fbpx Sykepleiervikar på natten og ordfører på dagen Hopp til hovedinnhold

Sykepleiervikar på natten og ordfører på dagen

PLEIER OG VIER: Paraban Rajalingam har en travel sommer foran seg. Foto: Ingunn A. Mæhlum / Animasjon: Sissel Hagen Vetter

For tredje sommeren på rad skal varaordføreren, lektoren og sykepleieren Parabaran Rajalingam (48) jobbe som vikar på sykehjemmet. Rekruttering kan han mye om.

I år blir sommeren spesiell. Det ser ut som om jobben på sykehjemmet på Hansnes i Karlsøy kommune skal kombineres med å være ordførervikar. Men slik var det også i fjor for Parabaran Rajalingam.

Det betyr at i tillegg til skiftarbeidet som sykepleier skal Rajalingam vie folk i Karlsøy kommune.

– Det er jo så mange som har ventet med gifte seg på grunn av pandemien, forteller han.

– Vi har en veldig åpen linje om hvor vielser kan finne sted. Vi stiller opp på stranda eller på fjelltopper, om det er det folk vil, sier han og ler godt.

Rajalingam forteller at da han fikk spørsmål om å stille opp som sykepleier lokalt var han ikke i tvil.

Fire uker på sykehjemmet

– Jeg jobber fire uker i sommer, sier han.

– Det blir nok flere seinvakter fredag til mandag når det er lite folk på jobb, sier han.

Sykehjemmet har tre avdelinger, to grupper på hver. Det er opp til 42 pasienter. 

– Noen kvelder er man helt alene som sykepleier med alle pasientene, forteller han.

– Syns du det er forsvarlig at du går alene på vakt?

– Det er i hvert fall mer slitsomt å være eneste sykepleier på vakt og ha ansvar for hele huset. Det er mye å sette seg inn i, men heldigvis har vi mange flinke helsefagarbeidere som kan hjelpe til, svarer han. 

ORDFØRER OG SYKEPLEIER: For tredje året i rad skal Rajalingam jobbe på sykehjemmet. Foto: Ingunn A. Mæhlum
LEKTOR: Snart er det skoleavslutning på Ishavsbyen videregående, og sommerjobben starter for Rajalingam. Her i undervisningssammenheng med studentene Lea Dypaune (i senga) og Emilie Korneliussen. Foto: Ingunn A. Mæhlum.

Rajalingam har god innsikt i personalmangelen alle i Kommune-Norge sliter med.

Lektor på Ishavsbyen videregående

Han underviser på Ishavsbyen videregående skole i Tromsø til daglig, i programfag ved VG2 Helsefagarbeiderlinjen.

Han er valgt til varaordfører i Karlsøy kommune, som ligger utenfor Tromsø. Han representerer Sosialistisk Venstreparti.

For tredje sommeren på rad skal han vikariere på sykehjemmet i hjemkommunen. Han starter rett etter skoleavslutningen på Ishavsbyen videregående. 

– Du sitter jo på mange stoler her, hva er grunnen til at du må jobbe som vikar i år igjen?

– Det er personalmangelen, som alle sliter med. Det er mange om beinet. Vi konkurrerer med Tromsø kommune og sykehuset, alle drar i de samme studentene og sykepleierne. Alle sliter med samme bemanningsproblemer, sier Parabaran Rajalingam.

Tilbyr ekstra goder

Dette tilbyr Karlsøy kommune for å holde på de sykepleierne de har og for å rekruttere nye:

 • En ekstra ferieuke.
 • Rekrutteringsstipend på 80 000 ved binding i to år.
 • Gratis barnehage.
 • Flyttegodtgjørelse.

(Se fullstendig oversikt over rekrutteringstiltakene i faktaboks i slutten av artikkelen)

– Økonomi er ikke problemet for kommunen, vi har penger på bok. Både innen helse og teknisk etat sliter vi med å rekruttere folk akkurat nå, sukker han.

– Vi får ikke tak i kvalifiserte folk, og det forundrer oss, sier han.

– Hvorfor kommer det som en overraskelse på dere nå?

– Det kommer ikke som en overraskelse at det er vanskelig å få tak i sykepleiervikarer til ferieavviklinga. Men det er rart å tenke på at vi har penger, men at det er lite kvalifiserte personell å få tak i.

