fbpx Korona, noro og skabb sto for de fleste smitteutbruddene i 2021 Hopp til hovedinnhold

Korona, noro og skabb sto for de fleste smitteutbruddene i 2021

Bildet viser koronavirus.
VIRUS PÅ VEI: Koronavirus er, kanskje ikke uventet, også dominerende i oversikten over antall utbrudd med smittsomme sykdommer i 2021. Her er koronavirus fremstilt ved hjelp av datagrafikk. Foto: Science Photo Library/NTB

Men ingen har den hele og fulle oversikten over utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge.

Korona sto for de fleste utbruddene av smittsom sykdom i 2021 i Norge. I hvert fall av de som ble varslet.

Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Men det er en stor underrapportering av utbrudd, ifølge FHI, og minner om at rask og mer fullstendig varsling gjør at sentrale myndigheter kan se det enkelte utbruddet i nasjonal og internasjonal sammenheng.

Nesten alle var korona

Et utbrudd av en smittsom sykdom kan defineres som:

  • To eller flere tilfeller av samme sykdom som mistenkes å ha felles kilde

eller

  • Et antall tilfeller som klart overskrider det man ville forvente innenfor et område i et gitt tidsrom

I 2021 ble det totalt varslet 1252 utbrudd, med 19 303 rapporterte sykdomstilfeller. Den store majoriteten av utbruddene skyldtes SARS-CoV-2. 1168, eller 93 prosent av utbruddene, skyldtes dette viruset.

I likhet med i 2020, var antallet utbrudd av andre agens halvert sammenliknet med årene før pandemien.

Mindre noro, ingen influensa

Etter SARS-CoV-2 var det norovirus som sto bak de fleste utbruddene. Fra helseinstitusjoner ble det varslet om 25 slike utbrudd i 2021. Det er langt færre enn årene før, med 82 utbrudd i 2018 og 98 utbrudd i 2019.

I 2021 ble det ikke varslet noen utbrudd av influensa.

Men det ble meldt om 4 utbrudd av skabb i helseinstitusjon, med til sammen 16 tilfeller. Det er færre enn i 2018 og 2019, der ble meldt om henholdsvis 5 og 8 utbrudd.

2 av utbruddene med skabb var på sykehjem, 2 på sykehus.

Pseudomonas aeruginosa

I november varslet Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) om et utbrudd av Pseudomonas aeruginosa. Dette omfatter til nå flere enn 30 sykehus over hele landet, og årsaken er forurensede vaskekluter.

Her var det årvåkne klinikere som satte tre tilfeller av bakterien i sammenheng med hverandre, og på den måten avdekket at de var del av et utbrudd.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.