fbpx Sommerbemanning: – Tyder på at det er vanskeligere i år enn tidligere Hopp til hovedinnhold

Sommerbemanning: – Tyder på at det er vanskeligere i år enn tidligere

Ved sykehus og i kommuner i Innlandet diskuteres alt fra kompensasjonsordninger for flytting av ferie til merarbeid, langvakter og bakvakter.

Ida Høiby er NSFs fylkesleder i Innlandet. Ifølge de tillitsvalgte i hennes område er det også her problemer med å få fylt sommerturnusen.

– Vanskeligere i år enn tidligere

– Det er utfordrende for både kommuner og sykehus som tidligere år, sier Høiby.

Fylkeslederen sier det er spesielt vanskelig å få tak i vikarer.

– Det gjelder også sykepleiere fra vikarbyrå. Meldingene jeg får, tyder på at det er vanskeligere i år enn tidligere, sier hun.

Mangler det meste

– Det er mangel på både sykepleiere og spesialsykepleiere. Det gjør ferieplanleggingen utfordrende, sier hun.

Høiby forteller at det både i sykehus og kommuner diskuteres ulike kompensasjonsordninger for flytting av ferie, merarbeid, langvakter og bakvakter.

– Sykehuset Innlandet har vært tidlig ute med å få på plass en avtale som gir kompensasjon for merarbeidet som fast ansatte sykepleiere tar på seg for å få sommeren til å gå rundt, sier Høiby.

– Avtalen bør brukes mer

Avtalen sykehuset har laget, er slik at det åpnes for utvidet arbeidstid i sommerturnusen.

– Denne avtalen sikrer sykepleiere høye stillingsprosenter, og den bør brukes mer og utvides, mener Høiby.

Hun mener avtalen er et tegn på at arbeidsgiver har begynt å ta ansvar for en ferieavvikling og sommerturnus som er delvis innenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser.

– I hvert fall når det kommer til overtid, sier hun.

– Brudd på arbeidsmiljøloven

Høiby sier til Sykepleien at det dessverre er slik at mange av kompensasjonsordningene i kommunene er administrative tillegg.

– De ivaretar ikke bruken av utvidet arbeidstid. I praksis betyr det at ordningen regnes som overtid og gir dermed brudd på arbeidsmiljøloven, sier hun.

Ferieavviklingen har alltid vært utfordrende, innrømmer Høiby.

– Det som gir grunn til bekymring, er at det oppleves som vanskeligere og vanskeligere å løse når det er mangel på sykepleiervikarer.
 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse