fbpx Helse Nord mangler over 400 sykepleiere og spesialsykepleiere Hopp til hovedinnhold

Helse Nord mangler over 400 sykepleiere og spesialsykepleiere

Marit Lind, direktør for Helse Nord

Helse Nord har brukt over 1,6 milliarder på vikarer de siste fem årene. Foretaket mangler 260 spesialsykepleiere, 130 sykepleiere og 20 jordmødre.

Vikartallene ble lagt frem på et pressetreff 15. januar, som konstituert direktør i Helse Nord, Marit Lind, holdt i.

Helse Nord har drevet med store underskudd i flere år. Bemanningssituasjonen er hovedårsaken. Innleie av vikarer koster for mye.

Foretaket brukte i fjor nær 526 millioner kroner på innleie. Siden 2019 har foretaket brukt over 1,6 milliarder kroner på vikarer.

Se tallene lenger ned i saken.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har stilt krav om endringer i helseforetaket.

Kravene fra myndighetene er blant annet økt oppgavedeling: 

  • Robuste styrings- og rapporteringssystemer, med en fullmaktsstruktur.
  • Månedlige rapporter på konkrete tiltak som skal gi bærekraftig økonomisk utvikling.
  • Vurdere endringer i funksjons- og oppgavedelingen.

Marit Lind sier i en pressemelding at det ikke handler om å spare penger.

«Helse Nord er ute av kurs, og vår evne til å sørge for god og likeverdig kvalitet på tjenestene til den nordnorske befolkningen er truet. Styret i Helse Nord har derfor fått i oppdrag å vurdere behovet for endringer i funksjons- og oppgavedelingen», skriver Lind.

Forslagene til endringer skal opp i styret den 23. februar.

Totalt har Helse Nord 1160 ubemannede stillinger per januar 2023.

Så mye har Helse Nord brukt på vikarer de siste fem årene:

Dette koster innleie sammenliknet med fast ansatte

Helse Nord har regnet ut hva en fast ansatt sykepleier koster i året kontra en innleid.

  • En fast ansatt sykepleier koster 778 000 kroner (lønn per årsverk). 
  • En sykepleievikar koster helseforetaket 1 533 000 kroner. 

Det koster dermed 755 000 kroner mer å leie inn en vanlig sykepleier enn å bruke en fast ansatt.

Aller størst er differansen for psykologspesialister. Det koster foretaket 1 655 000 kroner mer i året enn om personen var fast ansatt.

Innleiekostnader er beregnet med og uten reise/opphold. For noen grupper utgjør det en betydelig merkostnad.

Under kan du se hva andre yrkesgrupper koster å leie inn sammenliknet med om de er fast ansatt.

Direktøren i Helse Nord sier at vikarbyråene ikke klarer å levere alle vikarene de trenger.

– Vikarbyråene øker prisen mer enn vanlig lønnsvekst. Kostnadene øker uten at vi får mer helse for pengene, og uten at våre ansatte får mer lønn.

– Samtidig belaster vi dem urimelig hardt med mye overtid og mange ekstravakter, sier hun i en pressemelding på Helse Nords hjemmesider.

– Konkret hvilke endringer som vil komme framover, er for tidlig å si, skriver ledelsen på hjemmesidene.

Ifølge Helse Nord er 40 prosent av all innleie i spesialisthelsetjenesten. Både blant spesialsykepleiere og andre.

Slik har vikarbruken blant sykepleiere vært

Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund for Troms og Finnmark, Lena Røsæg Olsen, sier at de er enig i at man må se på helheten, men stiller samtidig spørsmålet om vi har gjort nok.

– Er det brukt nok midler på å forsøke å stabilisere situasjonen? spør hun.

– Så er vi bekymret over om det er rett historie som blir fortalt her, sier Olsen.

Hun syns det er betenkelig at det stilles spørsmål ved om det er for mange stillinger i helsevesenet i nord i dag.

– Vi har ikke bare våre innbyggere å ta vare på, som er spredt ut over et stort geografisk område. Her er det fullt av turister året rundt som behøver helsehjelp, sier Olsen.

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Tordis Landvik

Spesialsykepleier
1 year 4 months siden

Sykepleiere « på tilbud». Fleire/mange pensjonera sjukepleiarar kan jobbe - BETAL ordinær løn - uran at det reduserar pensjonen. Me kan jobbe for vikarbyrå m god betaling uran trekk i pensjonen!!! I desse tider m manko på sjukepleiarar - ENDRE regelverket NÅ!!!!

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse