fbpx Ikke for å skryte, men jeg jobber på sykehjem Hopp til hovedinnhold

Ikke for å skryte, men jeg jobber på sykehjem

NYANSER: Hvis vi skal få vist hvem vi er, hva vi står for, og hva vi driver med, kan vi ikke vente på at mediene eller noen andre tar initiativet, skriver innleggsforfatteren. (Illustrasjonsfoto: Mostphotos)

Dårlig omdømme er et stort problem for sykehjemmene. Sensasjons­nyheter og krevende og kritikkverdige forhold dominerer mediebildet. Det må vi gjøre noe med, skriver Kine Marie Bruknapp.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

Jeg husker godt min første vakt på lukket avdeling for men­nesker med alvorlig demens. Det er i dag over ti år siden jeg tidlig om morgenen gikk inn i rommet til en dame i nittiårene, og hun satte neglene i armen min og skrek på pent bergensk at hun skulle klore ut øynene mine og spise dem.

Deretter sa hun at hun ikke ville stå opp, og la seg ned igjen for å sove. I det øyeblikket forsto jeg at demens kunne være langt mer omfattende enn det jeg hadde trodd. Det var begynnelsen på min reise i demensomsorgen og et arbeidsliv på sykehjem.

Kampen mot dårlige holdninger

Et av sykehjemmenes største problemer i dag er dårlig omdømme. Sensasjons­nyheter og krevende og kritikkverdige forhold dominerer mediebildet. Denne gjentakende omtalen har skapt en slags allmenn sannhet om hva et syke­hjem inneholder.

Kampen mot dårlige holdninger gjør jobben min som sykepleier på sykehjem unødvendig vanskelig i møte med pasientene og pårørende. Da jeg arbeidet som deltidsansatt ved en demensavdeling på sykehjem, måtte jeg tidvis forsvare jobbe min. Jeg fikk høre at det var et nedverdigende og skittent arbeid.

Da jeg valgte sykepleierutdanning, fikk jeg kommentarer som «du er for intelligent til å bli syke­pleier» og «du vil være fullstendig bortkastet». Etter at jeg bestemte meg for at det var demens jeg ønsket å jobbe med, var det mange som rynket på nesen. Sykepleie på sykehjem var jo litt annenrangs.

Et yrke, ikke et kall

Når jeg i dag forteller at jeg jobber på syke­hjem for mennesker med demens, er responsen ofte preget av medlidende blikk eller kommentarer. Jeg får ofte høre at jobben min må være depri­merende, slitsom og trist.

Flere har gått så langt som å betegne arbeidsplassen min som «helvetes forgård». Jeg er heldigvis trassig, men det sliter på yrkesstoltheten min.

I mørke stunder preget av enda en nyhetsoverskrift, ser jeg for meg eldrebølgen skylle over oss som en tsunami.

Sykepleie er ikke et kall, men et yrke. Familien min og jeg skal leve av og med det yrkesvalget jeg har tatt. Da er vi avhengig av en utvikling av helsesektoren som gjør at jeg kan fortsette i jobben min. Jeg opplever at det har vært liten politisk vilje til å gjøre de fundamentale end­ringene sektoren har behov for i møte med eldrebølgen.

Jeg gidder ikke engang nevne hvor mange sykepleiere vi kommer til å mangle i 2030 eller hvor mange eldre som vil ha behov for tjenestene våre. For vi har alle hørt det, og tallet er bare deprimerende.

I mørke stunder preget av enda en nyhetsoverskrift, ser jeg for meg eldrebølgen skylle over oss som en tsunami. De få trærne langs strandkanten er helsepersonell som prøver å stoppe bølgen. En normal reaksjon hos de fleste når de ser bølgen komme, er å gå i fluktmodus. De tviler på sykehjem som en god arbeidsplass og et godt sted å bo.

Mediene har et ansvar

Jeg opplever at sykehjemmene sliter med rekrutteringen av sykepleiere. Rekrut­teringsproblemene dreier seg ikke bare om lønn, arbeidstid og stressnivå. Det er en del av pakken sykepleieren kjøpte, og som finnes de aller fleste steder i helsesektoren. Vi må også fokusere på omdømmet. Hvem vil vel jobbe på «helvetes forgård?».

Mediene har et ansvar for hvordan de utøver journalistikk og omtaler sykehjemmets innhold. Ordlyden de velger, kan være med på å påvirke inntrykket man får av et sykehjem som arbeidsplass og hjem for de eldre.

Vi risikerer at tjenestene blir dårligere fordi vi ikke blir prioritert når midler skal deles ut.

Mye av min jobb innebærer å trygge pårørende – og min omgangskrets – om at det er godt å være her, selv om mye av medieomtalen og praten på folkemunne ikke tilsier det.

Sykehjemmene må invitere på­rørende, folket og mediene inn i vår verden og slutte å gi et kunstig positivt og dramatisk negativt bilde av innholdet på sykehjem. Vi trenger nyansene.

#ikkeforåskryte

Betanien rehabilitering og sykehjem har startet hashtag-kampanjen #ikkeforåskryte. De ønsker å rette oppmerksomheten mot alt det flotte som skjer på sykehjem, og inviterer alle som er eller jobber på sykehjem (pleiere, beboere, familie, venner, leger, renholdere, fotpleiere etc.) til å ta et bilde og skrive noe hyggelig, legge ved hashtagen og publisere det på Facebook og Instagram.

Budsjettene er kanskje for knappe til å prioritere kommunikasjon og markeds­føring. Dette skaper igjen en ond sirkel der vi risikerer at tjenestene blir dårligere fordi vi ikke blir prioritert når midler skal deles ut, og vi går glipp av dyktige kollegaer.

Få vet hva vi egentlig holder på med. Hvordan skal de klare å se verdien?

Vi må selv ta initiativet

I 2018 tok Betanien rehabilitering og sykehjem et valg om at nå er det nok. Vi må åpne oss for å informere andre om sykehjemmet. Hvis vi skal få vist hvem vi er, hva vi står for, og hva vi driver med, kan vi åpenbart ikke vente på at mediene eller noen andre tar initiativet.

Vi må gripe sjansen når vi har den. Vår sjanse er informasjonsprosjektet «Demensomsorg i bilder», som arbeider med å skape innsikt i og løfte verdigheten til personer som har demens, faglig stolthet og sykehjem som tilbud og arbeidsplass.

Det er laget en bildedokumentar om demens og livet på sykehjem som representerer langt mer enn det som umiddelbart treffer øyet. Det handler om å se pasienten for den de var og er. Det handler om å se nøyere etter på hva sykepleie er, og hvordan det formes.

Hva vil vi oppnå: skape frykt eller innsikt?

Det handler om å forstå hvordan det er å være pårørende. Når bildedokumen­taren utstilles på Lepramuseet våren 2020, er den del av noe større. Den vil utfordre oss personlig og yrkesfaglig, og den vil utfordre omverdenen i synet på demens og sykehjem slik at de velger en annen ordlyd. For hva vil vi oppnå: skape frykt eller innsikt?

De fleste som jobber i eldreomsorgen, bærer verdigheten med seg, selv om det ikke er tilrettelagt for det. Men det er ingen selvfølge at det alltid vil være slik. Negativ omtale, negative ringvirkninger og dårlige holdninger skaper ikke verdighet i sykehjemmets innhold.

Når noen spør meg hva jeg jobber med, skal jeg gjøre meg selv den tjeneste å svare: «Ikke for å skryte, men jeg jobber på Betanien rehabilitering og sykehjem.»

Innlegget ble først publisert i Bergens Tidende 28. oktober 2019.

Les også:

Vektere beskytter ansatte mot sykehjemsbeboere i Trondheim

Bilder viser et utsnitt av ansiktet til en eldre mann. Han holder hendene over håndtaket på stokken sin. En trøstende hånd ligger på skulderen.
VIL UNNGÅ VEKTERE: Tiilitsvalgte mener høy nok bemanning med komptanse må løse situasjoner der beboere med demens blir utagerende. Foto: LightField/Mostphotos

Flere sykehjem i Trondheim leier inn vektere for å sikre de ansatte mot demenssyke, utagerende beboere, skriver Adresseavisen.

