Ikke bytt medisiner med behandling som ikke har dokumentert effekt

Bildet viser en apoteker/hjemmesykepleier/sykepleier som legger medisiner oppi en dosett. Ved siden av står flere pilleesker.
Mange sykepleiere er kritiske til bivirkningene av tradisjonelle medisiner, men løsningen er ikke alternativ behandling, mener artikkelforfatteren.

Lederen for norsk homøopatforening bekymrer seg over at sykepleierne er mindre opptatt av alternativ medisin. Det er et paradoks.

I sitt debattinnlegg på sykepleien.no stiller Thore K. Aalberg også spørsmål om hva som vil skje hvis sykepleiere reserverer seg mot kurativ og forebyggende behandling. 

Aalberg har kanskje rett i at det på enkelte områder brukes for mye medikamenter. Dette har jo også blitt løftet frem i Sykepleien gjentatte ganger. «Det aller verste er at alle medisiner har bivirkninger» skriver han på sykepleien.no. Samtidig påstår han sykepleierne har «urovekkende skylapper». Deretter trekker han frem den vanedannende bivirkningen til opiater som sitt skrekkeksempel.

Sykepleiere vet bedre

Forsøker forfatteren å stille spørsmålstegn ved om dette er noe sykepleierne ikke er klar over? Er det noe Aalberg oppnår med sin kommentar, så er det å tråkke på sykepleiernes kunnskapsnivå og underminere sykepleieryrket.

Kan man ta Aalbergs bekymringer på alvor, når hans forslag implisitt er å bytte ut medisiner som mister virkning etter «kort tids bruk» eller «har bivirkninger», med alternativ behandling som ikke har dokumentert effekt i det hele tatt? 

Kunnskapsmangel

Aalberg stiller spørsmål om hvorfor sykepleierne har endret holdninger til alternativ medisin og er bekymret over at sykepleierne har blitt «for akademiske», siden han selv var en del av skolen for snart 20 år siden. Han tror kanskje selv at han stiller kritiske spørsmål i en viktig debatt, men dette oppfattes av meg mer som en kunnskapsløs kommentar på et felt han ikke har kompetanse på. Det hadde vært mer bekymringsverdig om sykepleierutdanningen ikke hadde forandret seg på 20 år. 

Evidensbasert

Jeg ønsker heller en sykepleie som er evidensbasert og «akademisk», i den grad at det øker kunnskapen og behandlingen av pasientene, enn at vi skal spenne bein på sykepleierutdanningen og hoppe flere tiår tilbake i fortiden.

Lege Gunhild Nyborg disputerte: – Eldre utsatt for risikabel legemiddelbruk

UTSATT GRUPPE: En tredel av hjemmeboende eldre ble utsatt for risikabel medikamentbruk, ifølge lege Gunhild Nyborgs studie.

Lege Gunhild Nyborg har avdekket et stort omfang av potensielt uheldig legemiddelbruk hos eldre i Norge, både blant dem som bor hjemme og i sykehjem.

I sitt doktorgradsarbeid har Gunhild Nyborg gjort en landsomfattende undersøkelse av reseptutskrivingen til hjemmeboende eldre. Hun har også undersøkt omfanget av potensielt uheldig legemiddelbruk hos sykehjemsbeboere i Vestfold fylke.

Nyborg disputerte 19. januar ved Institutt for helse og samfunn ved Det medisinske fakultetet i Oslo.

– Eldre kvinner spesielt utsatt

Hun har utarbeidet en liste over kriterier for potensielt uhensiktsmessig legemiddelbruk i sykehjem: NORGEP-NH-kriteriene.

En tredel av hjemmeboende eldre ble utsatt for risikabel medikamentbruk. For beboere i sykehjem var tallet 43 prosent. 

Tallene fra hjemmeboende eldre er fra 2008, og tallene fra sykehjem er fra 2012. Studien sier altså ikke hva som er dagens situasjon.

– En av tre eldre som bodde hjemme var utsatt for potensielt uheldig legemiddelbruk, og eldre kvinner var spesielt utsatt, sier hun.

– Bruken av psykotrope medisiner, det vil si legemidler som påvirker hjernens funksjon, var omfattende. I sykehjemsstudien fant vi at cirka 15 prosent av sykehjemsbeboerne brukte tre eller flere ulike psykotrope legemidler samtidig, og denne