fbpx Nå kan pasienter med hjemmerespirator transporteres på lovlig vis Hopp til hovedinnhold

Nå kan pasienter med hjemmerespirator transporteres på lovlig vis

Ambulanse og bilde av båre med respirator-rack

En ny festebrakett utviklet i Vestre Viken gjør at alle ambulanser kan transportere pasienter med hjemmerespirator på sikkert vis – og lovlig vis.

For et par år siden måtte ambulansetjenesten i Vestre Viken nekte å utføre et oppdrag på grunn av lovverket: En pasient med hjemmerespirator trengte transport til sykehus. Pasienten var avhengig av både respirator og hostemaskin, og kunne ikke transporteres uten dette utstyret.

– Lovverket rundt transport av slike pasienter er veldig klart: Det skal ikke være løst utstyr liggende i sykekupeen i ambulansen, sier rådgiver for bil, bygg og utstyr i ambulanseavdelingen ved Vestre Viken, Kenneth Breili.

Årsaken til det er at ved hard oppbremsing eller uhell, så kan løst utstyr være direkte livsfarlig.

Avviksrapporter gir læring

– Ambulansepersonellet skrev avvik, og nektet med loven i hånd å ta oppdraget. Det førte til forsinket transport for pasienten som måtte vente til intensivambulansen kunne rykke ut, forteller Breili.

Han sier at avviksrapporter er en god måte å forbedre tjenesten på.

– Etter denne hendelsen tenkte vi at noe måtte gjøres. Vi kontaktet andre ambulansetjenester ved andre foretak for å høre hvordan de løste slike oppdrag forskriftsmessig.

Svaret var nedslående.

– Det var ingen vi snakket med som hadde noen gode løsninger på dette, sier han.

Det kan ifølge Breili derfor være fare for at ambulansetjenester per i dag ikke transporterer slike pasienter i ambulanse på en forsvarlig nok måte.

– Våre henvendelser viser at ingen hadde løsninger som sikret at transporten ble gjort i tråd med forskriften. Så, ja – mange bryter nok loven når de transporterer hjemmerespiratorpasienter i dag, sier Breili og legger til:

– Vi ønsket derfor å finne en løsning som sikret både pasientene, og våre ansatte.

Har utviklet en ny festebrakett

Det er ikke ukjent for ambulansetjenesten å frakte pasienter som er avhengig av mye medisinsk utstyr.

– Intensivpasienter som skal overflyttes er ofte avhengig av respirator og kontinuerlig tilførsel av medisiner som doseres via en pumpe. Måten dette løses på i dag er at man har konstruert en festebrakett, også kalt en «rack», som utstyret festes til, og som igjen kan festes trygt i ambulansen, forklarer han, og legger til at transporter med intensivambulanse mellom sykehusene ikke er et problem.

– Intensivambulansene har festeanordninger for slike transporter. Det er i de tilfellene en «vanlig» ambulanse skal transportere en respiratorpasient fra hjemmet ved akutt behov at problemet oppstår, sier han.

Hjemmerespisrator-rack som skal festes på ambulansebåren

Både mindre og lettere

Vestre Viken tok kontakt med en leverandør, og har i samarbeid utviklet en ny type festebrakett som er tilpasset hjemmerespiratorpasienter etter modell fra intensivbraketten. Den er i også tilpasset de fleste båremodellene som brukes i norske ambulanser. 

– På den måten spiller det ingen rolle hvilken ambulanse som tar transportoppdraget, sier Breili.

Den nyutviklede festebraketten er både mindre og lettere enn den som ambulansene har til intensivpasienter.

Skal ha festebraketten hjemme

Pasienter med hjemmerespirator skal ha festebraketten hjemme, slik at ambulansen som henter dem enkelt kan kople dem på.

– Hvor mange pasienter vil få festebrakett hjemme?

– Godt spørsmål … Jeg kontaktet avdelingslederen på lungemedisinsk avdeling ved Drammen sykehus. Ifølge henne dreier det seg om rundt ti pasienter ved den avdelingen. På landsbasis vil det være langt flere, men akkurat hvor mange, vet jeg ikke, sier Breili.

Pasientene som trenger det får festebraketten levert fra avdeling for behandlingshjelpemidler, eller fra lungeavdelingen de hører til.

Han håper alle landets helseforetak vil ta i bruk den nye løsningen slik at det ikke bare er hjemmerespiratorpasientene i Viken og ambulansepersonellet der som kan transportere disse pasientene på lovlig vis.

0 Kommentarer