Vektere for å sikre de ansatte mot folk med utagerende atferd har blitt virkeligheten ved flere sykehjem i Trondheim. Det skriver Adresseavisen. ( Krever abonnement

 – Det er en del beboere som er ganske sterke, og som har en utagerende atferd. Da har det vært nødvendig å bruke Securitas til å beskytte ansatte og andre pasienter, sier Helge Garåsen, kommunaldirektør for helse i Trondheim kommune til avisen.

Større utfordringer

Reaksjonene er sterke både blant kommunenes tillitsvalgte og på Sykepleierforbundets fylkeskontor i Sør-Trøndelag.

– Det er veldig bra at det gjøres noe for å trygge de ansatte. Utfordringen er at det skjer i det omfanget det gjør, sier hovedtillitsvalgt for NSF i Trondheim, Ingrid Berg Selfjord, til Sykepleien.

Hun er kjent med at vektere har blitt brukt tidligere, da mest i enkelttilfeller med vanskelige pasienter i behandling i for eksempel rusomsorgen eller psykiatrien.

Kommunaldirektøren viser til at utfordringene har blitt større og større.

– Noen ganger kan det oppstå farlige situasjoner for ansatte eller andre pasienter. Det kan skje at de raserer rom eller er voldelige, sier Garåsen til Adresseavisen.

– Virker som brannslukking

Garåsen avviser at bruken av vektere har sammenheng med lav bemanning eller for liten kompetanse i sykehjemmene.

Det stiller Mia Småvik Rørdal seg undrende til. Også hun er hovedtillitsvalgt for NSF i Trondheim kommune.

– Jeg synes dette virker mer som brannslukking enn som at man tar tak i problemene, sier hun.

Ifølge Rørdal har de tillitsvalgte meldt fra om kritisk lav bemanning flere ganger, uten at det har blitt fulgt opp.

– Det er viktig å først sørge for at de som er ansatt, har nok og riktig kompetanse, og at det er nok ansatte til stede, sier Rørdal.

Kommunaldirektør Helge Garåsen understreker overfor Sykepleien at bruken av vektere må regnes som et siste tiltak fra kommunens side.

– Vi har fått inn noen med en atferd som ikke lar seg håndtere verken av medisiner eller høy faglig kompetanse. Da har det vært nødvendig å tilkalle vektere, sier han, og sikter til enkelttilfeller på Valentinlyst helse- og velferdssenter.

Disse har vært underlagt kommunens kompetanseenhet for demente med atferdsproblemer, hvor det ifølge Garåsen både er økt bemanning og kompetanse.

– Bak beslutningen ligger en konkret vurdering av hver enkelt pasient. Det er farlighetsgraden som er vurdert. Det er ikke dermed sagt at det beste ikke er å ruste opp bemanning og kompetanse. 

– Men er det overhodet ikke mulig å gjøre senteret i stand til å møte disse med egne ansatte?

– Når det gjelder de pasientene jeg har konkret kjennskap til, er ikke det mulig, sier Garåsen.

Mangler faglig bakgrunn

NSF Sør-Trøndelags fylkesleder Kari Værnes Fiske bekrefter at utfordringene med verbalt og fysisk utagerende personer har blitt større – både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenester. Men også hun spør seg om vektere er svaret.

– Som regel har ikke vektere helsefaglig bakgrunn, og det kan være utfordrende i møte med pasienter med utageringsproblematikk. Vi mener at det aller beste tiltaket er god nok grunnbemanning av kvalifisert helsepersonell som kjenner avdelingen, og som er godt opplært og har trening i å håndtere slike situasjoner, sier hun til Sykepleien.

Securitas Trøndelag opplyser til Adresseavisen at selskapet håndplukker vektere til å jobbe i helseinstitusjoner, og at disse blir kurset for oppdragene.

Fiske lurer på hvor Garåsen har det fra at noen respekterer menn i vaktuniform bedre enn kvinner i helseuniform, slik han hever overfor Adresseavisen.  

– Vi har mange eksempler fra medlemmer som sier det stikk motsatte, nemlig at pasienter roer seg i møte med en ansatt i helseuniform, uavhengig av kjønn, sier hun.

Garåsen forklarer at dette ikke handler om uniformen, men om hvem som er trent til å håndtere vold best.

– Vekterne bidrar med en supplerende kompetanse, sier han.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.