fbpx Forventet levealder øker betydelig i Afrika Hopp til hovedinnhold

Forventet levealder øker betydelig i Afrika

Fra Rwanda. Universitetssykehuset i Butane. Mannen i hvitt er sykepleier.
I RIKTIG RETNING: Helsevesenet i Afrika er i bedring, men det er fremdeles mange utfordringer. Covid, apekopper og kolera kan snu utviklingen i mer negativ retning. Arkivfoto av en sykepleier på et sykehus i Rwanda. Foto: Marit Fonn

Bedre helsetilbud har ført til at den forventede levealderen i Afrika økte med ti år mellom 2000 og 2019, ifølge Verdens helseorganisasjon.

I 2000 var forventet levealder i Afrika 46 år, mens den i 2019 var økt til 56 år, ifølge en WHO-rapport om helsetilstanden i Afrika.

Økningen på ti år er mer enn det globale gjennomsnittet, og mer enn i noen annen region i løpet av samme tidsperiode.

I gjennomsnitt økte forventet levealder i verden med fem år i perioden.

Bedre helsevesen

Forbedringer innen helsevesen, barselomsorg, vaksinering og behandling av infeksjonssykdommer anses å ligge bak suksessen i Afrika. Likevel gjenstår det mye for å gjøre helsesituasjonen enda bedre i Afrika, understreker nestlederen for WHO i Afrika, Lindiwe Makulabo.

– Gevinster i forventet levealder kan lett gå tapt om det ikke jobbes for å styrke investeringene i helsevesenet, sier hun.

Botswana har lyktes

Covid-19, apekopper og kolera trekkes frem som eksempler på hva som kan endre prognosene for forventet levealder igjen. Ifølge WHO er det viktig at afrikanske land fremover øker finansieringen av offentlig helsevesen og gjøre det tilgjengelig for enda flere mennesker.

Botswana trekkes frem som et land som har lyktes godt, og som andre kan lære av.

Les også:

Millionstøtte til utdannings­prosjekter i Afrika

Ingrid Tjoflåt, dr. Jane Rogathi og Bodil Bø i Tanzania
SYNERGIEFFEKTER: – Vi tror prosjektet vil bidra til mange synergier mellom de to afrikanske partnerne, sier Ingrid Tjoflåt via en pressemelding. På bildet står hun lengst til venstre sammen med dr. Jane Rogathi fra Kilimanjaro Christian Medical University College i Tanzania og førsteamanuensis ved UIS, Bodil Bø. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: UIS/Ingrid Tjoflåt

En satsing på simuleringsbasert undervisning i sykepleie- og jordmorutdanningen i Malawi og Tanzania er et av flere sykepleierelaterte prosjekter som har sluppet gjennom nåløyet til Norads Norhed II-program.

– Denne bevilgningen vil bety svært mye for dem som skal delta i prosjektet, sier Ingrid Tjoflåt til Sykepleien.

Tjoflåt er dosent i sykepleie ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger (UIS).

Hun er også koordinator for et prosjekt med mål om å styrke sykepleie- og jordmorutdanningen i Malawi og Tanzania gjennom simuleringsbasert undervisning.

Prosjektet er et samarbeid mellom UIS, Kamuzu College of Nursing (KCN) i Malawi og Kilimanjaro Christian Medical University College (KCMU) i Tanzania.

Støtte til 60 prosjekter

Rett før jul kom beskjeden om at prosjektet var et av de 60 som nå får støtte gjennom Norhed II-programmet til Norad, der målet er å styrke samarbeid innen høyere utdanning og forskning i utviklingsland.

Det overordnede målet med prosjektet i Malawi og Tanzania skal være å dele kunnskap om og implementere simuleringsbasert undervisning for å styrke kapasiteten og kvaliteten i sykepleie- og jordmorutdanningen i de to afrikanske landene.

Midlene vil blant annet gå til å finansiere fire doktorgradsstudenter og seks masterstudenter, som igjen vil kunne formidle kunnskap videre til lærere ved sykepleierutdanninger og jordmorskoler i landene

Ingrid Tjoflåt

– Bevilgningen er 18,7 millioner, og midlene vil blant annet gå til å finansiere fire doktorgradsstudenter og seks masterstudenter, som igjen vil kunne formidle kunnskap videre til lærere ved sykepleierutdanninger og jordmorskoler i landene, sier Tjoflåt.

Hun forteller at fire av masterstudentene vil rekrutteres fra spesielt sårbare grupper, som internt fordrevne flyktninger eller stammer med mindre muligheter for å ta høyere utdanning.

Prosjektet skal etter planen gjennomføres i perioden 2021 til 2026.

Justeringer på grunn av covid-19

– Som alt annet i disse dager, må vi gjøre justeringer som følge av covid-situasjonen. Prosjektlederne i Tanzania og Malawi er utdannede sykepleiere og jordmødre med doktorgrader, og vi samarbeider med dem for å avklare hvordan vi best kan gjennomføre prosjektet, forteller Tjoflåt, som selv håper å kunne besøke de to samarbeidslandene i løpet av høsten.

Blant de andre tildelingene i Norhed II finner vi et Oslomet-ledet prosjekt om jordmorforskning- og utdanning i Ghana og Palestina samt et opplæringsprogram for bedring av mødres og nyfødtes helse i Malawi, ledet av NTNU i Trondheim.

Se hele listen med tildelinger her [pdf].

Norad mottok 199 søknader innen fristen, hvorav 60 fikk støtte. Totalt ble det søkt om 3,1 milliarder kroner, mens den totale rammen for utlysningen er 1,1 milliard.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.