fbpx Helse Fonna skal spare 69 millioner Hopp til hovedinnhold

Helse Fonna skal spare 69 millioner

UNDERSKUDD: Pandemi, sykefravær og ekstra godtgjørelse har gått hardt ut over økonomien til Helse Fonna. Direktør Olav Klausen og Stord sykehus på bildet. Foto: Eirik Dankel/Helse Fonna og NTB

Etter årets to første måneder har Helse Fonna et negativt resultat på nærmere 60 millioner kroner. Avtalen om ekstra godtgjøring har kostet. Nå skal det spares.

Underskuddet i Helse Fonna skyldes i all hovedsak ekstra utbetalinger ved overtid og innleide fra vikartjenester på grunn av koronapandemien, ifølge deres hjemmesider.

– Ingen fast ansatte skal miste jobben på grunn av tiltakene, og vi må ta hensyn til kvalitet, pasienttrygghet og arbeidsmiljø når vi gjennomfører tiltakene, sier administrerende direktør Olav Klausen i en pressemelding.

– Hvordan kan det komme som en overraskelse på styret og ledelsen ved sykehuset at avtalen om ekstra godtgjøring skulle koste ti millioner i måneden?

– At avtalen om ekstra godtgjøring kom til å koste oss dyrt er ikke noen overraskelse, verken for styret eller administrasjonen, skriver Klausen i en e-post til Sykepleien.

Han skriver at det som har gjort starten av året utfordrende først og fremst er konsekvensene av pandemien, som rammet dem hardere og lenger enn det de hadde tatt høyde for i budsjettet. Høyt sykefravær blant egne medarbeidere, har også ført til mer overtid og innleie enn det som var budsjettert.

Over 60 millioner på overtid og innleide

– Hvor mye er brukt på overtid, og hvor mye er brukt på innleide fra vikarbyrå?

– I løpet av de tre første månedene i år, er det brukt kr 36,8 millioner kroner på overtid og kr 26,1 millioner kroner på innleide, skriver Klausen.

Sykepleierne i Helse Fonna jobbet 9216 timer overtid i januar, februar og mars i år. Legene har desidert flest overtidstimer med 12 042 timer. 

Oversikten fra ledelsen i Helse Fonna viser at det er overtiden til legene som har kostet mest i tremånedersperioden. Totalt 18,2 millioner.

Sykepleierne har fått utbetalt 8,4 millioner i overtid i samme periode. Tallene inkluderer sosiale kostnader.

Ekstravakter for 52,6 millioner

Når vi kommer til ekstravakter, er det de fast ansatte sykepleierne som har jobbet mest. Totalt 30 804 timer, som utgjør en post på 27,2 millioner kroner. Legenes ekstravakter var på 6365 timer og kostet foretaket 8,4 millioner.

Totalt ble det i perioden januar til mars brukt 52,6 millioner på ekstravakter i Helse Fonna.

Helse Fonna hadde i mars i år 1120 fast ansatte sykepleiere og 287 leger.

Innleid helsepersonell fra vikarbyråer kostet Helse Fonna 90,5 millioner i 2021, en økning fra 70 millioner i 2020, ifølge årsmeldingen til Helse Fonna.

Tillitsvalgte reagerer

Nina Budal som er foretakstillitsvalgt fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) reagerer på tallene.

– Budsjettposten for innleie fra vikarbyråene ble doblet i 2021. Budsjettet var på 45 millioner, nå er vi på vei til 2021-nivå igjen, sier hun. 

Hun hevder en del av bemanningsproblemene kunne vært løst ved å øke stillingsandelene.

– Vi undersøker omfanget av ufrivillig deltid i Helse Fonna nå, sier hun.

Budal sier at de foreløpige tallene NSF sitter med viser at bruken av ufrivillig deltid er stor i Helse Fonna.

– Ingen sykepleiere føler seg overflødige i Helse Fonna i dag, sier Budal.

Direktøren i Helse Fonna hevder det blir tatt hensyn til kvaliteten på behandlingen, pasientsikkerheten og arbeidsmiljøet med sparetiltakene som settes i gang.

Dette er sparetiltakene

  • Avvikle lønnsavtalen om ekstra godtgjøring.
  • Øke aktiviteten og dermed inntektene.
  • Reduserer antall månedsverk (som har økt under pandemien).

–​ Det er ikke kjekt å kommunisere dette ut, etter to år med pandemi. Men etter tilbakemeldingene å dømme har folk forståelse for at vi må gjøre dette, sier Klausen.

De tillitsvalgte ble informert 5. april.

Ledelsen har lagt frem en tiltaksliste som kan gi 69 millioner i innsparinger fra april til desember.

Vil redusere sykefraværet

Ledelsen skal blant annet se på hvordan de kan få ned sykefraværet.

–​ Det er lov å være syk, og det har vært en lav terskel for fravær. Men nå bør vi se nærmere på hvordan vi kan redusere sykefraværet, selvsagt sammen med organisasjonene, sa styreleder Petter Steen jr., ifølge Helse Fonnas hjemmesider.

På tiltakslisten står det også at man skal øke antall traineestillinger for å fylle opp ledige vikariater og ledige vakter på avdelingene.

En del av de tapte inntektene skyldes også utilstrekkelig koding av pasientenes sykdommer. Her er det et etterslep som medfører tapte inntekter, opptil ti millioner, ifølge pressemeldingen.

Reduksjon av dagens lager for covid-diagnostikk vil gi en besparelse på ti millioner.

Styret i Helse Fonna har godkjent spareplanen.

I 2021 hadde foretaket et underskudd på 86,4 millioner, det er 120,4 millioner lavere enn resultatkravet til Helse Vest RHF. 

Det første sparetiltaket kommer av seg selv når lønnsavtalen om ekstra godtgjøring, som ble inngått før jul, avsluttes 30. april. 

Helse-Fonna

Helse Fonna er eid av Helse Vest RHF. De har tre somatiske sjukehus i Haugesund, Stord og Odda, et psykiatrisk sjukehus på Valen i Kvinnherad, fire distriktspsykiatriske senter (Stord, Karmøy, Haugesund og Folgefonn) og ti ambulansestasjonar.

Det jobber rundt 4000 personer på institusjonene. Det er over 180 000 innbyggere som er brukere.

Kilde: Helse-Fonna

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.