fbpx Vikarbyrå konkurs etter begjæring fra NSF Hopp til hovedinnhold

Vikarbyrå konkurs etter begjæring fra NSF

Bildet viser Bård Eirik Ruud

10 sykepleiere som jobbet for det norske vikarbyrået Start Medical AS har ikke fått feriepengene sine. NSF begjærte vikarbyrået konkurs og håper sykepleierne nå får pengene sine.

10 sykepleiere fra henholdsvis Spania og Latvia ba NSF Oslo om hjelp til å få utbetalt feriepenger fra et norsk vikarbyrå som de hadde tatt oppdrag fra.

– Sykepleierne hadde hver rundt mellom 60–80 000 kroner utestående fra vikarbyrået Start Medical AS – altså ganske store beløp, sier NSFs fylkesleder i Oslo, Bård Eirik Ruud.

Fikk hjelp av NSF

NSF Oslo har stadig pågang av henvendelser fra medlemmer fra utlandet. 

– I fjor økte pågangen fra vikarbyrået Start Medical AS. På vegne av sykepleierne kontaktet vi vikarbyrået for at sykepleierne skulle få utbetalt pengene de hadde til gode, forteller Ruud.

På tross av gjentakende lovnader fra vikarbyrået ble pengene aldri utbetalt.

– Vi sendte derfor påkrav med forsinkelsesrenter på vegne av medlemmene. Altså et krav som forplikter vikarbyrået juridisk, sier han.

Byrået betalte aldri kravene, og NSF anså dermed at firmaet var insolvent. 

– Vi leverte en konkursbegjæring via forhandlingsavdelingen i NSF til Oslo tingrett, sier Ruud.

Ble slått konkurs

Etter rettsmøter 22. desember i fjor og 11. januar i år ble det åpnet konkursbo for Start Medical AS. Det var NSFs advokat, Magnus Buflod, som førte saken.

– Det er første gang NSF har slått et vikarbyrå konkurs, sier Ruud.

Flere av de ti sykepleierne er nå tilbake i sine hjemland.

– Hva skjer nå?

– Vi har hjulpet våre medlemmer med å kreve penger fra boet. Det er bobestyreren som tar imot kravene. Dersom det ikke finnes penger i boet, kan sykepleierne få dekket sine tap via lønnsgarantiordningen som forvaltes av Nav, sier han.

Så enn så lenge har ikke sykepleierne fått utbetalt ett øre.

– Vi vil sørge for å følge opp saken og forutsetter at de vil være dekket av lønnsgarantiordningen, sier han.

Har startet opp to nye firma

Ifølge bedriftsportalen proff.no, er det Kjell-Magne De-Medina som har vært daglig leder av Start Medical siden juli 2021.

Ifølge regnskapstallene, har omsetningen vært relativ lav. Ifølge proff.no hadde selskapet driftsinntekter i 2022 på 68 millioner kroner, i 2021 er firmaet oppført med 73 millioner kroner i inntekter, og 11 millioner kroner i 2020.

Når vi søker på roller som Kjell-Magne De-Medina har i norske selskaper, viser det seg at han 3. november 2023 startet opp to nye selskaper som også driver med utleie av helsepersonell – Vikarbyråene Norsk Hjemmetjeneste og Omsorg AS og Norsk Helsesoliditet AS.

NSFs fylkesleder mener denne saken er et godt eksempel på at det er tryggere for sykepleiere å få en fast jobb, fremfor å jobbe i vikarbyrå.

– Det handler ikke bare om lønn, men også om velferdsordninger som sykelønn og pensjon, sier Ruud.

Sykepleien har forsøkt å få kontakt med Kjell-Magne De-Medina, men har ikke lyktes.

Fakta
Fakta om lønnsgaranti

Du kan ha krav på lønnsgarantidekning hvis arbeidsgiveren din har gått konkurs.

Forutsetninger for lønnsgaranti

Forutsetningen er at du har hatt et arbeidsforhold der arbeidsgiveren skulle ha betalt arbeidsgiveravgift til folketrygden.

Du kan også ha krav på lønnsgarantidekning hvis

  • firmaet du jobber i ble tvangsavviklet, eller
  • du har jobbet i et forsikringsselskap eller en bank som ble satt under offentlig administrasjon, eller
  • selskapet du jobbet i nå er et insolvent dødsbo under offentlig skifte (boet kan ikke betale).

Hvem gjelder ikke lønnsgarantien for?

Lønnsgarantiordningen gjelder ikke for

  • selvstendig næringsdrivende og oppdragsmottagere
  • aksjeeiere med 20 prosent eierandel eller mer i virksomheten, med mindre du kan sannsynliggjøre at du ikke har hatt vesentlig innflytelse over driften i virksomheten

Kilde: Nav

Rettet opp fra tusen til millioner kroner i avsnittet som handler om omsetning.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse