fbpx Sier ja til hpv-vaksine til gutter Hopp til hovedinnhold

Sier ja til hpv-vaksine til gutter

Bildet viser en overarm som det settes vaksine i.
HPV-VAKSINE: Det fins to typer hpv-vaksine, Cervarix og Gardasil. Begge beskytter mot hpv 16 og 18, som oftest gir kreft. Gardasil beskytter i tillegg mot 6 og 11, som gir kjønnsvorter. Her vaksinering med Cervarix. Foto: NTBScanpix/Science Photo Library

– Men bare hvis den blir billigere.

Nasjonalt råd for prioritering i helsetjenesten vil gi gutter hpv-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Det avgjorde de på et møte i forrige uke.

Men rådet har en klar forutsetning: Myndighetene må klare å forhandle frem en akseptabel pris på vaksinen.

– Positivt og viktig bidrag

– Det er veldig logisk at gutter også skal få tilbud om vaksinen, mener Kristin Waldum-Grevbo, leder for Landsgruppen av helsesøstre.

– Det er to hovedprinsipper som gjelder også når vi anbefaler vaksine til gutter: Gevinsten for den som vaksineres og samfunnsansvaret for ikke å smitte andre som er mer utsatt for alvorlig sykdom.

Hun minner om at vaksinen beskytter mot et virus som kan gi kreft. Vanligst er kreft i livmorhals hos kvinner, men hpv kan også gi kreft i penis hos menn og i anus, munn og svelg hos både kvinner og menn.

– Det har vist seg å være en effektiv vaksine mot svært alvorlig sykdom, sier hun, som ikke frykter bivirkninger.

– Norske myndigheter innfører ikke en vaksine dersom faren for bivirkninger er større enn gevinsten den gir.

Bildet viser Kristin Waldum-Grevbo.
FORNØYD HELSESØSTER: Kristin Waldum-Grevbo er for hpv-vaksine til gutter, og mener det også gir mulighet til å styrke relasjonen mellom dem og helsesøster.

Glad overlege

– Gutter blir smittet på lik linje med jenter og det er vanskelig å utrydde et virus dersom bare halvparten av befolkningen vaksineres.

Det sier Sveinung Wergeland Sørbye, spesialist i klinisk patologi ved Universitetssykehuset i Tromsø.

Han har jobbet for vaksine til gutter i flere år.

Han viser til at jenter har en ekstra beskyttelse mot livmorhalskreft fordi det er en sykdom det screenes for. Mens det for hpv-kreftformene som rammer gutter ikke fins noe slikt tilbud.

– Gutter vil være indirekte beskyttet mot hpv dersom de bare har sex med vaksinerte jenter, påpeker han.

– Men det er jenter som av ulike grunner ikke tar vaksinen. Om både jenter og gutter får vaksinen, brytes smittekjeden i begge ledd. Det vil gjøre det vanskelig for viruset å spre seg. Med god vaksinedekning blant gutter vil ikke-vaksinerte jenter også få beskyttelse gjennom flokkimmunitet.

Han minner også om at gutter som har sex med gutter ikke er beskyttet dersom kun jenter får vaksine.

Han mener det er sannsynlig at myndighetene får forhandlet frem en pris som gjør det kostnadseffektivt å vaksinere begge kjønn.    

Bildet viser Sveinung Wergeland Sørbye som sitter ved et mikroskop, men ser inn i kamera.
SER KONSEKVENSEN AV HPV I MIKROSKOPET: Som patolog er Sveinung Wergeland Sørbye vant med å se celleforandringer og kreft i celler infisert av hpv.

Vil ha mer ressurser

Men helsesøstrene har en innvending: De peker på at vaksine til gutter krever mer ressurser. Ifølge deres beregninger tar det 15 minutter å gi én vaksine. Det vil si at i en kommune som Tromsø, med 1 000 barn i hvert årskull, vil hpv-vaksine til gutter utgjøre 10 ekstra arbeidsuker eller en kvart helsesøsterstilling. I tillegg trengs det av erfaring tid og ressurser til å informere om innføring av ny vaksine. Waldum-Grevbo viser til at det tok tid å få dekningsgraden av hpv-vaksine til jenter opp på et tilfredsstillende nivå.

Samtidig understreker hun at vaksine til gutter også betyr et ekstra kontaktpunkt mellom helsesøster og gutter som går siste året på barneskolen, og at det kan gi mulighet til å ta opp spørsmål rundt kropp, seksualitet og smittsomme sykdommer.

Fra tre til to doser?

Nasjonalt råd for prioritering i helsetjenesten ber også Folkehelseinstituttet vurdere om det holder å gi vaksinen to ganger, både til jenter og gutter. I dag får jenter hpv-vaksine tre ganger i løpet av sjuende klasse.

Kristin Waldum-Grevbo er positiv til at de vurderer dette.

– Det er en faglig vurdering det er kjempeviktig å se på, sier hun.

– Dersom det viser seg at vaksinen er like effektiv om den gis i to doser, har det mye å si for arbeidsmengden. Å gi en vaksine tre ganger til alle er ganske omfattende.

Vil ha mer kunnskap

Prioriteringsrådet skriver i sin uttalelse at kunnskapen om vaksinens effekt på hpv-relaterte kreftformer hos menn er mangelfull, og at dersom guttene skal få vaksine må det gjøres på en slik måte at man kan få mer kunnskap om effekten av vaksinen.

Les også: Skal gutter få jentevaksinen?

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.