fbpx Muskel- og skjelettplager i belastende yrker Hopp til hovedinnhold

Doktorgrad Muskel- og skjelettplager i belastende yrker

Dette er presentasjon av en doktoravhandling. Kontakt doktoranden for mer informasjon.

<< Physical demands at work: objectively measured exposure and musculoskeletal pain in construction- and healthcare workers >>

Denne studien har sett på mulighetene for å utvikle objektive mål for fysisk belastning for arbeidere innenfor bygg og anlegg samt helse og omsorg. Yrkesgruppene er valgt ut fordi de har høy forekomst av muskel- og skjelettplager og selv rapporterer høye fysiske arbeidskrav. Utgangspunktet er at spørreskjemadata kan være upresise og utilfredsstillende når man undersøker sammenheng mellom eksponering og helseutfall.

  • Doktorand: Lars-Kristian Lunde
  • Disputas: 28. september 2017
  • Utgått fra: Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

3 spørsmål til Lunde

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Muskelskjelettplager er et globalt utbredt problem som resulterer i store samfunnskostnader. Høye fysiske krav i arbeidet er antatt å være en viktig faktor i utvikling av slike plager. Doktorgradsarbeidet bidrar med verdifull vitenskapelig kunnskap ved å frembringe objektive mål på fysiske eksponeringer innen bygg- og helsesektorene, der mye av tidligere forskning har basert seg på spørreskjema, som man vet har en rekke begrensninger.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Siden målet var å frembringe objektive mål på antatt viktige fysiske eksponeringer, ble det tatt i bruk et oppsett hvor algoritmer basert på data fra flere akselerometer festet til forsøkspersoner over flere dager kalkulerte blant annet sittende, stående, arm- og overkroppsposisjoner. I tillegg ble jobbens kardiovaskulære krav målt sammenhengende over flere dager. Utvikling av muskelskjelettplager ble fulgt opp over lengre tid.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Hovedsakelig vil forskningen kunne benyttes i forebyggingsøyemed med mål om å redusere muskelskjelettplager hos arbeidere innenfor disse arbeidssektorene. Mye sitting ser ikke ut til å gi økt risiko, men spesielt innen pleie- og omsorg kan mye ståing være forbundet med økt risiko for ryggplager.
Les også:

Skriv ny kommentar

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.