fbpx Promotion of self-effiacy and health-related quality of life in socially vulnerable school children Hopp til hovedinnhold

The riole of scholl nurse Promotion of self-effiacy and health-related quality of life in socially vulnerable school children

Dette er presentasjon av en doktoravhandling. Kontakt doktoranden for mer informasjon.

Skolen er en viktig arena for å fremme helse og velvære hos skolebarn.

Bakgrunn: Skolen er en viktig arena for å fremme helse og velvære hos skolebarn. Elever som er sosialt tilbaketrukne eller mobbet, er sosialt sårbare i skolesituasjonen. Sosialt sårbare barn er utsatt for lav livskvalitet og mestringsforventning. Sosialt sårbare barn trenger hjelp til å øke sin sosiale kompetanse og mestringsforventning.

 

Hensikt: Det første målet var å undersøke sammenhengen mellom generell mestringsforventning (GSE) og helserelatert livskvalitet (HRQOL). Det andre målet var å undersøke effekten av gruppesamtaler basert på løsningsfokusert metode (LØFT) og finne ut om gruppene kunne styrke mestringsforventning hos sosialt tilbaketrukne skolebarn i 12–13 års alder. Det tredje målet var å undersøke mobbede elevers erfaringer, og hva slags hjelp de ønsker.

 

Metode: Tre ulike design ble benyttet. To kvantitative design med spørreskjema (en tverrsnittsstudie og en intervensjonsstudie med eksperiment- og kontrollgruppe) og et kvalitativt design (fokusgruppeintervju).

 

Resultat: Den første studien viste positiv sammenheng mellom GSE og HRQOL. Resultater fra intervensjonsstudien viste at helsesøstertiltak med LØFT-grupper hadde effekt på mestringsforventningen. Jentene hadde en større økning rett etter intervensjonen, mens guttene hadde den største økningen tre måneder etter. Funn fra den tredje studien viste at elever som mobbes ønsket å bli inkludert og ha venner på skolen.

 

Konklusjon: Avhandlingen viser at sosialt sårbare skolebarn trenger hjelp fra skolen og skolehelsetjenesten. Elever som mobbes ønsket hjelp til å få stoppet mobbingen umiddelbart. Løsningsfokuserte grupper kan øke mestringsforventningen til sosialt tilbaketrukne barn. Å fremme helse gjennom å skape et trygt og inkluderende skolemiljø, er en viktig oppgave for helsesøster i samarbeid med skolen, familien og skolebarna.

Skriv ny kommentar

Kommenter artikkel
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.