fbpx Somaliske kvinners tilgang på diabetesforebyggende helsetjenester Hopp til hovedinnhold

Forskningsnytt: Somaliske kvinners tilgang på diabetesforebyggende helsetjenester

Hånden til en farget kvinne holder hånden til hvit mann.
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Somaliske kvinner har behov for tilpasset helseinformasjon om kosthold for å forebygge diabetes 2. 

Befolkningen av afrikanske innvandrere i Norge er anslått til å være cirka 97 000, og av disse er nesten 50 prosent somaliere. Innvandrere fra Afrika har høyere insidens av diabetes type 2 enn den generelle europeiske befolkningen. Somaliske kvinner er nesten utelukkende muslimske. Deres religiøse restriksjoner, familie og migrasjonsrelaterte problemstillinger som språkproblemer og diskriminering, er barrierer for å være fysisk aktive. Vi trenger kunnskap om hvordan somaliske kvinner bruker forebyggende helsetjenester, fordi somaliere ikke kjenner vestlige prinsipper for forebyggende helse. Det å skulle spørre fastlegen om råd for å forebygge kroniske sykdommer er ukjent for de fleste fra Somalia.
Hensikten med denne kvalitative studien var derfor å utforske somaliske kvinners kunnskaper om diabetes og ulike risikofaktorer, og hvilken tilgang de har på forebyggende helsetjenester. Forskerne intervjuet 30 innvandrerkvinner fra Somalia. Alle intervjuene ble gjort på somalisk siden førsteforfatter og forskningsassistenten som gjennomførte datainnsamlingen også var fra Somalia. Tematisk analyse ble brukt for å identifisere de temaene som best kunne beskrive et helhetlig bilde av deltakernes felles opplevelser.
Deltakerne visste at en stillesittende livsstil og usunt kosthold er blant risikofaktorer for å utvikle diabetes. De sa dette skyldtes manglende fysisk aktivitet og dårlig tilgang til helseopplysninger. De fleste av deltakerne ønsket at helseinformasjonen var tilgjengelig på somalisk språk, og de foretrakk muntlig informasjon og enkle bilder.
Forskerne konkluderer med at somaliske innvandrerkvinner og andre med tilsvarende behov trenger egne treningsanlegg. I tillegg har de behov for tilpasset helseinformasjon om kosthold som kan oppmuntre til å adoptere en sunnere livsstil og forebygge diabetes type 2.


Referanse

Gele AA, Torheim LE, Pettersen KS, Kumar B. Beyond Culture and Language: Access to Diabetes Preventive Health Services among Somali Women in Norway. Journal of Diabetes Research. 2015. Doi.org/10.1155/2015/549795.

 

Kommentar:

Somalierne er den innvandrergruppen i Norge med lavest sosioøkonomisk standard i forhold til andre innvandrere. Diabetes type 2 forekommer oftere blant etniske minoriteter. Gele et al. gir i denne studien viktige innspill til hvordan vi kan hjelpe denne økende gruppen innvandrere til bedre helse.

Skriv ny kommentar

Kommenter artikkel
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.