fbpx Flere varsler til statsforvalterne i nord Hopp til hovedinnhold
Sommerbemanningen:

Flere varsler til statsforvalterne i nord

Diverse nyhetsoppslag om sommerbemanning

Statsforvalterne i Nordland og i Troms og Finnmark har fått inn varsler om lav bemanning ved fire helseinstitusjoner så langt i sommer.

Statsforvalteren i Nordland har mottatt to meldinger fra to ulike kommuner om at de er blitt nødt til midlertidig å stenge øyeblikkelig hjelp-senger på grunn av mangel på sykepleierressurs og lege, skriver Julie Tangen, fungerende avdelingsdirektør i en e-post til Sykepleien.

– Den ene kommunen måtte holde stengt i tre dager på grunn av legemangel, skriver hun.

Øyeblikkelig hjelp-senger rammet

– Den andre kommunen måtte holde stengt i en uke da kommunen mente at det ikke var faglig forsvarlig å ha ØHD-plassene (øyeblikkelig hjelp-senger) åpne, da de ikke hadde nok sykepleierressurser til å ivareta oppgavene som ligger til tjenesten, skriver hun.

– Hvordan følger dere opp bekymringsmeldingene?

– I dette tilfellet har vi bedt kommunene orientere oss om hvordan de følger opp situasjonen, og hvilke tiltak som iverksettes for å sikre forsvarlige tjenester til innbyggerne både nå og fremover, skriver Tangen.

I begge tilfellene var det kommunalsjef helse som varslet. De to kommunene det gjelder er Hattfjelldal og Vefsn.

Større rekrutteringsutfordringer

– Er det flere eller færre meldinger i år sammenliknet med tidligere år?

– Dette har jeg dessverre ikke oversikt over nå. Men vi ser at det er større rekrutteringsutfordringer i kommunene enn det tidligere har vært, skriver hun.

UNN og Alta

Fungerende fylkeslege Bjørn Øygard i Troms og Finnmark skriver i en e-post at de har fått to bekymringsmeldinger knyttet til ferieavviklingen.

Det er Universitetssykehuset i Tromsø og Finnmarkssykehuset i Alta kommune som er rapportert inn.

– Hva dreier bekymringene seg om?

– Vi har fått varsel om lav bemanning på sykehusavdeling, med fare for svikt i pasientoppfølgingen, og stor belastning på gjenværende helsepersonell, skriver Øygard i en e-post.

– Sykehus får ikke skrevet ut ferdigbehandlede pasienter til kommunen, fordi kommunen ikke har kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter, skriver han.

Fylkeslegen skriver at dette er lave tall, så de kan ikke sammenlikne med tidligere år.

– Vi har dialog med virksomhetene, tydeliggjør ansvarsforhold og peker på muligheter for løsninger, skriver han.

Fakta
Dette er en bekymringsmelding

En arbeidstaker som får kjennskap til et mulig kritikkverdig forhold på sin arbeidsplass, har rett til å varsle offentlige myndigheter om dette. Dette kalles ekstern varsling.

Statsforvalteren i hvert fylke behandler varsler om brudd på lover og regler innenfor de saksområdene de har ansvar for. Helse og omsorg er et av de områdene. 

Statsforvalteren har også plikt til å ta imot varsel når en arbeidstaker eller noen som har tilknytning til arbeidsplassen, melder fra om brudd på interne retningslinjer eller brudd på etiske normer i virksomheten. 

Klikk her om du vil sende inn en bekymringsmelding.

Kilde: statsforvalteren.no

Oppdatert med informasjon om hvilke to kommuner i Nordland som har varslet. Lagt inn kl 12.20 6. juli.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse