fbpx Sykepleiere og leger føler det ubehagelig å bli snikfotografert på jobb Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere og leger føler det ubehagelig å bli snikfotografert på jobb

Bildet viser Ullevål sykehus og kommunikasjonsrådgiver Anders Bayer

At pasienter snikfotograferer, filmer og tar opp lyd fra timeavtaler, blir stadig vanligere, ifølge Oslo universitetssykehus (OUS). På sykehuset bruker de mye tid på å forklare hva som er greit og ikke.

Sykehuset får stadig henvendelser fra sykepleiere, leger og andre ansatte som føler det ubehagelig at pasienter filmer og tar bilder som de legger ut på nettet.

Nylig publiserte Aftenposten en sak fra nyremedisinsk avdeling, hvor ansatte ble hengt ut med fullt navn av en pasient som opptrådte svært aggressivt.

Ifølge oppslaget i Aftenposten er det flere pasienter som snikfotograferer, filmer og tar opp lyd fra timeavtaler. Mange sykepleiere og leger er redd for å bli hengt ut i sosiale medier av pasienter og opplever dette som ubehagelig.

Økende problem

Kommunikasjonsrådgiver Anders Bayer ved OUS forteller at det skjer flere ganger i året at ansatte blir tatt bilder av.

– Jeg bruker mye tid på å forklare ansatte hva som er greit på dette området, og hva som ikke er greit, sier han. 

Bayer forklarer at mange pasienter og pårørende ønsker å gjøre opptak, gjerne lyd eller video, fra samtaler med lege eller annet helsepersonell. De vil sikre at de i sine konsultasjoner får med seg viktig opplysninger om diagnose, prøvetaking eller radiologiske undersøkelser.

– Da er det viktig at sykehuset aksepterer dette og også tenker at det kan være til gode for pasienten og de pårørende, med tanke på å kunne avspille sykehusets faglige uttalelser i ro og fred senere, sier Bayer.

– Ikke publiser eksternt

Bayer har forståelse for at pasienter ønsker opptak for å kunne høre informasjonen på nytt – eller for å trekke inn egne bekjente som faglige støttepersoner. 

– Men det vi sier samtidig, er at slike opptak ikke kan publiseres eksternt, for eksempel i sosiale medier uten innhenting av samtykke fra personene som det er gjort opptak av, legger han til.

– Dersom bilder, lyd og film legges ut på nett uten at ansatte har gitt samtykke til det: Hva kan de gjøre, og hva bør de gjøre?

– Innledningsvis oppfordrer jeg til en rimelighetsvurdering av hva som er publisert uten samtykke, sier han og utdyper:

– Dersom innhold og form er saklig og bærekraftig, vil jeg normalt råde den ansatte til å akseptere publiseringen, eventuelt med en beskjed til publisist om at det i utgangspunktet skal innhentes samtykke ved slike anledninger.

Bildet viser en plakat med informasjon om regler for å ta opp lyd eller å ta bilder og video

– Opptak kan legge bånd på helsepersonell

Dersom innholdet er uakseptabelt, enten av faglige årsaker – eller at det er brudd på helsepersonells taushetsplikt og øvrig personvern, sier Bayer det er viktig å få materialet avpublisert så fort som mulig. 

– Det pleier å gå greit når vi gjør publisisten oppmerksom på situasjonen. Det er viktig å opptre korrekt når det er snakk om materiale fra sykehus og helsesektoren, sier han.

Når det gjelder forespørsel om opptak som ønskes gjort under en konsultasjon, mener Bayer det kan det også være på sin plass å gjøre pasient og pårørende oppmerksom på at en del leger og helsepersonell kan velge å legge bånd på seg.

– De kan begrense noe av kommunikasjonen som normalt ville bli gitt i en slik samtale, dersom det hele blir tatt opp, sier han.

Årsaken er at helsepersonell er redd for å si for mye eller reflektere uforpliktede omkring situasjonen, til det ellers beste for pasienten.

– Da må man i hvert enkelt tilfelle veie og vurdere hva som er ønskelig. Kanskje vil god gammeldags blokk og blyant fortsatt være det beste? spør Bayer retorisk.

3 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Olav M

Sykepleier
1 week 3 days siden

Ikke en kommentar dere nødvendigvis trenger å publisere, men vil anbefale dere å sjekke opp følgende rettskraftige dom: 23-092254MED/TRAB/TSAV i Asker og Bærum tingrett.

Kort fortalt: En straffedømt avfotograferte og filmet to ansatte i kriminalomsorgen som kom på tilsyn hjemme hos han, deretter publiserte han video og bilder av de offentlig ansatte på en åpen Facebook-side med fullt navn.

Forsvarer Trygve Staff anførte at: "Alle offentlig ansatte i tjeneste uansett må tåle å bli identifisert med bilde og film så lenge den involverte part er også den som tar bilder/filmer".

Dette var tingretten enig i, og det fastslo at offentlig ansatte ikke må eller trenger å samtykke til publisering av bilder, film og sine navn så lenge opptaket eller bilder er tatt mens de er på jobb.

Saken ble anket til lagmansretten av påtalemyndigheten, men avvist.

Ann Katrin Trolsrud

Sykepleier
1 week 2 days siden

Har opplevd at pårørende har mobilen på i lomma når vi er hos pasienten. Det er ubehagelig og skaper dårlige relasjoner som medfører at pleiere blir utrygge for å være sammen med pårørende. Det er også flere innlegg på sosiale medier h or ansatte kan kjenne igjen pasient og sykehjem. Der det er spesifikk kritikk og avvik på sykehjem. Disse blir publisert på TikTok som mange bruket. Ansatte har taushetsplikt og det er viktig å forholde seg til. Personvernet er viktig for alle

Erik Hoel

Sykepleier
1 week 2 days siden

Ikke greit med verken med bilder eller opptak med tanke på publisering. Det bør kort og godt forbys.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse