fbpx Pasienters og legers syn på kommunale akuttavdelinger Hopp til hovedinnhold

Doktorgrad Pasienters og legers syn på kommunale akuttavdelinger

Dette er presentasjon av en doktoravhandling. Kontakt doktoranden for mer informasjon.

« Experiences with decentralized acute healthcare services from different stakeholders’ perspectives. A mixed methods study »

Sykepleier Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen har studert pasienter og fastlegers opplevelse av kommunale, akutte døgnavdelinger i Østfold. Begge grupper mener dette er et godt tilbud, men legene synes blant annet det er vanskelig å vurdere om pasienten er frisk nok til å legges inn i kommunen og føler seg heller ikke sikre på at tilbudet er et trygt alternativ til sykehusinnleggelse. Pasientene i undersøkelsen følte seg trygge og ivaretatt, selv om de påpekte forbedringspotensial ved for eksempel utskriving og hjemreise.

  • Doktorand: Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen
  • Disputas: 7. mars
  • Utgått fra: Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Tre spørsmål til Leonardsen

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Forskningen tilfører innsikt i pasienters erfaringer med de nyopprettete KAD-avdelingene (kommunale akutte døgnplasser), og hvorvidt de opplever KAD-avdelingene som kvalitetsmessig likestilt med sykehus. Forskningen gir også innsikt i de perspektiver fastleger har på disse desentraliserte avdelingene og faktorer som påvirker deres vurdering ved henvisning av pasienter til slike enheter.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Det er gjennomført kvalitative, semistrukturerte intervjuer med pasienter utskrevet fra fem ulike KAD-avdelinger i Østfold. I tillegg ble det over en periode på ett år inkludert pasienter i en kvantitativ spørreskjemaundersøkelse, for også å kunne vurdere om faktorer som komorbiditet, egenopplevd helserelatert livskvalitet, liggetid og ulike sosiodemografiske variabler har innvirkning på erfaringene. Videre ble det gjennomført kvalitative intervjuer med fastleger fra hele fylket for å utforske deres erfaringer med tilbudet
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Forskningen tilfører viktig informasjon om hva ulike interessenter finner viktig for kvalitet og sikkerhet i akutte helsetjenester. Dette er nyttig ved kvalitetsforbedringsarbeid, planlegging og implementering ved KAD-avdelinger i Norge og liknende alternativer til sykehus internasjonalt.
Les også:

Skriv ny kommentar

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.