fbpx Studie: Ny slankemedisin har vist seg langt mer effektiv enn Ozempic Hopp til hovedinnhold

Studie: Ny slankemedisin har vist seg langt mer effektiv enn Ozempic

Bildet viser en pakke med slankemedisinen Ozempic.

Det nyutviklede legemiddelet Mounjaro viser seg å være langt mer effektivt som slankemedisin enn Ozempic, viser en ny studie.

Danske Novo Nordisk har hatt stor suksess med Ozempic de siste årene, men nå har de fått en amerikansk konkurrent.

Legemiddelfirmaet Eli Lillys nyutviklede legemiddel Mounjaro viser seg å være langt mer effektivt for dem som vil gå ned i vekt, viser en studie i USA.

Forskere har undersøkt helsejournalene til over 18 000 pasienter som har fått sprøyter med de to legemidlene, og resultatet av studien står å lese i siste utgave av tidsskriftet JAMA Internal Medicine.

Gjennomsnittsalderen blant pasientene var 52 år, over sju av ti var kvinner, og den gjennomsnittlige vekten deres var 110 kilo. 52 prosent hadde diabetes type 2.

Gikk mer ned

De fleste pasientene som fikk Ozempic og Mounjaro, gikk ned i vekt. Men de som fikk det sistnevnte legemiddelet, gikk både oftere og mer ned i vekt, viser studien.

Nærmere 82 prosent av pasientene som fikk Mounjaro, fikk et vekttap på minst 5 prosent, mens andelen var 67 prosent blant dem som fikk Ozempic.

62 prosent av dem som fikk Mounjaro, reduserte vekten med minst 10 prosent, mot 37 prosent som fikk Ozempic.

42 prosent av dem som fikk Mounjaro, reduserte vekten med minst 15 prosent, mot 18 prosent som fikk Ozempic, viser studien.

Kliniske tester har tidligere vist samme tendens, men studien som underbygger disse testene, er den første i sitt slag.

Samme bivirkninger

De to legemidlene har for øvrig omtrent samme bivirkninger, blant annet fordøyelsesbesvær, svimmelhet og noe forhøyet hjertefrekvens.

Ozempic ble godkjent som slankemedisin i USA i 2017 og har siden vært en stor suksess.

Bare i fjor fikk Novo Nordisk et overskudd på over 50 milliarder kroner, og legemiddelselskapets børsverdi er nå høyere enn Danmarks samlede bruttonasjonalprodukt.

Mounjaro ble godkjent som slankemedisin i USA i 2022.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse