fbpx Ikke bytt medisiner med behandling som ikke har dokumentert effekt Hopp til hovedinnhold

Ikke bytt medisiner med behandling som ikke har dokumentert effekt

Bildet viser en apoteker/hjemmesykepleier/sykepleier som legger medisiner oppi en dosett. Ved siden av står flere pilleesker.
Mange sykepleiere er kritiske til bivirkningene av tradisjonelle medisiner, men løsningen er ikke alternativ behandling, mener artikkelforfatteren. Foto: Erik M. Sundt

Lederen for norsk homøopatforening bekymrer seg over at sykepleierne er mindre opptatt av alternativ medisin. Det er et paradoks.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

I sitt debattinnlegg på sykepleien.no stiller Thore K. Aalberg også spørsmål om hva som vil skje hvis sykepleiere reserverer seg mot kurativ og forebyggende behandling. 

Aalberg har kanskje rett i at det på enkelte områder brukes for mye medikamenter. Dette har jo også blitt løftet frem i Sykepleien gjentatte ganger. «Det aller verste er at alle medisiner har bivirkninger» skriver han på sykepleien.no. Samtidig påstår han sykepleierne har «urovekkende skylapper». Deretter trekker han frem den vanedannende bivirkningen til opiater som sitt skrekkeksempel.

Sykepleiere vet bedre

Forsøker forfatteren å stille spørsmålstegn ved om dette er noe sykepleierne ikke er klar over? Er det noe Aalberg oppnår med sin kommentar, så er det å tråkke på sykepleiernes kunnskapsnivå og underminere sykepleieryrket.

Kan man ta Aalbergs bekymringer på alvor, når hans forslag implisitt er å bytte ut medisiner som mister virkning etter «kort tids bruk» eller «har bivirkninger», med alternativ behandling som ikke har dokumentert effekt i det hele tatt? 

Kunnskapsmangel

Aalberg stiller spørsmål om hvorfor sykepleierne har endret holdninger til alternativ medisin og er bekymret over at sykepleierne har blitt «for akademiske», siden han selv var en del av skolen for snart 20 år siden. Han tror kanskje selv at han stiller kritiske spørsmål i en viktig debatt, men dette oppfattes av meg mer som en kunnskapsløs kommentar på et felt han ikke har kompetanse på. Det hadde vært mer bekymringsverdig om sykepleierutdanningen ikke hadde forandret seg på 20 år. 

Evidensbasert

Jeg ønsker heller en sykepleie som er evidensbasert og «akademisk», i den grad at det øker kunnskapen og behandlingen av pasientene, enn at vi skal spenne bein på sykepleierutdanningen og hoppe flere tiår tilbake i fortiden.

Lege Gunhild Nyborg disputerte: – Eldre utsatt for risikabel legemiddelbruk

UTSATT GRUPPE: En tredel av hjemmeboende eldre ble utsatt for risikabel medikamentbruk, ifølge lege Gunhild Nyborgs studie. Foto: Mostphotos

Lege Gunhild Nyborg har avdekket et stort omfang av potensielt uheldig legemiddelbruk hos eldre i Norge, både blant dem som bor hjemme og i sykehjem.

I sitt doktorgradsarbeid har Gunhild Nyborg gjort en landsomfattende undersøkelse av reseptutskrivingen til hjemmeboende eldre. Hun har også undersøkt omfanget av potensielt uheldig legemiddelbruk hos sykehjemsbeboere i Vestfold fylke.

Nyborg disputerte 19. januar ved Institutt for helse og samfunn ved Det medisinske fakultetet i Oslo.

– Eldre kvinner spesielt utsatt

Hun har utarbeidet en liste over kriterier for potensielt uhensiktsmessig legemiddelbruk i sykehjem: NORGEP-NH-kriteriene.

En tredel av hjemmeboende eldre ble utsatt for risikabel medikamentbruk. For beboere i sykehjem var tallet 43 prosent. 

Tallene fra hjemmeboende eldre er fra 2008, og tallene fra sykehjem er fra 2012. Studien sier altså ikke hva som er dagens situasjon.

– En av tre eldre som bodde hjemme var utsatt for potensielt uheldig legemiddelbruk, og eldre kvinner var spesielt utsatt, sier hun.

– Bruken av psykotrope medisiner, det vil si legemidler som påvirker hjernens funksjon, var omfattende. I sykehjemsstudien fant vi at cirka 15 prosent av sykehjemsbeboerne brukte tre eller flere ulike psykotrope legemidler samtidig, og denne gruppen hadde økt risiko for fall i forløpet av en akutt infeksjon eller dehydreringsepisode, sier hun.

Laget liste over potensielt uheldige legemidler

I reseptundersøkelsen, som er fra 2008, var diazepam det potensielt uheldige medikamentet som var mest brukt.

8,9 prosent av hjemmeboende eldre over 70 år fikk forskrevet dette legemiddelet. Også andre typer benzodiazepiner og z-hypnotika var på listen: Nitrazepam kom på andreplass, 3,5 prosent av de hjemmeboende fikk forskrevet dette legemiddelet.

3,2 prosent av eldre hjemmeboende fikk Zopiclone i større døgndoser enn 7,5 milligram, og var det tredje mest foreskrevne medikamentet av de medikamentene som ble identifisert som potensielt uheldig.

Benzodiazepiner er sterkt vanedannende og har bivirkninger i form av tretthet, svimmelhet og økt falltendens hos eldre, sier Nyborg. 

– I tillegg vil benzodiazepiner fort akkumuleres i kroppen hos eldre, på grunn av fysiologiske forandringer som skjer i kroppen i alderdommen. For diazepam betyr dette at halveringstiden hos eldre kan bli så lang som opptil 100 timer. Da sier det seg selv at faren for akkumulering er stor, sier hun.

– Bør trappes ned så fort som mulig

– Benzodiazepiner har kun kortvarig symptomatisk effekt, og preparatene er vanedannende. Abstinensplager kan lett forveksles med de plagene som gjorde at man i utgangspunktet startet med medisinen. Benzodiazepiner bør kun brukes under oppfølging i korte perioder der man ikke kommer til mål på annet vis, og bør trappes ned og ut så fort som mulig.

– Hva konkret er sykepleiernes ansvar når det gjelder å begrense bruken av benzodiazepiner til eldre? 

– Både i hjemmesykepleien og i sykehjem har sykepleierne en viktig rolle i å formidle brukernes behov til legen som skal forskrive medikamenter. Sykepleiernes vurdering av behovet kan derfor få stor betydning for den avgjørelsen legen tar. Det er derfor viktig at både leger og sykepleiere er oppdatert med hensyn på bruk av legemidler til eldre.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.