– I sommer må vi bruke vikarbyrå på sykehjemmet, åpen omsorg og PU (psykisk utviklingshemming) for avvikle ferie for de fast ansatte. Da vi lyste ut sommervikarstillinger var det få søkere og de fleste under 18 år, sier han.

Vil tilby gratis bolig

Vi vet at vi har for få boliger til utleie i kommunen, men jobber med å kunne tilby gratis bolig til sykepleiervikarer hos oss, sier han.

Sykepleien intervjuet også Parabaran i fjor sommer. Les saken under.

Han har hatt samtaler med helsepolitisk talsperson for SV, Mariann Hussein, på Stortinget om rekrutteringsutfordringene.

– Det må legges til rette for at flere kan utdanne seg til sykepleiere og spesialsykepleiere. Det må til et nasjonalt rekrutteringsarbeid til for å løse denne krisa. Flere studieplasser, bedre finansiering av utdanningen. Hele faste stillinger og lønnsløft er noen av tiltakene som kan hjelpe på, sier han.

Høyere lønn = flere studenter

– Jeg er uenig med Fagforbundet og LO. De sier at hele laget skal komme godt ut, men det er enkelte fagfolk det er vanskeligere å få tak i.

– Høyre lønn kan bidra til at flere velger studier innen helse og oppvekst. Under pandemien fikk sykepleiere applaus, det fortjente de. Men det er ikke nok, jeg mener sykepleierne må prioriteres lønnsmessig, sier han.

– I hvilket mannsdominert yrke får ikke folk høyere lønn når de har tatt videreutdannelse? Jeg begriper ikke at kvinner kan diskrimineres slik i vår tid, sier han.

– Blir det noen sommerferie på deg i år?

– Kanskje en tur til Oslo eller Danmark etter 25. juli, vi får se, sier han.

Presisering fra Parabaran Rajalingam, lagt inn mandag 30. mai:

– Jeg er ordfører og vier folk om ukedagene og sykepleier vikar i helgen.

Rekrutteringstiltak i Karlsøy kommune

Rekruttering

 • Informere elever i ungdomsskolen om hvilke jobbmuligheter kommunen har, og hvilke virkemidler kommunen kan ta i bruk under utdanning (stipend, sommerjobb og praksis).
 • Kommunen skal prioritere ungdom med tilhørighet i kommunen ved utlysning av sommerjobber.
 • Samarbeide med videregående skole om fagarbeiderutdanning, praksisplass og lærlingplasser.
 • Delta på utdanningsmesser for å informere om jobbmuligheter og stipendordninger til elever som skal starte eller er i gang med høyere utdanning innenfor prioriterte områder.
 • Tilby praksisplasser til studenter innenfor aktuelle fagområder.
 • Studenter innenfor aktuelle fagområder som er fra kommunen, eller studenter som er her i praksis, skal tilbys utdanningsstipend mot bindingstid.

Virkemidler med ansettelse

 • Rekrutteringsstipend på inntil 80 000 kroner mot to års bindingstid tilbys sykepleiere og vernepleiere. Andre yrkesgrupper kan tilbys stipend etter vurdering. Utbetales etter fullført prøvetid.
 • Tilbud om ett års gratis barnehage/SFO fra oppstart.
 • Dekker flytteutgifter med 50 prosent av totalbeløpet, maksimalt 30 000 kroner mot bindingstid på ett år.
 • Sykepleiere, vernepleiere og barnehagelærere gis garantilønn pluss 20 000 kroner. Spesialsykepleiere gis pluss 30 000 kroner.
 • Tilgjengelig leilighet for studenter i praksis, ferievikarer og kortvarige behov ved oppstart i jobb.

Beholde ansatte

 • Ha gode rutiner og praksis for å ta imot nyansatte og integrere dem i arbeidsmiljø og fritid.
 • Personalledelse og oppfølging er et prioritert område.
 • Tilby fleksible arbeidstidsordninger innen for de mulighetene kommunen har.
 • Yrkesgrupper med særskilte rekrutteringsutfordringer kan det etter to år tilbys stabiliseringsstipend, eller stipend til videreutdanning på inntil 60 000 kroner mot bindingstid på to år.
 • Yrkesgrupper med særlige rekrutteringsutfordringer kan etter fire år tilbys en ekstra ferieuke årlig etter konkret og individuell vurdering.

Kilde: Karlsøy kommune

Les også:

Norge mangler 5900 sykepleiere og 700 spesialsykepleiere

Sykepleier som løper og stresser.
BEDRIFTSUNDERSØKELSE: Mangelen i helsesektoren har vært høy over flere år, og har økt de siste årene. Mangelen på sykepleiere er spesielt krevende, ifølge NAVs bedriftsundersøkelse. Arkivfoto: Erik M. Sundt

Ifølge Nav trenger Norge 15 750 flere ansatte i helsesektoren. Sykepleiermangelen er nå 5900 sykepleiere. I tillegg mangler vi 700 spesialsykepleiere og jordmødre.

I dag publiserte Nav sin årlige bedriftsundersøkelse som blant annet viser hvilke yrkesgrupper Norge mangler. Totalt har norske arbeidsgivere en manko på 70 000 ansatte.

– Flere næringer rapporterer om alvorlige problemer med å få tak i arbeidskraft og kompetanse, skriver Nav på sine nettsider.

Det er spesielt stor mangel på sykepleiere og andre grupper i helsetjenesten.

– Det er et samfunnsproblem når vi mangler folk til å pleie de gamle, til å bygge hus og veier, og utvikle teknologi og tjenester som samfunnet vårt trenger. For de virksomhetene som mangler folk er det også alvorlig, siden det hindrer produktivitet, vekst og innovasjonskraft, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Mangler neste 16 000 i helsesektoren

Ifølge Nav er det estimert et behov for 15 750 flere ansatte i helsesektoren. Det er 2300 flere enn i fjor. Det er særlig stor mangel på sykepleiere. Ifølge tallene mangler vi nå 5900 sykepleiere, 2600 personer i andre helseyrker og vi mangler 2600 helsefagarbeidere.

Mangelen i helsesektoren har vært høy over flere år, og har økt de siste årene.

– Kritisk mangel

Sykepleierforbundets leder, Lill Sverresdatter Larsen, følger nøye med på utviklingen.

– Norge har en kritisk mangel på sykepleiere. Konsekvensene er allerede synlige. Det er alvorlig at innbyggerne ikke får tilgang på livsnødvendig kompetanse, sier hun i en pressemelding.

Sykepleiermangelen er nå 5900.

– Tallene for spesialsykepleiere og jordmødre viser også en bedring, og er nå på 700. Samtidig mangler det flere helsefagarbeidere enn for ett år siden, sier Larsen.

– Politikerne må ta tak i problemet

Larsen sier hun vet at enkelte arbeidsgivere gir opp å skaffe sykepleiere og heller lyser etter helsefagarbeidere som det også blir vanskeligere å få tak i.

– Når sykehusene ansetter flere sykepleiere, øker kommunenes problemer med å skaffe kvalifisert helsepersonell. Nå trenger vi politikere som er villig til å ta tak i kjernen av problemet, sier Larsen.

Hun sier Sykepleierforbundet gjør det de kan for å bidra med løsninger.

– Vi har foreslått at det sees på bedre oppgavedeling. Bruken av ny teknologi må forseres. Men det er også på høy tid at ansvarlige myndigheter ser at det mest samfunnsøkonomiske er å ta vare på alle de som allerede er utdannet. Altfor mange forlater yrket lenge før pensjonsalder, sier hun.

– Må beholde dem vi har

Larsen er tydelig på at det viktigste er å beholde de sykepleierne som allerede finnes.

– Da er det ingen vei utenom at lønna må opp og belastningen må ned. En av fem forlater yrket de første ti årene etter endt utdanning, sier hun.

Hun mener det er en alvorlig ansvarsfraskrivelse fra politikere og helsemyndigheter dersom sykepleiermangelen nå ikke blir tatt tak i.

– Pandemien har vist hvor avhengige vi er av utenlandske vikarer. Det er ikke etisk i en situasjon der alle land i Europa og verden mangler sykepleiere, og heller ingen farbar vei for Norge. Vi skal ha en god beredskap i eget helsevesen og likeverdige helsetjenester over hele landet. Det er et politisk ansvar, sier Lill Sverresdatter Larsen.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.