fbpx Ta faget tilbake! Hopp til hovedinnhold

Ta faget tilbake!

SYKEPLEIE: Se meg og vær interessert i meg og mitt levde liv. Det er hva Karin Bell Trældal ber om for sin alderdom. Foto: Free Stock Photos
Det er mennesker vi pleier, vi pakker ikke sardinbokser på et samlebånd, skriver Karin Bell Trældal.

Musikkgruppen Katzenjammer sin melodi «Lady Grey» inspirerer til et tankesprang om alderdommen. Sangen er varm og handler om møtet mellom et ungt og vitalt menneske og en eldre dame som er senil dement. Den synliggjør tid og omsorg som ikke kan måles i kroner og øre og en genuin interesse for den eldre damen sitt ukjente levde liv.

Meningsfylt

Tiden går for oss alle og vi vet ikke når den tildelte tiden er oppbrukt. Det er heller ikke mulig å gå i en bank for å få kjøpt mer tid.

De fleste av oss ønsker å få leve lenge og ha verdifulle stunder med gode opplevelser i et rikt og meningsfylt liv delt med venner og familie vi setter pris på.

Etter som årene telles skjønner vi alle før eller siden at vi har færre år igjen enn hva vi hittil har levd. Venner og ektefelle faller fra og minner om dem må snakkes om, eller vi må hente frem album for å bringe frem stundene med dem.

Blir eldre

Noen er heldige og får være både kvikk i hodet og i beina hele livet ut. Det er dessverre ikke slik for alle. Ikke rent få blir sittende eller liggende når helsa svikter. I årene som kommer vil andelen eldre i befolkningen øke betraktelig og de vil også bli betydelig eldre enn før.

Vi vil rekke å få flere sykdommer og være sykere lengre fordi medisinske fremskritt gjør at vi kan leve lengre med sykdom enn for noen tiår siden.

Derfor er det behov for økt satsning på rekruttering til helseyrkene og rett kompetanse på rett plass. De skal ivareta et stort spekter av behov vi kommer til å ha. Fra det enkleste til de mer tidkrevende og omfattende

Stykkpris og minutter

Hvem som skal sette rammene og betingelsene for pleie og omsorg til våre eldre vil være helt essensielt for kvaliteten i helsetjenesten.

Det er ikke alt som er like enkelt å tallfeste,- og det er også noe som er selve nerven i det å yte omsorg til et annet medmenneske.

Et rigid måleregime med innhold om stykkpris og antall minutter tildelt den enkelte er ikke omsorgen verdig og er tilrettelagt mer for økonomer uten helsefaglig innsikt. Det er mennesker vi pleier, vi pakker ikke sardinbokser på et samlebånd.

Vi eier faget

Det helhetlige menneskesynet ligger som et utgangspunkt for all utøvelse av pleie. Dette er en taus kunnskap som oppøves med erfaring over lang tid i utøvelsen av yrket. Den limes sammen med et etter hvert godt trent klinisk blikk som ingen andre enn sykepleieren og helsefagarbeideren har.

Vi eier faget selv og mener selvfølgelig noe om hvordan det skal organiseres og utføres.

Organiseringen av helsetjenesten er på flere plasser i dag styrt med det organisatoriske verktøyet og aktørløse New Public Management. Det er overført fra den ofte private fabrikktankegangen med produksjon og effektivitet i høysetet. Det har som konsekvens et måleregime og krav om effektivitet og størst mulig inntjening. Det er ikke forenlig med grunnpilaren av utøvelse av pleie og et helhetlig menneskesyn. Det er ikke alt som kan måles eller for den saks skyld skal måles.

Mer enn et sårstell

Den dagen jeg selv er den gamle damen som kanskje sitter i en stol og ikke er orientert om tid og sted vil komme. Da har jeg et inderlig ønske om at den som skal pleie meg har tid til mer enn å dele ut tablettene og stelle et sår på leggen på under 15 minutter.

Jeg er mer enn sårstellet og den tid det tar å svelge tablettene.

Se meg og vær interessert i meg og mitt levde liv.

Hvilke historier er gjemt under mine slitte hender og smilerynker rundt øynene og munnen?

Skal ikke være en jammerdal

Vi har kanskje noe å lære av hverandre der du kan få ta stafettpinnen videre,- og kanskje er du blitt litt rikere selv om det ikke er i penger.

Det er da en forutsetning at faget må stå i fokus først og rammene legges deretter.

Alderdommen skal ikke være en jammerdal.

Ta faget tilbake!

Jeg er mer enn sårstellet og den tid det tar å svelge tablettene.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.