fbpx Sykepleier og alenemor Linda venter fortsatt på lønn og feriepenger ett år etter konkurs Hopp til hovedinnhold

Sykepleier og alenemor Linda venter fortsatt på lønn og feriepenger ett år etter konkurs

Bildet viser Linda Kristengård sammen med sine to barn

Fem sykepleiere i Viken har fremdeles ikke fått lønn eller feriepenger etter at firmaet de jobbet for, gikk konkurs for over ett år siden. Linda Kristengård er en av dem.

En sjelden gang opplever medlemmer i NSF at bedriften de jobber i, går konkurs. 

– Men for fem av våre medlemmer som jobbet i Wecare Omsorg AS, ble dette realiteten i juni 2023, forteller seniorrådgiver i NSF Viken, Elin Lundby.

Venter fortsatt på pengene

Linda Mari Kristengård er en av de fem sykepleierne.

– Jeg jobbet på i Wecares behandlingsenhet på Gjerdrum, som var et døgntilbud for pasienter med psykiske problemer og rus, forteller hun.

Men, da regjeringen besluttet å fjerne fritt behandlingsvalg, var det kroken på døra.

– Det gikk fort. I løpet av et par uker var alle pasienter skrevet ut eller overført, firmaet var konkurs, og jeg sto uten jobb, sier Kristengård.

Hun og de andre sykepleierne ble lovet at Wecare hadde nok penger på konto til å betale ut lønn, men at feriepengene måtte de regne med å få utbetalt over lønnsgarantiordningen som Nav forvalter.

– Firmaet hadde ikke satt feriepengene vi hadde betalt inn, på egen konto, og de gikk med til å betale regninger. Det viste seg også at det ikke var penger til å betale ut lønn. Så da sto jeg der uten lønn og feriepenger med to små barn, forteller Kristengård.

Må ordne opp selv

Kristengård måtte sammen med de andre som ikke hadde fått lønn eller feriepenger, sette seg ned og skrive et krav til bobestyrerens advokat.

– Det er ganske mye jobb, og du må gjøre alt selv.

– Hvor mye skylder Wecare deg?

– Totalt med overtid, vanlig lønn og feriepenger har jeg fremmet et krav på 178 000 kroner, sier hun.

Advokaten for boet har videresendt kravene fra de ansatte til Navs lønnsgaranti.

– Vi ble forespeilet at det ville gå mellom 9 til 12 måneder før vi fikk pengene.

– Har dere fått pengene?

– Nei. Nå har vi fått beskjed om at det er forsinket, og at vi nok ikke får noe før slutten av året. Da har det gått ett og et halvt år siden vi fremmet kravene, sier hun.

– En vits

Kristengård er fristet til å kalle lønnsgarantiordningen for en vits.

– Da jeg mistet jobben, var jeg i ferd med å lete etter ny bolig. Personen jeg hadde leid hos, skulle slutte med utleie. Samtidig døde barnefaren til ett av mine barn, så jeg er 100 prosent alenemor for han og 50 prosent alene med nummer to, forteller hun.

At situasjonen var stressende for Kristengård, er bare forbokstaven.

– Jeg var i bunn og grunn husløs med ansvaret for to barn. Til slutt fikk jeg hjelp av Nav og måtte ta opp et personlig lån på 8000 kroner inntil jeg fikk penger fra Nav, sier hun og legger til:

– Lønnsgarantiordningen føles som en vits. Det var da jeg sto i situasjonen at jeg virkelig trengte pengene. En saksbehandlingstid på halvannet år for å få pengene jeg har tjent opp, føles ikke det minste som noen garantiordning.

Hun forteller at både hun og de andre sykepleierne har hatt mye stress rundt det hele. Kristengård håper NSF vil innføre en ordning som gjør at sykepleiere som opplever at firmaet de jobber for, går konkurs, kan få hjelp inntil de får pengene de har krav på fra lønnsgarantiordningen.

Kan fremdeles tenke seg jobb i det private

Kristengård er for tiden ikke i jobb.

– Etter at faren til mitt ene barn døde, har det blitt mye, og jeg har ingen fast jobb for øyeblikket, sier hun.

– Har du blitt skremt fra å jobbe i det private?

– Nei. Det har jeg faktisk ikke. Jeg tenker fremdeles at vi bør ha begge deler for å tilby den behandlingen som behøves. Jeg kan gjerne jobbe i det offentlige, men er ikke skremt av å jobbe privat. Jeg ville dog kanskje vært mer forsiktig om firmaet ikke var etablert, legger hun til. 

NSF Viken er på saken

NSF er stort sett vant til å hjelpe medlemmer i det offentlige. Å forholde seg til konkurser er derfor nokså sjelden kost, men kan bli mer vanlig ettersom flere tar jobber i private firma.

– Det viser seg at det ikke er uvanlig at disse sakene tar svært lang tid, og medlemmer som rammes, kan bli satt i en svært vanskelig økonomisk situasjon, sier seniorkonsulent i NSF Viken, Elin Lundby.

Fagforeninger som er vant til å ha medlemmer i bedrifter som slås konkurs, har gjerne ordninger med forskuttering eller rentefritt lån i påvente av oppgjør fra lønnsgarantifondet. 

NSF har ikke et slikt tilbud i dag. Det mener Lundby bør endres.

– På bakgrunn av det medlemmene ansatt i Wecare Omsorg AS opplever, har fylkesstyret sendt en sak til forbundsstyret med forslag til hvordan NSF kan hjelpe medlemmer som havner i slike situasjoner, sier Lunby.

Har laget en skisse

Her er forslaget som fylkesstyret i Viken har sendt over til forbundsstyret:

  • Du kan søke om rentefritt lån i henhold til NSFs retningslinjer
  • Bedriften må være konkurs
  • Du må ha et krav mot arbeidsgiver som dekkes av Navs lønnsgaranti
  • Kravet må bekreftes av bostyrer, og søknad må være sendt Navs lønnsgaranti
  • Låntaker må underskrive en låneavtale der NSFs tilgodehavende transporteres til Navs lønnsgaranti. I tillegg må det underskrives gjeldsbevis. 
  • Lånets løpetid er seks måneder og er rentefritt. Løpetiden forlenges til utbetaling finner sted fra Navs lønnsgaranti. Etter lånetidens utløp beregnes høyeste lovlige rente etter lov for renter ved forsinket betaling.
Fakta
Konkurs

Når en bedrift går konkurs, vil utestående lønn, feriepenger og andre tilgodehavende kunne bli dekket av lønnsgarantifondet, med mindre det finnes midler i boet til å dekke dette. Ved bobehandling må alle utestående fordringer fra ansatte først melde til boet. Dersom det ikke finnes midler i boet, så vil boet fremme krav på vegne av de ansatte med utestående lønn mv. til lønnsgarantiordningen i Nav.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse