fbpx Sykepleier tapte ankesak mot kommunen Hopp til hovedinnhold

Sykepleier tapte ankesak mot kommunen

bildet viser Nesoddtunet

Sykepleieren som saksøkte Nesodden kommune, fikk ikke medhold i dommen fra lagmannsretten som behandlet ankesaken fra tingretten.

Saken gjelder en sykepleier ved Nesoddtunet sykehjem som mente hun var uriktig oppsagt og at hun var utsatt for gjengjeldelse etter varsling. Hun fikk ikke medhold i Follo og Norde Østfold tingrett i 2021, men anket saken til Borgarting lagmannsrett.

Sykepleien har tidligere skrevet om ankebehandlingen i lagmannsretten som startet i slutten av mars i år.

19. mai kom dommen der anken forkastes.

Lagmannsretten har kommet til at oppsigelsen av henne er ikke er ugyldig, og at hun heller ikke har vært utsatt for gjengjeldelse som følge av varsling. Hun kan dermed heller ikke få medhold i sine krav om erstatning og oppreisning.

Økonomiske kostnader

Sykepleieren må betale 700 000 kroner til Nesodden kommune i saksomkostninger for tingretten og 600 000 for lagmannsretten, i tillegg til salærkravene fra sin egen advokat og rettslige medhjelper på 1 409 800 kroner pluss mva.

Lagmannsretten skriver i dommen at det sistnevnte salærkravet er så høyt sett opp mot det arbeidet som synes rimelig i sakene, at lagmannsretten finner grunn til å gjøre sykepleieren oppmerksom på at hun kan be om at lagmannsretten fastsetter salæret til hennes prosessfullmektig og rettslige medhjelper.

Videre får både kommunen og sykepleieren kritikk for å ha bidratt til at det har gått mye tid til saksforberedelsen gjennom å gjøre den unødig omfangsrik.

– En skarp dom

Kommunens innleide advokat, Jan Fougner, skriver i en kommentar til Sykepleien:

– Tingrettens dom var helt klar. Oppsigelsen var lovlig og fult ut berettiget. Anførslene om at dette var en varslingssak fikk ikke noe gehør. Lagmannsretten valgte å gjennomføre en full ny prøving av alle spørsmål og kom enstemmig til samme konklusjon. Det er en skarp dom som ikke etterlater tvil.

Han mener dommen bør leses av alle som på den ene eller andre måten engasjerte seg i driften av Nesoddtunet.

– Dommen viser at det ikke var noe grunnlag for den kampanjen som ble kjørt mot Nesoddtunet og sykehjemmets ansatte og ledelse. Her er det mange som bør gå i seg selv. Saken har vært en veldig belastning for alle involverte og er derfor en trist sak. Det er en lettelse at kommunen er frifunnet, men først og fremst er dette sak en skulle vært foruten.

– Jeg er dypt bekymret for stillingsvernet

Sykepleierens advokat, Kari Breirem, skriver i sin kommentar til Sykepleien:

– Lagmannsretten har fullt og helt akseptert narrativet fra Nesodden kommune – uten motforestilling. Jeg er dypt bekymret for stillingsvernets posisjon i Norge. Det har åpenbart funnet sted en rettslig forskyvning i arbeidsgivers favør på bekostning av den enkelte arbeidstaker.

Hun minner om at varslingsutvalget skriver i NOU 2018: 6 at domstolenes kompetanse på varslersaker må bedres.

– Dommen bekrefter at det har skjedd lite på denne fronten, noe som også gjelder andre saker av samme karakter.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse