på alle innkomne sykmeldinger gjeldende uke. I noen tilfeller er det forsinkelser på når sykmeldingen sendes til Nav. Hver uke revideres også alle tall tilbake i tid. Det er flest etterregistreringer i påfølgende uke, men det vil forekomme etterregistreringer mange uker etter dato for når sykmeldingen gjaldt.

Endret kl. 15.45 1. mars: La inn tall for Oslos sykehjemsetat.

0 Kommentarer