fbpx Her brukes det flest ufaglærte Hopp til hovedinnhold
Ny rapport om kommunenes hjemmetjenester:

Her brukes det flest ufaglærte

Dette kartet viser utviklingen i bruk av ufaglært arbeidskraft i hjemmetjenestene i kommunene. De geografiske forskjellene er store.

Tallene i kartet viser andel årsverk utført av ufaglærte i de tre kommunale yrkeskategoriene helsetjenester i hjemmet, i bofellesskap og på sykehjem.

Halvert bruk av ufaglærte

I kommunene Bjerkreim, Modalen og Skiptvet er andelen årsverk utført av ufaglærte mer enn halvert.

Øker over 150 prosent

I kommuner som Åseral, Hattfjelldal, Aure og Smøla ble andelen mer enn doblet fra 2015 til 2020.

Tallene er fra Statistisk sentralbyrå og er publisert i rapporten «Tapere og vinnere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten», laget av Vista Analyse, bestilt av Norsk Sykepleierforbund.

I rapporten står det at kompetansesammensettingen er «forbausende lik i 2015 og 2020». Yrkesgruppene «annet personell helse og vernepleier» viser en svak økning i andel. Andelen ufaglærte faller med 0,9 prosent totalt sett.

Andelen sykepleiere med spesialutdanning er redusert med 0,4 prosentpoeng i de fem årene. Det slås fast i rapporten at en økning i andelen sykepleier og spesialsykepleiere i de kommunale helsetjenestene hadde vært forventet. Det har ikke skjedd.

Sykepleien skrev i august at en av fem vakter i kommunehelsetjenesten er uten sykepleier til stede, selv om det er planlagt for det.

Fortvilte sykepleiere

I august sa forbundsleder i NSF, Lill Sverresdatter Larsen, at hun i sommer daglig fikk meldinger fra fortvilte sykepleiere:

– De skriver om dødsfall og andre alvorlige hendelser som kunne vært unngått hvis det hadde vært nok folk på jobb, eller folk med utdanning innen helsefag. Der det burde vært en sykepleier, har det i stedet vært en ungdom eller andre uten helseutdanning.

Larsen sa videre:

– Ufaglærte fyller kjempealvorlige hull. Men er pasienten de går til stabil eller ustabil? Og hvordan kan en ufaglært fange opp forverring?

Les hele intervjuet her.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse