fbpx Sykepleiere for lite på nettet Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere for lite på nettet

NETTET: Gjør forskning og vitenskapelige artikler lett tilgjengelige. Foto: colourbox

For noen år siden uttalte en journalist at det er viktig «å pleie sine digitale kilder»! Er det viktig også for sykepleiere?

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

Utviklingen har gått dit hen at tidsskrifter, utredninger mm som tidligere kom i papirformat, nå i stadig økende grad kommer kun via nettet.

Det som kjennetegner enkelte nettsider, er at de presenterer utdrag av blant annet vitenskapelige artikler og forskningsrapporter. Dette gjør forskning og vitenskapelige artikler lett tilgjengelige.

Noen nettsider, som Kunnskapssenteret, presenterer også sine originale arbeider.

Å oppdage ny og oppdatert kunnskap

Ved å følge enkelte nettsider regelmessig oppdages kunnskap som en på forhånd ikke visste at en hadde bruk for, og i tillegg oppdages oppdatert kunnskap om vanlige og viktige tema.

Sykepleiere oppfordres stadig til å lese forskningsrapporter. Disse finnes nesten alltid tilgjengelig på nettet blant annet via Helsebiblioteket, men kan være lange og kompliserte og ofte må en søke målrettet.

Hva som skal følges med på, avhenger av hvilken stilling/funksjon den enkelte har.

Få kjente sykepleien.no

Jeg spurte en del sykepleiere om de fulgte regelmessig med på en del sentrale nettsider.

Av 18 sykepleiere i forskjellig alder, fra nyutdannet til arbeidene pensjonister, med og uten lederansvar og utdannet ved forskjellige høgskoler, var det kun tre som kjente godt til og brukte RELIS (Regionale legemiddelinformasjonssentre) regelmessig. Denne siden er etter mitt syn den beste nettsiden når det gjelder legemiddelbruk.

Jeg undersøkte også om de kjente til og brukte nettsider som Dagens Medisin, Legetidsskriftet, Farmatid, Sykepleien, Kunnskapssenteret, Helsebiblioteket, Helsetilsynet og Forskning. Resultatet var om lag som for RELIS.

Når det gjelder nettutgaven for Sykepleien var det overraskende få, kun fem sykepleiere som kjente til og fulgte regelmessig med på denne. Flere visste ikke om at nettsiden fantes!

Når det gjelder Kunnskapssenteret og Helsebiblioteket er det i hovedsak de nyutdannede som benytter disse.

Eksempel på nyttig nettside

RELIS (Regionale legemiddelinformasjonssentre) er nok den beste nettsiden når det gjelder legemiddelbruk.

RELIS-sentrene har en felles hjemmeside der legemiddelrelaterte nyheter og problemstillinger publiseres. Elektronisk nyhetsbrev sendes jevnlig ut til abonnenter. Hjemmesiden gir tilgang til en gratis, søkbar spørsmål-svar database som er beregnet for helsepersonell og er unik i sitt slag i Norge.

På hjemmesiden/forsiden finnes tema som «still spørsmål», «aktuelt» og «søk i vår «database». Tidligere vistes kronologisk kun 5-6 av de siste stilte spørsmål og svar. Nå finnes de langt tilbake i tid under «aktuelt». Et betydelig framskritt. Finnes de ikke der, må en benytte søkefunksjonen.

Svarene baserer seg på, i all hovedsak, publiserte artikler, både norske og utenlandske.

Ved å følge enkelte nettsider regelmessig oppdages kunnskap som en på forhånd ikke visste at en hadde bruk for.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.