fbpx – Ny sjanse til å vise hva du kan Hopp til hovedinnhold

– Ny sjanse til å vise hva du kan

Bildet viser en ung kvinne som holder fingrene krysset som tegn på at noe skal gå bra.

– 27. april er første kontinuasjonseksamen etter ordinær eksamen i desember 2021. Da får de mange studenter som strøk, et nytt møte med AFB-eksamen og en ny mulighet til å formidle sin kunnskap, skriver studentlederen.

Det er jammen bra vi har valgfrihet når det gjelder behandlingssted. Kompetansen til sykepleierne er nemlig så ulik at det har betydning for hvilken behandling du får basert på hvor du blir pasient/behandlet. Jeg tror at en mer lik utdanning vil gi mer lik kvalitet på behandling.

Lik kompetanse på sykepleierne som utdannes, er viktig. For å sikre en nasjonal minstestandard er nasjonale eksamener nødvendig. Anatomi, fysiologi og biokjemi eksamen (AFB) er den eneste nasjonale deleksamen i sykepleierutdanningen. Denne eksamen har virkelig fått frem de store ulikhetene på sykepleierutdanningen.

Legg stoltheten til side

Jeg ser dessverre store ulikheter i utdanningen, noe som gjenspeiles i resultatene på anatomieksamen. Dette kan være overførbart til de andre emnene studentene skal gjennom.

Når skolen din, år etter år, gjør det dårlig på AFB-eksamen, lurer jeg på om du er villig til å se at det går an å noe gjøre annerledes? Og til dere på toppen av resultatlisten: Er dere villig til å dele suksessfaktorene?

Eller er det studentene som må skjerpe seg? Alle som er sykepleierstudenter i dag, har gjennomført AFB-eksamen, og det er blant annet deg jeg skriver til nå: Forberedte du deg nok? Prioriterte du riktig? Gjorde du det du kunne for å få en karakter som gjenspeiler din kunnskap?

Faktorer som spiller inn

Det er ingen tvil om at det er flere faktorer som spiller inn. For eksempel:

  • Inntakskrav
  • Økt antall studenter, færre lærere
  • Kombinasjon av ulike verktøy for å nå læringsutbyttene
  • Tidspress på å komme gjennom alt man skal gjennom i forkant av eksamen
  • Studieforløpets oppbygging
  • Innsats – både fra studenter og undervisere

Noe som er oppmuntrende, er at samtlige faktorer nevnt over, kan det gjøres noe med. Har du vilje, skaper du handlekraft, og det er da du får ting til å skje. Dette gjelder for deg som student, deg som lærer, og ikke minst – deg som politiker.

Må se på helheten

27. april er første kontinuasjonseksamen etter ordinær eksamen i desember 2021. Da får de mange studenter som strøk, et nytt møte med AFB-eksamen og en ny mulighet til å formidle sin kunnskap.

Helt til slutt vil jeg si til deg som sykepleierstudent: Husk at denne eksamen definerer ikke hvordan du er som person, eller hvordan du vil bli som sykepleier. Målet er jo til sjuende sist å bli en god sykepleier til det beste for pasienten. Da må vi se helheten, kommunisere og samarbeide på tvers av utdanningsinstitusjonene. Lik sluttkompetanse og lik kvalitet på behandling.

0 Kommentarer