fbpx Ny ordning: Vil tilby flere kronisk syke digital hjemmeoppfølging Hopp til hovedinnhold

Ny ordning: Vil tilby flere kronisk syke digital hjemmeoppfølging

Mann med ipad hjemme

Helsedirektoratet lanserer nå en ny tilskuddsordning for digital hjemmeoppfølging av kronikere. Total 16 millioner skal fordeles rundt om i landet.

Tidligere i år presenterte Helsedirektoratet en sluttrapport fra et nasjonal utprøvingsprosjekt av digital hjemmeoppfølging (DHO), tidligere kalt medisinsk avstandsoppfølging.

Her oppsummeres erfaringene fra seks ulike prosjekter i ulike deler av landet, der kommuner har samarbeidet med fastleger, det lokale helseforetaket og teknologipartnere om DHO for kronisk syke med blant annet kols, kreft, hjertesvikt, diabetes og psykiske lidelser.

Konklusjonene var jevnt over positive: Ifølge rapporten opplever for eksempel pasientene økt trygghet og mestring, mens helsepersonell forteller at DHO har bidratt til bedre samhandling.

Krav om samarbeid

Fredag 8. april ble en ny tilskuddsordning lansert for at flere skal kunne få tilbud om slik oppfølging i sin egen stue.

27. april vil det bli avholdt et webinar om ordningen der man vil gjennomgå regelverket og forventninger til søkere, og svare på spørsmål.

Søknadsfristen er satt til 3. juni og tilskuddsordningen inngår i Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

For å få støtte må minimum to kommuner samarbeide med et lokalt helseforetak. Det er satt et mål om at det innen utgangen av 2024 er blitt etablert tilbud om DHO i alle 19 helsefellesskap.

Det finnes ulike definisjoner av DHO, men på Helsedirektoratets nettsider beskrives metoden slik: «Ved hjelp av teknologi kan pasienten overføre helseinformasjon til kommunen, fastlegen eller sykehuset. Helsetjenesten tar kontakt med pasienten ved tegn til forverring eller dersom målingene er utenfor normalverdiene. De gir medisinskfaglig støtte og veiledning ut fra pasientens behov.»

0 Kommentarer